Làm sao quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp hiệu quả?

29-03-2022
Tài sản cố định là một phần tài sản vô cùng quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Việc quản lý tài sản này cũng khá phức tạp và chịu sự chi phối của nhiều quy định khắt khe thuộc chế độ Tài chính – Kế toán.

Cùng Mekong Soft tìm hiểu về tài sản cố định và phương pháp quản lý tài sản cố định hiệu quả trong bài viết này nhé!

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là tư liệu sản xuất chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh, có giá trị lớn và dùng được vào nhiều chu kì sản xuất.

3 tiêu chuẩn của tài sản cố định:

  1. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
  2. Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
  3. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Phương pháp quản lý tài sản cố định hiệu quả

Sử dụng phần mềm quản lý sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tài sản cố định hiệu quả hơn. Phần mềm bao gồm các nghiệp vụ: Ghi tăng, Ghi giảm, Đánh giá lại, Điều chuyển, Kiểm kê, Tính khấu hao… giúp doanh nghiệp quản lý tốt tài sản của mình.

Đặc biệt, phần mềm quản lý tài sản cố định theo từng phòng ban, bộ phận, phân bổ chi phí khấu hao cho từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc tính lãi lỗ theo bộ phận, phòng ban.

Danh sách tài sản cố định

phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP 1

phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP 2

Điều chuyển tài sản cố định

phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP 3

phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP 4

Đánh giá tài sản cố định

phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP 5

phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP 6

phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP 7

Khấu hao tài sản cố định

phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP 8

Kiểm kê tài sản cố định

phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP 10

phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP 11

Quý doanh nghiệp quản lý tâm giải pháp này vui lòng liên hệ Mekong Soft để được tư vấn chi tiết: 1900 571 232

Xem ngay: phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP


DMCA.com Protection Status