logo_header
Quản lý thi công xây dựngQuản lý thi công xây dựng

Quản lý thi công xây dựng

Phần mềm quản lý thi công xây dựng

Vật tư

I

Vật tư

Công trình

II

Công trình

Kế toán

III

Kế toán

Báo cáo thống kê

IV

Báo cáo thống kê

Vấn đề trong quản lý công trình


Trong lĩnh vực quản lý thi công xây dựng, có nhiều vấn đề đáng chú ý mà các nhà quản lý phải đối mặt hàng ngày, một trong những thách thức lớn nhất là việc lập dự toán xây dựng và quản lý tiến độ của dự án. Mỗi dự án xây dựng cần đảm bảo mọi công việc diễn ra theo đúng kế hoạch, đúng thời hạn để tránh trễ hạn và làm tăng chi phí phát sinh.

 

Quản lý nguồn nhân lực cũng là một vấn đề khó khăn: sắp xếp nhân công theo từng hạng mục công trình, chấm công, tính lương nhân công theo vai trò chức vụ. Người chủ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các nguồn nhân lực sẽ giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian thi công và khởi công các công trình tiếp theo.

 

Việc kiểm soát chi phí và quản lý tài chính: ghi nhận giải ngân theo hạng mục công trình, mua thiết bị vật liêu xây dựng, chấm công phát lương tuần tháng cho nhân công. Mỗi giai đoạn nhà quản lý cần đảm bảo cân đối ngân sách, sử dụng đúng kế hoạch và kiểm soát chặt chẽ.

 

Quản lý tài liệu và truy xuất thông tin giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng thể và chi tiết dự án xây dựng để đôn đốc, điều chỉnh kịp thời. Các báo cáo bao gồm: báo cáo tổng hợp công trình, báo cáo thu chi tồn quỹ, báo cáo nhập xuất tồn kho, thống kê thầu phụ, báo cáo lương nhân công,...

 

Quản lý rủi ro trong xây dựng: các nhà quản lý phải đánh giá và xác định các rủi ro có thể xảy ra và lên kế hoạch phòng ngừa, xử lý khi có sự cố để đảm bảo rằng dự án không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện phát sinh ngoài mong muốn.

 

Để giải quyết những vấn đề này cần sử dụng phần mềm quản lý thi công xây dựng. Phần mềm này không chỉ giúp giải quyết những khó khăn trong quản lý mà còn tối ưu hóa quá trình làm việc và tăng cường tiến độ của dự án xây dựng.

Giải pháp và tính năng nổi bật

Quản lý vật tưQuản lý vật tư

Quản lý vật tư

Chức năng này cho phép người dùng quản lý danh mục vật tư, bao gồm các thông tin như tên, đặc tính kỹ thuật, đơn vị tính, và giá cả. Bằng cách này, chức năng thiết lập vật tư giúp tạo ra một cơ sở dữ liệu vật tư đầy đủ và cập nhật, từ đó giúp quản lý dự án dễ dàng tiếp cận và sử dụng các vật tư một cách hiệu quả, đồng thời giảm thiểu rủi ro sai sót và mất mát trong quá trình thi công.

Quản lý công trìnhQuản lý công trình

Quản lý công trình

Chức năng này cho phép người dùng nhập các thông tin như tên dự án, địa điểm, ngày bắt đầu và kết thúc dự kiến, cũng như các thông tin liên quan như quy mô, ngân sách, và các bên liên quan. Bằng việc thiết lập công trình, người dùng có thể tổ chức và theo dõi các dự án một cách hiệu quả, giúp quản lý thời gian, nguồn lực và ngân sách một cách chặt chẽ, từ đó đảm bảo rằng mọi công việc được tiến hành đúng theo kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra.

Quản lý hạng mục công trìnhQuản lý hạng mục công trình

Quản lý hạng mục công trình

Tính năng này cho phép người dùng tạo và quản lý danh sách các hạng mục công trình, mô tả chi tiết về từng công việc hoặc phần của dự án, bao gồm cả mô tả công việc, kích thước, vật liệu cần sử dụng và công việc liên quan. Bằng cách này, chức năng này giúp người dùng phân chia công việc một cách rõ ràng và hệ thống, từ đó tăng cường sự tổ chức và kiểm soát trong quá trình thi công dự án, đồng thời giúp quản lý thời gian, nguồn lực và ngân sách một cách hiệu quả.

Quản lý nhập, xuất vật tưQuản lý nhập, xuất vật tư

Quản lý nhập, xuất vật tư

Chức năng này cho phép người dùng tạo và quản lý các đơn đặt hàng vật tư từ các nhà cung cấp, ghi nhận việc nhập kho vật tư từ các đơn đặt hàng, cũng như theo dõi và ghi lại việc xuất kho vật tư cho các công việc xây dựng cụ thể. Bằng cách này, chức năng nhập xuất vật tư giúp người dùng kiểm soát nguyên vật liệu và vật tư trong quá trình thi công một cách chặt chẽ, đảm bảo rằng không có sự thiếu hụt hoặc lãng phí, từ đó giúp tối ưu hóa quản lý nguồn lực và ngân sách của dự án.

Quản lý dự toán, báo giáQuản lý dự toán, báo giá

Quản lý dự toán, báo giá

Chức năng này cho phép người dùng nhập thông tin về các loại công việc, vật liệu, lao động và các chi phí khác liên quan đến dự án, từ đó tự động tính toán và tạo ra các dự toán chi tiết về chi phí dự kiến của dự án. Bằng cách này, chức năng dự toán báo giá giúp người dùng đánh giá và dự báo chi phí một cách chính xác và kịp thời, từ đó giúp quản lý ngân sách và tài chính của dự án một cách hiệu quả.

Quản lý dự toán trúng thầuQuản lý dự toán trúng thầu

Quản lý dự toán trúng thầu

Chức năng này cho phép người dùng xem xét tài liệu đấu thầu, tạo dự toán chi phí chi tiết cho từng gói thầu, bao gồm các khoản chi phí như vật liệu, lao động, thiết bị và các chi phí phụ trợ khác. Bằng cách này, chức năng dự toán trúng thầu giúp người dùng chuẩn bị và đưa ra các dự toán chi phí chính xác và cạnh tranh, từ đó tăng cơ hội chiến thắng thầu và quản lý tài chính dự án một cách hiệu quả.

Quản lý giao khoánQuản lý giao khoán

Quản lý giao khoán

Tính năng này cho phép người dùng tạo dự toán chi phí chi tiết cho từng phần công việc được giao khoán, bao gồm cả vật liệu, lao động, thiết bị và các chi phí khác liên quan. Bằng cách này, chức năng dự toán giao khoán giúp người dùng đánh giá và quản lý chi phí của các hợp đồng giao khoán một cách chính xác và kịp thời, từ đó giúp đảm bảo rằng các công việc được thực hiện theo dự toán và đạt được chất lượng cao nhất trong ngân sách quản lý được.

Quản lý nhân sựQuản lý nhân sự

Quản lý nhân sự

Tính năng này cho phép người dùng tạo và quản lý thông tin về nhân viên, bao gồm thông tin cá nhân, kinh nghiệm, kỹ năng, và lịch làm việc. Ngoài ra, chức năng này cũng cho phép lập kế hoạch và phân công công việc cho từng nhân viên, theo dõi thời gian làm việc, nghỉ phép, và tính công.

Phiếu thu, chiPhiếu thu, chi

Phiếu thu, chi

Tính năng này cho phép người dùng ghi nhận và tổng hợp thông tin về các khoản thu như tiền thanh toán từ khách hàng, các khoản thanh toán từ bên nhà thầu, hoặc các khoản thu khác liên quan đến dự án. Đồng thời, chức năng này cũng cho phép người dùng ghi nhận và phân loại các khoản chi phí như mua vật liệu, thanh toán nhân công, chi phí vận chuyển, và các chi phí khác.

Nhân viên ứng trả tiềnNhân viên ứng trả tiền

Nhân viên ứng trả tiền

 Tính năng này cho phép người dùng ghi nhận các yêu cầu ứng trả tiền từ nhân viên, bao gồm các thông tin chi tiết về mục đích, số tiền và ngày yêu cầu. Ngoài ra, chức năng này cũng giúp quản lý duyệt và theo dõi quá trình xử lý các yêu cầu ứng trả tiền, từ việc duyệt đến việc thanh toán.

Thống kê nhập xuất vật tưThống kê nhập xuất vật tư

Thống kê nhập xuất vật tư

Tính năng này cung cấp các báo cáo tổng hợp và chi tiết về số lượng vật tư nhập vào kho từ các đơn đặt hàng, cũng như việc xuất kho vật tư cho các công việc cụ thể trong dự án. Bằng cách này, chức năng thống kê nhập xuất vật tư giúp người dùng đánh giá hiệu suất sử dụng vật tư, phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến tồn kho, lãng phí và thiếu hụt vật tư, từ đó tối ưu hóa quản lý nguồn lực và tài chính của dự án.

Thống kê tổng hợp thầu phụThống kê tổng hợp thầu phụ

Thống kê tổng hợp thầu phụ

Chức năng này cung cấp các báo cáo tổng hợp về các hợp đồng đã ký và đang thực hiện, số tiền đã chi trả và còn phải chi trả, tiến độ công việc của từng thầu phụ, và các thông tin liên quan khác. Bằng cách này, chức năng thống kê tổng hợp thầu phụ giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về tình trạng và hiệu suất làm việc của các thầu phụ, từ đó giúp quản lý dự án đưa ra các quyết định thông minh và hiệu quả.

Báo cáo tổng hợp công trìnhBáo cáo tổng hợp công trình

Báo cáo tổng hợp công trình

Chức năng này cung cấp các báo cáo tổng hợp về trạng thái tổng quan của dự án, bao gồm tiến độ thực hiện, tổng mức đầu tư, các rủi ro và vấn đề phát sinh, cũng như các chỉ số hiệu suất khác. Bằng cách này, chức năng thống kê tổng hợp công trình giúp người dùng có cái nhìn toàn diện về tình trạng và tiến độ của dự án, từ đó giúp quản lý dự án đưa ra các quyết định chiến lược và điều chỉnh cần thiết để đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ và đạt được mục tiêu đề ra.

Báo cáo tổng hợp lương công trìnhBáo cáo tổng hợp lương công trình

Báo cáo tổng hợp lương công trình

Tính năng này cung cấp các báo cáo tổng hợp về chi phí lương của nhân viên và công nhân tham gia vào dự án, bao gồm tổng chi phí lương theo tháng, quý, năm, cũng như các chi tiết về số lượng giờ làm việc, mức lương trung bình, và các khoản chi phí liên quan khác. Bằng cách này, chức năng thống kê tổng hợp lương công trình giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chi phí lao động của dự án, từ đó giúp quản lý tài chính dự án một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Báo cáo thu chi tồn quỹBáo cáo thu chi tồn quỹ

Báo cáo thu chi tồn quỹ

Chức năng này cung cấp các báo cáo tổng hợp về các khoản thu nhập như tiền thanh toán từ khách hàng, thu nhập từ các hợp đồng và các khoản thu khác, cũng như các khoản chi phí như mua vật liệu, thanh toán nhân công, và các chi phí khác. 

Báo cáo nhập xuất tồn khoBáo cáo nhập xuất tồn kho

Báo cáo nhập xuất tồn kho

Chức năng này cung cấp các báo cáo chi tiết về số lượng vật tư nhập vào kho từ các đơn đặt hàng, số lượng vật tư được xuất kho cho các công việc cụ thể, và số lượng tồn kho hiện tại. Các báo cáo này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về việc quản lý và sử dụng vật tư trong dự án, từ đó giúp quản lý tồn kho hiệu quả, đảm bảo rằng luôn có đủ nguyên liệu để tiếp tục công việc mà không gặp phải tình trạng thiếu hụt hoặc lãng phí.

Đánh giá xếp hạng và phản hồi

Những khách hàng tiêu biểu đã tin tưởng và hài lòng với dịch vụ của MekongSoft.

Liên hệ ngay để được tư vấn!Liên hệ ngay để được tư vấn!

Liên hệ ngay để được tư vấn!

Đừng chần chừ, hãy để chúng tôi giúp bạn biến ý tưởng thành hiện thực.

Hãy để chúng tôi giúp bạn tìm hiểu và khám phá tiềm năng không giới hạn của phần mềm theo yêu cầu!

logo

Công ty Cổ phần phần mềm Mekong

Điểm nổi bật của MekongSoft là tư vấn thiết kế các hệ thống phần mềm riêng theo tư duy quản lý của từng doanh nghiệp, phù hợp và dễ sử dụng nhất. Chi phí hợp lý theo từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quy mô của Quý khách hàng.

Liên hệ

64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, HCM

0944 443 558

support@mekongsoft.com.vn

@2023 MEKONGSOFT. ALL RIGHTS RESERVED