logo_header

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu

20/04/2017 14:48

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu - Giải pháp giúp bạn quản lý từ tổng thể doanh nghiệp từ mua hàng, bán hàng, kho, sản xuất đến nhân sự, kế toán...


 

  1. Những nhà quản trị hiện đại, có tư duy tiên tiến sẽ không ngừng tìm kiếm những giải pháp giúp họ đơn giản hóa công tác quản trị, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
  2. Họ sẽ biết được đâu là xu hướng thời đại, đâu là khoản nên đầu tư vào để doanh nghiệp mình tốt hơn.
  3. Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu chính là giải pháp mà mọi nhà quản trị với tư duy 4.0 đang tìm kiếm.
  4. ERP chính là chiếc chìa khóa vàng mở cửa đưa doanh nghiệp bạn đến một tầm cao mới !
  5. Với việc tích hợp các module trong cùng một hệ thống, phần mềm ERP sẽ giúp quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Tính năng, giao diện phần mềm ERP MekongSoft

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu được MekongSoft chuẩn hoá theo đặc thù từng doanh nghiệp. Dưới đây là tính năng, giao diện tổng quan trong phần mềm để giúp Quý khách dễ hình dung hơn.

Hệ thống quản trị, điều hành và báo cáo

Tra cứu các thông tin nhanh và báo cáo quản trị phục vụ công tác điều hành của các cán bộ quản lý các cấp.

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 1
Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 2

Quản lý mua hàng, vật tư

Lập kế hoạch nhu cầu, lựa chọn nhà cung cấp, lập đơn hàng, nhập hàng, kiểm tra chất lượng hàng mua…

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 3
Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 4

Quản lý bán hàng

Lập báo giá, lập đơn hàng, giao hàng, viết hóa đơn, báo cáo phân tích theo bán hàng…

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 5
Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 6

Quản lý hàng tồn kho

Quản lý theo vị trí, theo lô, theo nhiều đơn vị tính, phân tích hàng chậm luân chuyển, tra cứu tồn kho thực tế, số lượng tồn nhưng đã được khách hàng đặt mua, số lượng hàng đặt sắp về…

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 7
Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 8
Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 9

Kế toán tài chính và kế toán quản trị

Kế toán tổng hợp, kế toán vốn bằng tiền, công nợ phải thu, công nợ phải trả, kế toán hàng tồn kho, tính giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng hoặc sản xuất liên tục, tính giá thành dự án, báo cáo tài chính, lập ngân sách

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 10
Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 11
Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 12

Quản lý sản xuất

Hoạch định kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu nguyên liệu, hoạch định công suất nhà máy, quản lý xưởng...

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 13
Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 14
Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 15

Quản lý quan hệ khách hàng

Theo dõi thông tin khách hàng, phân tích khách hàng, theo dõi các giao dịch với khách hàng…

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 16
Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 17

Quản lý nhân sự, chấm công, tính lương

Thông tin chung về nhân viên, tuyển dụng vào đào tạo, đánh giá kết quả làm việc… chấm công, tính lương, tính thuế TNCN, BHXH, BHYT…

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 18
Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 19
Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 20

Điểm nổi bật trong phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP MekongSoft

Hệ thống báo cáo phân tích tình hình tài chính: Phân tích chỉ số tài chính, cơ cấu tài chính, so sánh chỉ số và cơ cấu theo kế hoạch, so sánh với công ty khác và so sánh theo ngành.

Hệ thống báo cáo quản trị theo thời gian

Chương trình cho phép lên các báo cáo cùng kỳ giữa các năm hoặc nhiều kỳ liên tiếp rất tiện lợi cho cán bộ quản lý trong việc so sánh, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh về mặt thời gian.

Hệ thống báo cáo quản trị theo đơn vị kinh doanh

Chương trình cho phép lên các báo cáo chi tiết hoặc tổng hợp theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị hoặc toàn Công ty.

Khả năng lựa chọn và nâng cấp các phân hệ theo nhu cầu

ERP MekongSoft được tổ chức thành các phân hệ nghiệp vụ. Ban đầu doanh nghiệp có thể lựa chọn các phân hệ nghiệp vụ cần thiết theo yêu cầu. Theo sự phát triển và mở rộng doanh nghiệp có thể lựa chọn bổ sung các phân hệ.

Khả năng lập trình chỉnh sửa theo yêu cầu

Tùy theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp công ty MekongSoft có thể thực hiện các lập trình chỉnh sửa (customize) để có sản phẩm phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

Phần mềm ERP theo yêu cầu hỗ trợ quản lý doanh nghiệp, sản xuất được xây dựng theo tư duy quản lý chuyên biệt của Doanh nghiệp sản xuất. Mang đến cho quý doanh nghiệp những sản phẩm “đo ni đóng giày” phù hợp nhất.

Liên hệ gửi yêu cầu demo: 0939551190

Chia sẻ bài viết

Giải pháp phần mềm theo yêu cầu

Chúng tôi cam kết giải quyết các vấn đề quản trị theo từng doanh nghiệp và từng lĩnh vực cụ thể. Hãy chọn phần mềm bạn quan tâm, chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế theo yêu cầu của bạn.

Thiết kế riêng cho từng lĩnh vực
mks logo

Thiết kế riêng cho từng lĩnh vực

Hiệu quả, tiết kiệm chi phí
mks logo

Hiệu quả, tiết kiệm chi phí

Đơn giản dễ sử dụng
mks logo

Đơn giản dễ sử dụng

Dịch vụ phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi mang đến các dịch vụ công nghệ đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh. Từ phần mềm đóng gói, tư vấn giải pháp công nghệ và xây dựng phần mềm theo yêu cầu, chúng tôi cam kết giúp bạn tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển doanh nghiệp của bạn.
https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/57584df02e654b38a4d0f1b651a2e85c-Layer_1 (2).png

Phần mềm theo yêu cầu

Thu thập yêu cầu 

Thiết kế phần mềm 

Phát triển và kiểm thử 

Triển khai và hỗ trợ 

Bảo trì và nâng cấp

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/42def227de8a44968890967a756a34d3-Layer_1.png

Phù hợp từng khách hàng

Thiết kế riêng từng lĩnh vực

Đơn giản, dễ dùng

Hiệu quả cao

Tiết kiệm chi phí

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/6dede74dd0c34e26a013356af6a7357b-Layer_1 (1).png

Tư vấn giải pháp công nghệ

Đánh giá nhu cầu 

Phân tích và đề xuất giải pháp 

Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra đánh giá 

Hướng dẫn triển khai và bảo trì 

Đào tạo chuyển giao kiến thức

Dịch vụ phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi mang đến các dịch vụ công nghệ đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh. Từ phần mềm đóng gói, tư vấn giải pháp công nghệ và xây dựng phần mềm theo yêu cầu, chúng tôi cam kết giúp bạn tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển doanh nghiệp của bạn.
https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/57584df02e654b38a4d0f1b651a2e85c-Layer_1 (2).png

Phần mềm theo yêu cầu

Thu thập yêu cầu 

Thiết kế phần mềm 

Phát triển và kiểm thử 

Triển khai và hỗ trợ 

Bảo trì và nâng cấp

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/42def227de8a44968890967a756a34d3-Layer_1.png

Phù hợp từng khách hàng

Thiết kế riêng từng lĩnh vực

Đơn giản, dễ dùng

Hiệu quả cao

Tiết kiệm chi phí

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/6dede74dd0c34e26a013356af6a7357b-Layer_1 (1).png

Tư vấn giải pháp công nghệ

Đánh giá nhu cầu 

Phân tích và đề xuất giải pháp 

Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra đánh giá 

Hướng dẫn triển khai và bảo trì 

Đào tạo chuyển giao kiến thức

logo

Công ty cổ phần phần mềm Mekong

Điểm nổi bật của MekongSoft là tư vấn thiết kế các hệ thống phần mềm riêng theo tư duy quản lý của từng doanh nghiệp, phù hợp và dễ sử dụng nhất. Chi phí hợp lý theo từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quy mô của Quý khách hàng.

Liên hệ

64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

0944 443 558

support@mekongsoft.com.vn

@2023 MEKONGSOFT. ALL RIGHTS RESERVED