logo_header
banner softwarebanner software

Phần mềm quản lý kinh doanh xăng dầu

Giải pháp phần mềm quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu, lập hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng và tuân thủ theo thông tư số 5468/TCT-DNT tại nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Dùng thử miễn phí
Phần mềm quản lý kinh doanh xăng dầuPhần mềm quản lý kinh doanh xăng dầu
Mô hình giải pháp kết nối trụ bơm, xuất hóa đơn điện tửMô hình giải pháp kết nối trụ bơm, xuất hóa đơn điện tử

Mô hình giải pháp kết nối trụ bơm, xuất hóa đơn điện tử

Mỗi trụ bơm có Adapter thu thập dữ liệu kết nối trực tiếp vào cổng máy in. Dữ liệu được chuyển đến Datalogger, sau đó tự động tạo và xuất hóa đơn điện tử qua phần mềm quản lý bán hàng. Cuối ngày, hóa đơn điện tử được đồng bộ hóa với Tổng cục thuế, đảm bảo tuân thủ và chính xác theo quy định pháp luật.

Mục đích sử dụng Adapter kết nối qua cổng máy in

Tuân thủ quy định về đo lường và chất lượng

Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy

Đảm bảo dữ liệu thu thập từ trụ bơm là chính xác

Khi gặp sự cố về đường truyền, không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh

Tiết kiệm chi phí

Tự động hóa quy trình bán lẻ xăng dầu

Mô hình giải pháp kết nối trụ bơm, xuất hóa đơn điện tửMô hình giải pháp kết nối trụ bơm, xuất hóa đơn điện tử

Các bước đọc thông số trụ bơm và xuất hóa đơn điện tử

Khi khách hàng mua xăng dầu, nhân viên bấm cò bơm, Adapter tự động kết nối với trụ bơm đọc thông số và truyền vào Datalogger. Sau đó Datalogger gửi dữ liệu vào phần mềm bán hàng để tạo hóa đơn tự động và xuất hóa đơn điện tử. Cuối ngày, hóa đơn được đồng bộ hóa với tổng cục thuế. Quy trình bán hàng được tự động hóa, giảm công sức và đảm bảo tính liên tục của quá trình kinh doanh.

Mô hình giải pháp kết nối trụ bơm, xuất hóa đơn điện tửMô hình giải pháp kết nối trụ bơm, xuất hóa đơn điện tử

Bước 1: Bơm xăng dầu, Adapter tự động đọc thông số trụ bơm

Bước 1: Bơm xăng dầu, Adapter tự động đọc thông số trụ bơm

Khi khách hàng đến mua xăng dầu, nhân viên thực hiện bấm cò bơm để chuẩn bị. Sau khi ngắt cần bơm, Adapter tự động kết nối với trụ bơm thông qua cổng máy in, sử dụng công nghệ hiện đại để tự động đọc chính xác các thông số như lượng xăng dầu, thành tiền và các thông số kỹ thuật khác liên quan đến quá trình bơm.

Bước 2: Các Adapter gửi dữ liệu vào Datalogger

Bước 2: Các Adapter gửi dữ liệu vào Datalogger

Sau khi Adapter đọc thông số từ trụ bơm, dữ liệu tự động truyền vào Datalogger nhanh chóng cập nhật thông tin giao dịch và lượng xăng dầu bơm ngay lập tức. Để đối mặt với sự cố về đường truyền hoặc phần cứng, Adapter có cơ chế lưu trữ dự phòng, giữ dữ liệu trong 2 ngày. Khi sự cố được giải quyết, Datalogger tự động đồng bộ lại dữ liệu với phần mềm quản lý bán hàng (ERP), đảm bảo tính an toàn và khả năng phục hồi những thông tin quan trọng.

Bước 3: Dữ liệu từ Datalogger được đồng bộ vào phần mềm bán hàng và tự động xuất hóa đơn điện tử

Bước 3: Dữ liệu từ Datalogger được đồng bộ vào phần mềm bán hàng và tự động xuất hóa đơn điện tử

Bước 4: Đồng bộ dữ liệu gửi Tổng cục thuế

Bước 4: Đồng bộ dữ liệu gửi Tổng cục thuế

Sau khi hóa đơn điện tử được tạo, cuối ngày hoặc theo khung giờ được cài đặt, hệ thống tự động đồng bộ hóa hóa đơn với tổng cục thuế. Quá trình này đảm bảo rằng thông tin thuế được bảo toàn và chính xác theo đúng các quy định của pháp luật. Nhà cung cấp hóa đơn điện tử tự động thực hiện quá trình này, giúp giảm thiểu công sức và đảm bảo tính liên tục của quá trình.

Những vấn đề quản lý trong ngành kinh doanh bán lẻ xăng dầu

Cập nhât liên tục

Cập nhât liên tục

Đối mặt với vấn đề cập nhật phần mềm liên tục để đảm bảo tuân thủ các thay đổi trong quy định về thuế và trên hóa đơn điện tử.

Đào tạo nhân viên

Đào tạo nhân viên

Các vấn đề liên quan đến đào tạo nhân viên sử dụng hiệu quả phần mềm và hiểu rõ các quy định, quy trình liên quan đến hóa đơn điện tử.

Quản lý lưu trữ hóa đơn

Quản lý lưu trữ hóa đơn

Giải quyết vấn đề lưu trữ và quản lý hóa đơn điện tử , tính toàn vẹn, bảo mật và tuân thủ các quy định của cơ quan thuế.

Sự đồng thuận từ khách hàng

Sự đồng thuận từ khách hàng

Thách thức đặt ra là phải đảm bảo rằng khách hàng cũng chấp nhận và ủng hộ việc sử dụng hóa đơn điện tử , đặc biệt khi có sự chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử.

MekongSoft Petro mang đến cho bạn

lợi ích mang lại

01

Quản lý mua hàng

section6.timeAndFee.title

Chức năng quản lý mua hàng giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ các hoạt động mua hàng, từ việc lập hợp đồng, đặt hàng, mua hàng, đến trả hàng. Điều này giúp doanh nghiệp giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

lợi ích mang lại

02

Quản lý bán lẻ xuất hóa đơn điện tử

section6.exactly.title

Chức năng quản lý bán lẻ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hoạt động bán hàng lẻ xăng dầu, từ thực hiện giao dịch, xuất hóa đơn, đến sắp xếp ca làm việc, bàn giao ca và chốt ca. Điều này giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu quả bán hàng, nâng cao tính chuyên nghiệp và tạo thuận lợi cho việc phân tích dữ liệu.

lợi ích mang lại

03

Quản lý bán sỉ xăng dầu

section6.improve.title

Chức năng quản lý bán sỉ xăng dầu giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hoạt động bán sỉ xăng dầu, từ lập hợp đồng, khách đặt hàng, bán hàng, đến khách trả hàng. Điều này giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu quả bán sỉ, nâng cao tính minh bạch trong quản lý bán sỉ và tạo thuận lợi cho việc ra quyết định.

lợi ích mang lại

04

Quản lý kho hàng

section6.quality.title

Chức năng quản lý kho hàng là tập hợp các chức năng, quy trình được sử dụng để quản lý việc lưu trữ, bảo quản và theo dõi hàng hóa trong kho. Chức năng này giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ số lượng, chủng loại, chất lượng hàng hóa trong kho, từ nhập kho, xuất kho, đến điều chỉnh kho. Điều này giúp doanh nghiệp giảm thiểu thất thoát hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

lợi ích mang lại

05

Quản lý điều xe giao hàng

section6.integration.title

Chức năng điều xe giao hàng giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ quá trình giao hàng, bao gồm tạo phiếu điều xe giao hàng và phiếu nhận hàng. Điều này giúp doanh nghiệp đảm bảo xăng dầu được giao đúng thời gian, đúng địa điểm, và tránh thất thoát.

lợi ích mang lại

06

Quản lý thu chi

section6.receiptExpense.title

Chức năng quản lý thu chi giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ dòng tiền, kiểm soát tình hình tài chính, và tạo thuận lợi cho việc báo cáo tài chính. Chức năng này bao gồm các chức năng chính như chi nhánh nộp tiền mặt, phiếu thu, phiếu chi.

lợi ích mang lại

07

Báo cáo công nợ phải thu

section6.reportDebt.title

Báo cáo này cung cấp tổng quan về các khoản nợ của khách hàng, bao gồm số tiền và thời gian nợ. Thông qua việc theo dõi công nợ, doanh nghiệp có thể đánh giá khả năng thanh toán của khách hàng, xác định các nợ quá hạn, và thực hiện các biện pháp quản lý để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa quá trình thu nợ.

lợi ích mang lại

08

Báo cáo công nợ phải trả

section6.returnDebt.title

Báo cáo này tổng hợp thông tin về các khoản nợ đối với các nhà cung cấp, bao gồm cả số tiền còn nợ và các khoản thanh toán đã được thực hiện. Quản lý có thể sử dụng thông tin từ báo cáo này để đánh giá tình hình tài chính, lên kế hoạch thanh toán một cách hiệu quả, và tránh các vấn đề phát sinh từ việc quá hạn thanh toán.

lợi ích mang lại

09

Báo cáo nhập xuất tồn kho

section6.importExportInventory.title

Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về số lượng xăng dầu nhập vào và xuất khỏi kho, bao gồm cả các giao dịch mua và bán. Quản lý có thể theo dõi lượng tồn kho hiện tại, xác định sự biến động trong cung cấp và tiêu thụ, và đưa ra quyết định chiến lược về việc nhập xuất xăng dầu tồn kho.

lợi ích mang lại

10

Báo cáo sản lượng bán hàng

section6.amountSaleReport.title

Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về số lượng xăng dầu được bán trong một khoảng thời gian nhất định. Quản lý có thể theo dõi xu hướng bán hàng, đánh giá độ phổ biến của các sản phẩm, và đưa ra chiến lược kinh doanh dựa trên dữ liệu thu được.

lợi ích mang lại

11

Báo cáo chứng từ kiêm báo cáo doanh thu

section6.revenueAndDocumentReport.title

Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về các chứng từ giao dịch, bao gồm hóa đơn, phiếu thu, và các tài liệu khác liên quan đến doanh thu. Quản lý có thể theo dõi nguồn gốc của doanh thu, kiểm tra tính chính xác của giao dịch, và phân tích hiệu suất kinh doanh từ các khía cạnh khác nhau.

Liên hệ ngay để được tư vấn!Liên hệ ngay để được tư vấn!

Liên hệ ngay để được tư vấn!

Đừng chần chừ, hãy để chúng tôi giúp bạn biến ý tưởng thành hiện thực.

Hãy để chúng tôi giúp bạn tìm hiểu và khám phá tiềm năng không giới hạn của phần mềm theo yêu cầu!

Đánh giá xếp hạng và phản hồi

Những khách hàng tiêu biểu đã tin tưởng và hài lòng với dịch vụ của MekongSoft.

logo

Công ty Cổ phần Phần mềm Mekong

Điểm nổi bật của MekongSoft là tư vấn thiết kế các hệ thống phần mềm riêng theo tư duy quản lý chuyên biệt của từng doanh nghiệp, phù hợp và dễ sử dụng nhất. Chi phí hợp lý theo đặc thù lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quy mô của Quý khách hàng.

Liên hệ

64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

0944 443 558

support@mekongsoft.com.vn

@2023 MEKONGSOFT. ALL RIGHTS RESERVED