logo_header
Quản lý cửa hàng xăng dầuQuản lý cửa hàng xăng dầu

Quản lý cửa hàng xăng dầu

Kinh doanh xăng dầu

Thu, chi

I

Thu, chi

Mua hàng

II

Mua hàng

Báo cáo thống kê

III

Báo cáo thống kê

Bán hàng

IV

Bán hàng

Xuất hóa đơn điện tử

V

Xuất hóa đơn điện tử

Vấn đề trong Kinh doanh, bán lẻ xăng dầu (Hóa đơn điện tử)


Kinh doanh xăng dầu là một trong các lĩnh vực cần xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán lẻ, nghị định này đặt ra nhiều thách thức đối với doanh nghiệp trong ngành bán lẻ xăng dầu. Trong quá trình bán lẻ xăng dầu luôn đòi hỏi sự chính xác từ việc ghi nhận mỗi lần giao dịch đến quản lý hóa đơn điện tử cho mỗi lần bán. Theo quy định mới về việc xuất hóa đơn điện tử cho mỗi lần bán lẻ xăng dầu, nhiều doanh nghiệp xăng dầu, cửa hàng xăng dầu chưa kịp thích ứng về các điều kiện kỹ thuật, công nghệ để thực hiện.

 

Xăng dầu là dạng chất lỏng, đơn vị tính theo thể tích nên quản lý nhập xuất kho xăng dầu là một quá trình phức tạp từ khâu nhập hàng vào kho đến xuất kho giao đến các đại lý, cửa hàng nhỏ lẻ. Vì vậy, cửa hàng xăng dầu với quy mô lớn hay nhỏ đều cần phần mềm theo dõi, quản lý quá trình này.

 

Phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu và kinh doanh bán lẻ xăng dầu với tính năng xuất hóa đơn điện tử tự động theo từng lần bán, quản lý hợp đồng mua bán, quản lý điều xe giao hàng. Phần mềm này giúp cho chủ doanh nghiệp xăng dầu dễ dàng quản lý tài chính, tồn kho, bán hàng, giao hàng, nhân sự.


Đặc biệt, khả năng theo dõi đơn hàng trên giao diện di động giúp người quản lý dễ dàng xem doanh số bán hàng, nhân viên sắp xếp giao hàng nhanh chóng, phần mềm quản lý kinh doanh xăng dầu là công cụ đáng tin cậy giúp doanh nghiệp thực hiện theo quy định mới của Bộ công thương và phát triển bền vững trong ngành kinh doanh xăng dầu.


Mô hình giải pháp kết nối trụ bơm, xuất hóa đơn điện tử

 

Data Receiver kết nối trực tiếp với trụ bơm thông qua cổng máy in, dữ liệu được Datalogger thu thập và lưu trữ sau đó gửi dữ liệu qua phần mềm Quản lý Bán hàng tự động tạo và xuất hóa đơn điện tử. Cuối ngày, hóa đơn điện tử được đồng bộ hóa với cơ quan thuế, đảm bảo tuân thủ và chính xác theo quy định pháp luật.

 

Bộ thu thập dữ liệu hóa đơn (Data Logger)

Bộ thu thập dữ liệu hóa đơn (Data Logger)

Giải pháp và tính năng nổi bật

Bước 1: Bơm xăng dầu, Data Receiver tự động đọc thông số trụ bơmBước 1: Bơm xăng dầu, Data Receiver tự động đọc thông số trụ bơm

Bước 1: Bơm xăng dầu, Data Receiver tự động đọc thông số trụ bơm

Khi khách hàng đến mua xăng dầu, nhân viên thực hiện bấm cò bơm. Sau khi ngắt cần bơm, Data Receiver tự động kết nối với trụ bơm thông qua cổng máy in, cổng RS232, cổng RS485, cổng EXT Display, sử dụng công nghệ hiện đại để tự động đọc chính xác các thông số như lượng xăng dầu, thành tiền và các thông số kỹ thuật khác liên quan đến quá trình bơm.


 

Bước 2: Các Data Receiver gửi dữ liệu vào DataloggerBước 2: Các Data Receiver gửi dữ liệu vào Datalogger

Bước 2: Các Data Receiver gửi dữ liệu vào Datalogger

Sau khi Data Receiver đọc thông số từ trụ bơm, dữ liệu tự động truyền vào Datalogger nhanh chóng cập nhật thông tin giao dịch và lượng xăng dầu bơm ngay lập tức. Để đối mặt với sự cố về đường truyền hoặc phần cứng, Data Receiver và Datalogger có cơ chế lưu trữ dự phòng, giữ dữ liệu trong 4 ngày (đối với Data Receiver) và 20 triệu hóa đơn (đối với Datalogger). Khi sự cố được giải quyết, Datalogger tự động đồng bộ lại dữ liệu với phần mềm quản lý bán hàng (ERP), đảm bảo tính an toàn và khả năng phục hồi những thông tin quan trọng.


 

Bước 3: Dữ liệu từ Datalogger được đồng bộ vào phần mềm bán hàng và tự động xuất hóa đơn điện tửBước 3: Dữ liệu từ Datalogger được đồng bộ vào phần mềm bán hàng và tự động xuất hóa đơn điện tử

Bước 3: Dữ liệu từ Datalogger được đồng bộ vào phần mềm bán hàng và tự động xuất hóa đơn điện tử

Sau khi Datalogger nhận được dữ liệu từ Data Receiver sẽ đồng bộ và truyền dữ liệu vào phần mềm quản lý bán hàng (ERP). Quá trình truyền dữ liệu này diễn ra tự động và nhánh chóng, phần mềm quản lý bán hàng sẽ tiếp nhận thông tin và tự động lập hóa đơn bán lẻ, đồng thời gửi hóa đơn đến đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử.


 

Bước 4: Đồng bộ dữ liệu gửi cơ quan thuếBước 4: Đồng bộ dữ liệu gửi cơ quan thuế

Bước 4: Đồng bộ dữ liệu gửi cơ quan thuế

Sau khi hóa đơn điện tử được tạo, cuối ngày hoặc theo khung giờ được cài đặt, hệ thống tự động đồng bộ hóa hóa đơn với cơ quan thuế. Quá trình này đảm bảo rằng thông tin thuế được bảo toàn và chính xác theo đúng các quy định của pháp luật. Nhà cung cấp hóa đơn điện tử tự động thực hiện quá trình này, giúp giảm thiểu công sức và đảm bảo tính liên tục của quá trình.


 

Quản lý mua hàngQuản lý mua hàng

Quản lý mua hàng

Chức năng quản lý mua hàng giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ các hoạt động mua hàng, từ việc lập hợp đồng, đặt hàng, mua hàng, đến trả hàng. Điều này giúp doanh nghiệp giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.


 

Quản lý bán lẻ xuất hóa đơn điện tửQuản lý bán lẻ xuất hóa đơn điện tử

Quản lý bán lẻ xuất hóa đơn điện tử

Chức năng quản lý bán lẻ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hoạt động bán hàng lẻ xăng dầu, từ thực hiện giao dịch, xuất hóa đơn, đến sắp xếp ca làm việc, bàn giao ca và chốt ca. Điều này giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu quả bán hàng, nâng cao tính chuyên nghiệp và tạo thuận lợi cho việc phân tích dữ liệu.


 

Quản lý bán sỉ xăng dầuQuản lý bán sỉ xăng dầu

Quản lý bán sỉ xăng dầu

Chức năng quản lý bán sỉ xăng dầu giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hoạt động bán sỉ xăng dầu, từ lập hợp đồng, khách đặt hàng, bán hàng, đến khách trả hàng. Điều này giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu quả bán sỉ, nâng cao tính minh bạch trong quản lý bán sỉ và tạo thuận lợi cho việc ra quyết định.

Quản lý kho hàngQuản lý kho hàng

Quản lý kho hàng

Chức năng quản lý kho hàng là tập hợp các chức năng, quy trình được sử dụng để quản lý việc lưu trữ, bảo quản và theo dõi hàng hóa trong kho. Chức năng này giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ số lượng, chủng loại, chất lượng hàng hóa trong kho, từ nhập kho, xuất kho, đến điều chỉnh kho. Điều này giúp doanh nghiệp giảm thiểu thất thoát hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh doanh.


 

Quản lý điều xe giao hàngQuản lý điều xe giao hàng

Quản lý điều xe giao hàng

Chức năng điều xe giao hàng giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ quá trình giao hàng, bao gồm tạo phiếu điều xe giao hàng và phiếu nhận hàng. Điều này giúp doanh nghiệp đảm bảo xăng dầu được giao đúng thời gian, đúng địa điểm, và tránh thất thoát.


 

Quản lý thu chiQuản lý thu chi

Quản lý thu chi

Chức năng quản lý thu chi giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ dòng tiền, kiểm soát tình hình tài chính, và tạo thuận lợi cho việc báo cáo tài chính. Chức năng này bao gồm các chức năng chính như chi nhánh nộp tiền mặt, phiếu thu, phiếu chi.


 

Báo cáo công nợ phải thuBáo cáo công nợ phải thu

Báo cáo công nợ phải thu

Báo cáo này cung cấp tổng quan về các khoản nợ của khách hàng, bao gồm số tiền và thời gian nợ. Thông qua việc theo dõi công nợ, doanh nghiệp có thể đánh giá khả năng thanh toán của khách hàng, xác định các nợ quá hạn, và thực hiện các biện pháp quản lý để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa quá trình thu nợ.


 

Báo cáo công nợ phải trảBáo cáo công nợ phải trả

Báo cáo công nợ phải trả

Báo cáo này tổng hợp thông tin về các khoản nợ đối với các nhà cung cấp, bao gồm cả số tiền còn nợ và các khoản thanh toán đã được thực hiện. Quản lý có thể sử dụng thông tin từ báo cáo này để đánh giá tình hình tài chính, lên kế hoạch thanh toán một cách hiệu quả, và tránh các vấn đề phát sinh từ việc quá hạn thanh toán.


 

Báo cáo nhập xuất tồn khoBáo cáo nhập xuất tồn kho

Báo cáo nhập xuất tồn kho

Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về số lượng xăng dầu nhập vào và xuất khỏi kho, bao gồm cả các giao dịch mua và bán. Quản lý có thể theo dõi lượng tồn kho hiện tại, xác định sự biến động trong cung cấp và tiêu thụ, và đưa ra quyết định chiến lược về việc nhập xuất xăng dầu tồn kho.


 

Báo cáo sản lượng bán hàngBáo cáo sản lượng bán hàng

Báo cáo sản lượng bán hàng

Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về số lượng xăng dầu được bán trong một khoảng thời gian nhất định. Quản lý có thể theo dõi xu hướng bán hàng, đánh giá độ phổ biến của các sản phẩm, và đưa ra chiến lược kinh doanh dựa trên dữ liệu thu được

Báo cáo chứng từ kiêm báo cáo doanh thuBáo cáo chứng từ kiêm báo cáo doanh thu

Báo cáo chứng từ kiêm báo cáo doanh thu

Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về các chứng từ giao dịch, bao gồm hóa đơn, phiếu thu, và các tài liệu khác liên quan đến doanh thu. Quản lý có thể theo dõi nguồn gốc của doanh thu, kiểm tra tính chính xác của giao dịch, và phân tích hiệu suất kinh doanh từ các khía cạnh khác nhau.


 

Những chức năng nổi bật khácNhững chức năng nổi bật khác

Những chức năng nổi bật khác

Phần mềm quản lý kinh doanh xăng dầu cung cấp nhiều chức năng nổi bật, bao gồm tự động xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán, quản lý lịch sử giao dịch, quản lý nhân viên theo ca, sắp xếp ca làm việc, ... Điều này giúp doanh nghiệp trong ngành xăng dầu đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, tăng hiệu quả quản lý, tăng cường bảo mật thông tin.


 

Đánh giá xếp hạng và phản hồi

Những khách hàng tiêu biểu đã tin tưởng và hài lòng với dịch vụ của MekongSoft.

Liên hệ ngay để được tư vấn!Liên hệ ngay để được tư vấn!

Liên hệ ngay để được tư vấn!

Đừng chần chừ, hãy để chúng tôi giúp bạn biến ý tưởng thành hiện thực.

Hãy để chúng tôi giúp bạn tìm hiểu và khám phá tiềm năng không giới hạn của phần mềm theo yêu cầu!

logo

Công ty Cổ phần phần mềm Mekong

Điểm nổi bật của MekongSoft là tư vấn thiết kế các hệ thống phần mềm riêng theo tư duy quản lý của từng doanh nghiệp, phù hợp và dễ sử dụng nhất. Chi phí hợp lý theo từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quy mô của Quý khách hàng.

Liên hệ

64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, HCM

0944 443 558

support@mekongsoft.com.vn

@2023 MEKONGSOFT. ALL RIGHTS RESERVED