Hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế khác nhau thế nào?

15-06-2022
Hóa đơn điện tử có 2 loại, loại có mã số của cơ quan thuế và loại không có mã số của cơ quan thuế. Để sử dụng hóa đơn điện tử nhanh chóng hiệu quả nhất, cần phân biệt hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã số của cơ quan thuế.
Hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

 Các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của MekongSoft.

Định nghĩa về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn cơ quan thuế cấp mã cho tổ chức, cá nhân trước khi bán hàng hóa. Cấp dịch vụ gửi cho người mua, gồm cả việc hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền được kết nối chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế là hóa đơn do 1 tổ chức nào đó bán hàng hóa, cấp dịch vụ gửi đến người mua nhưng không có mã của cơ quan thuế, gồm cả việc hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền được kết nối chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và đối tượng sử dụng

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế

Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn mà không có sự phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa. Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp chịu rủi ro cao về thuế.

Hộ, cá nhân kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên, có doanh thu từ ba tỷ trở lên cho lĩnh vực nông, lâm, thủy, công nghiệp, xây dựng. Doanh thu mười tỷ đồng trở lên với lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế

Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực: điện lực, bưu chính viễn thông, xăng dầu. Vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển, đường thủy...Giao dịch với cơ quan thuế qua phần mềm hóa đơn điện tử, hệ thống phần mềm kế toán, lưu dữ liệu hóa đơn điện tử và đảm bảo truyền dữ liệu đến người mua và cơ quan thuế.

Xem thêm : Hóa đơn điện tử bắt buộc sử dụng khi nào?

Đăng ký sử dụng hóa đơn có mã và không có mã rất khác nhau

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế - cách đăng ký sử dụng

Để đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế theo Mẫu số 01. Trong vòng 01 ngày làm việc, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, thông báo sẽ được cơ quan thuế gửi lại, hoặc chấp nhận hoặc không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế .

Trường hợp có thay đổi thông tin đăng ký, các đối tượng thực hiện thay đổi theo Mẫu số 01 và gửi lại cơ quan thuế.

Đăng ký sử dụng hóa đơn không mã

Cũng giống như đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, nhưng khác ở chỗ đăng ký sử dụng hóa đơn không có mã theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận thì doanh nghiệp phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khác hóa đơn không mã ở việc lập Hóa đơn điện tử

Vậy hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế khác nhau thế nào?

Với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, bạn sử dụng tài khoản được cấp để: Lập hóa đơn bán hàng, ký số, ký điện tử ở hóa đơn đã lập và gửi cơ quan thuế cấp mã.

Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua nhà cung cấp dịch vụ, đối tượng sử dụng hóa đơn sẽ truy cập vào trang thông tin điện tử của đơn vị cung cấp hoặc sử dụng phần mềm của đơn vị đó để thực hiện việc lập hóa đơn bán hàng hóa, ký số, ký điện tử trên hóa đơn đã lập và gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ để cơ quan thuế cấp mã.

Với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế, doanh nghiệp sử dụng phần mềm để lập hóa đơn điện tử khi cung cấp dịch vụ. Ký số trên hóa đơn và gửi người mua theo thỏa thuận giữa 2 bên.

Xem thêm : Cách nhận biết hóa đơn điện tử hợp lệ

Phần mềm MekongSoft tích hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tiện lợi và hữu ích

MekongSoft là công ty chuyên cung cấp phần mềm quản lý bán hàng được tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế dành cho các doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh. Phần mềm được kết nối thành công với Cơ quan thuế. Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ về hóa đơn điện tử theo các Nghị định, Thông quy định.

MekongSoft với những tiện ích vượt trội, làm hài lòng trên hàng trăm khách hàng trong việc triển khai phần mềm bán hàng có tích hợp hóa đơn điện tử theo yêu cầu, tích hợp với phần mềm khác. Theo dõi việc sử dụng hóa đơn mọi nơi mọi lúc và hỗ trợ thanh toán trực tuyến. Chỉ cần bạn có nhu cầu chúng tôi sẳn sàng đáp ứng.

Để được hỗ trợ tối đa về hóa đơn điện tử, các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 09.1354.2025 - 09.4444.3558.


DMCA.com Protection Status