logo_header

Hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế khác nhau thế nào?

15/06/2022 10:22

 Các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của MekongSoft.

Định nghĩa về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn cơ quan thuế cấp mã cho tổ chức, cá nhân trước khi bán hàng hóa. Cấp dịch vụ gửi cho người mua, gồm cả việc hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền được kết nối chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế là hóa đơn do 1 tổ chức nào đó bán hàng hóa, cấp dịch vụ gửi đến người mua nhưng không có mã của cơ quan thuế, gồm cả việc hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền được kết nối chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và đối tượng sử dụng

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế

Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn mà không có sự phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa. Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp chịu rủi ro cao về thuế.

Hộ, cá nhân kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên, có doanh thu từ ba tỷ trở lên cho lĩnh vực nông, lâm, thủy, công nghiệp, xây dựng. Doanh thu mười tỷ đồng trở lên với lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế

Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực: điện lực, bưu chính viễn thông, xăng dầu. Vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển, đường thủy...Giao dịch với cơ quan thuế qua phần mềm hóa đơn điện tử, hệ thống phần mềm kế toán, lưu dữ liệu hóa đơn điện tử và đảm bảo truyền dữ liệu đến người mua và cơ quan thuế.

Xem thêm : Hóa đơn điện tử bắt buộc sử dụng khi nào?

Đăng ký sử dụng hóa đơn có mã và không có mã rất khác nhau

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế - cách đăng ký sử dụng

Để đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế theo Mẫu số 01. Trong vòng 01 ngày làm việc, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, thông báo sẽ được cơ quan thuế gửi lại, hoặc chấp nhận hoặc không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế .

Trường hợp có thay đổi thông tin đăng ký, các đối tượng thực hiện thay đổi theo Mẫu số 01 và gửi lại cơ quan thuế.

Đăng ký sử dụng hóa đơn không mã

Cũng giống như đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, nhưng khác ở chỗ đăng ký sử dụng hóa đơn không có mã theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Trường hợp cơ quan thuế không chấp nhận thì doanh nghiệp phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khác hóa đơn không mã ở việc lập Hóa đơn điện tử

Vậy hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế khác nhau thế nào?

Với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, bạn sử dụng tài khoản được cấp để: Lập hóa đơn bán hàng, ký số, ký điện tử ở hóa đơn đã lập và gửi cơ quan thuế cấp mã.

Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua nhà cung cấp dịch vụ, đối tượng sử dụng hóa đơn sẽ truy cập vào trang thông tin điện tử của đơn vị cung cấp hoặc sử dụng phần mềm của đơn vị đó để thực hiện việc lập hóa đơn bán hàng hóa, ký số, ký điện tử trên hóa đơn đã lập và gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ để cơ quan thuế cấp mã.

Với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế, doanh nghiệp sử dụng phần mềm để lập hóa đơn điện tử khi cung cấp dịch vụ. Ký số trên hóa đơn và gửi người mua theo thỏa thuận giữa 2 bên.

Xem thêm : Cách nhận biết hóa đơn điện tử hợp lệ

Phần mềm MekongSoft tích hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tiện lợi và hữu ích

MekongSoft là công ty chuyên cung cấp phần mềm quản lý bán hàng được tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế dành cho các doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh. Phần mềm được kết nối thành công với Cơ quan thuế. Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ về hóa đơn điện tử theo các Nghị định, Thông quy định.

MekongSoft với những tiện ích vượt trội, làm hài lòng trên hàng trăm khách hàng trong việc triển khai phần mềm bán hàng có tích hợp hóa đơn điện tử theo yêu cầu, tích hợp với phần mềm khác. Theo dõi việc sử dụng hóa đơn mọi nơi mọi lúc và hỗ trợ thanh toán trực tuyến. Chỉ cần bạn có nhu cầu chúng tôi sẳn sàng đáp ứng.

Để được hỗ trợ tối đa về hóa đơn điện tử, các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline  09.4444.3558

Chia sẻ bài viết

Giải pháp phần mềm theo yêu cầu

Chúng tôi cam kết giải quyết các vấn đề quản trị theo từng doanh nghiệp và từng lĩnh vực cụ thể. Hãy chọn phần mềm bạn quan tâm, chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế theo yêu cầu của bạn.

Thiết kế riêng cho từng lĩnh vực
mks logo

Thiết kế riêng cho từng lĩnh vực

Hiệu quả, tiết kiệm chi phí
mks logo

Hiệu quả, tiết kiệm chi phí

Đơn giản dễ sử dụng
mks logo

Đơn giản dễ sử dụng

Dịch vụ phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi mang đến các dịch vụ công nghệ đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh. Từ phần mềm đóng gói, tư vấn giải pháp công nghệ và xây dựng phần mềm theo yêu cầu, chúng tôi cam kết giúp bạn tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển doanh nghiệp của bạn.
https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/57584df02e654b38a4d0f1b651a2e85c-Layer_1 (2).png

Phần mềm theo yêu cầu

Thu thập yêu cầu 

Thiết kế phần mềm 

Phát triển và kiểm thử 

Triển khai và hỗ trợ 

Bảo trì và nâng cấp

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/42def227de8a44968890967a756a34d3-Layer_1.png

Phù hợp từng khách hàng

Thiết kế riêng từng lĩnh vực

Đơn giản, dễ dùng

Hiệu quả cao

Tiết kiệm chi phí

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/6dede74dd0c34e26a013356af6a7357b-Layer_1 (1).png

Tư vấn giải pháp công nghệ

Đánh giá nhu cầu 

Phân tích và đề xuất giải pháp 

Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra đánh giá 

Hướng dẫn triển khai và bảo trì 

Đào tạo chuyển giao kiến thức

Dịch vụ phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi mang đến các dịch vụ công nghệ đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh. Từ phần mềm đóng gói, tư vấn giải pháp công nghệ và xây dựng phần mềm theo yêu cầu, chúng tôi cam kết giúp bạn tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển doanh nghiệp của bạn.
https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/57584df02e654b38a4d0f1b651a2e85c-Layer_1 (2).png

Phần mềm theo yêu cầu

Thu thập yêu cầu 

Thiết kế phần mềm 

Phát triển và kiểm thử 

Triển khai và hỗ trợ 

Bảo trì và nâng cấp

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/42def227de8a44968890967a756a34d3-Layer_1.png

Phù hợp từng khách hàng

Thiết kế riêng từng lĩnh vực

Đơn giản, dễ dùng

Hiệu quả cao

Tiết kiệm chi phí

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/6dede74dd0c34e26a013356af6a7357b-Layer_1 (1).png

Tư vấn giải pháp công nghệ

Đánh giá nhu cầu 

Phân tích và đề xuất giải pháp 

Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra đánh giá 

Hướng dẫn triển khai và bảo trì 

Đào tạo chuyển giao kiến thức

logo

Công ty cổ phần phần mềm Mekong

Điểm nổi bật của MekongSoft là tư vấn thiết kế các hệ thống phần mềm riêng theo tư duy quản lý của từng doanh nghiệp, phù hợp và dễ sử dụng nhất. Chi phí hợp lý theo từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quy mô của Quý khách hàng.

Liên hệ

64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

0944 443 558

support@mekongsoft.com.vn

@2023 MEKONGSOFT. ALL RIGHTS RESERVED