Quản lý nguồn lực của một tổ chức không hề dễ dàng, đặc biệt đối với những doanh nghiệp sản xuất có quy mô lớn.

Làm thế nào để bạn có thể quản lý hết tất cả 15 nhà máy, 40 cơ sở phân phối, 15.000 sản phẩm, 8.000 nhân viên của mình; chưa kể các nhà thầu phụ, các nhà cung cấp ở các nơi khác và toàn bộ kho hàng của doanh nghiệp.

Giải pháp ERP là công cụ đang được rất nhiều doanh nghiệp sản xuất quan tâm và ứng dụng. ERP hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng suất, đạt hiệu quả, lợi nhuận trong kinh doanh. Vậy một hệ thống ERP tốt dành cho doanh nghiệp sản xuất phải đáp ứng những tính năng gì?

Phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất phải cung cấp được những công cụ cần thiết giúp doanh nghiệp dự báo và lập kế hoạch sản xuất, dự tính số lượng vật liệu thay đổi theo thời điểm, tính toán chi phí sản xuất của cả hệ thống và quản lý được từng khâu sản xuất. ERP phải giúp hợp lý hóa toàn bộ quy trình quản lý sản xuất của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Giải pháp ERP cho doanh nghiệp sản xuất hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất

Từ các nguồn dữ liệu đầu vào dựa trên tình hình dự báo của thị trường, lượng vật tư tồn kho, lượng vật tư đã đặt hàng (Hợp đồng), lượng thành phẩm tồn kho. Hệ thống hỗ trợ kiểm tra nguồn lực sản xuất của doanh nghiệp tại bất kỳ thời điểm nào để đánh giá khả năng đáp ứng sản xuất của doanh nghiệp.

Việc dự báo và lập kế hoạch cũng được tính toán dựa trên dự báo đơn đặt hàng bán hàng và kế hoạch sản xuất chung của từng đơn vị.

Định lượng nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất

Sử dụng ERP cho doanh nghiệp sản xuất hỗ trợ việc chọn các tiêu chí cho công tác phân tích, tính toán nhu cầu nguyên vật liệu cũng như nhu cầu về sản xuất như đơn đặt hàng, lệnh sản xuất, các kế hoạch sản xuất và số lượng tồn kho tối thiểu.

Hệ thống hỗ trợ tính toán thời điểm và tự động hoạch định thời điểm đặt hàng dựa trên thời gian giao hàng của nhà cung cấp.

Hỗ trợ của phần mềm ERP trong sản xuất
ERP hỗ trợ định lượng nhu cầu về nguyên vật liệu cho doanh nghiệp sản xuất

Quản lý từng quá trình sản xuất

Hệ thống ERP hỗ trợ việc tạo lập các quy trình sản xuất, lên lịch sản xuất, theo dõi tồn kho và lập các lệnh sản xuất tương ứng.

Hệ thống hỗ trợ tự động tính toán số lượng nguyên vật liệu cần chuyển từ kho nguyên vật liệu sang kho sản xuất dựa vào định mức nguyên vật liệu của thành phẩm. Sau khi lập báo cáo hoàn thành, hệ thống hỗ trợ tự động nhập kho thành phẩm với số lượng sản phẩm hoàn thành bằng số lượng trên báo cáo. Hệ thống cũng sẽ tự động trừ kho số lượng nguyên vật liệu tương ứng và tính toán lại giá thành cho thành phẩm.

Tính toán chi phí và giá thành toàn hệ thống

Phân hệ này hỗ trợ tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất thực tế. Sau mỗi kỳ kế toán, Kế toán thống kê các chi phí chung phát sinh trong sản xuất. Những chi phí này được tập hợp đánh giá vào cuối kỳ sản xuất để phân bổ chi phí cho các thành phẩm nhập trong kỳ.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, công tác quản lý quá trình sản xuất đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tối ưu hóa quy trình và nâng cao năng suất làm việc là một trong những yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp bạn đáp ứng kịp thời tốc độ của thị trường, tiết kiệm chi phí và giảm số hàng tồn kho.

Liên hệ ngay với Mekong Soft để được tư vấn chi tiết giải pháp ERP tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất. 

09.1354.2025 - 09.4444.3558


DMCA.com Protection Status