Bán hàng khuyến mãi là một trong những nghiệp vụ quan trọng của các công ty. Việc hạch toán cũng có những lưu ý nhất định. Chúng tôi sẽ hướng dẫn hạch toán bán hàng khuyến mãi trong bài viết dưới đây.

Hướng dẫn hạch toán bán hàng khuyến mãi không kèm điều kiện mua hàng

Trong trường hợp này, người mua hàng sẽ được nhận hàng khuyến mãi của công ty mà không phải kèm theo bất kỳ điều kiện mua hàng nào. Đó có thể là những chính sách để công ty cho khách hàng dùng thử sản phẩm.

Với trường hợp này thì có quy định sau chi phối việc hạch toán, theo Quy định tại điều 91, khoản 3, điểm G của Thông tư 200/2014/TT-BTC :

Cách hạch toán như sau:

Trường hợp các sản phẩm, hàng hóa xuất để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa:

 1. Ghi Nợ TK 641- Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá).
 2. Ghi Có các TK 155, 156.

Theo cách hạch toán trên ta thấy trường hợp khuyến mãi không yêu cầu mua hàng doanh nghiệp sẽ không ghi nhận doanh thu của hàng khuyến mãi. Thêm vào đó, kế toán cần lưu ý rằng toàn bộ giá vốn hàng khuyến mãi sẽ được ghi nhận vào chi phí bán hàng trong kỳ.

Khi xuất hàng khuyến mãi từ kho, kế toán hạch toán:

 1. Ghi Nợ TK 641.
 2. Ghi Có TK 155, 156.

Khi mua hàng dùng cho khuyến mãi hoặc phát sinh chi phí dịch vụ khuyến mại, kế toán hạch toán:

 1. Ghi Nợ TK 641.
 2. Ghi Có TK 111, 112. 

Xem thêm : Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 và thông tư 200

Hướng dẫn hạch toán bán hàng khuyến mãi kèm điều kiện mua hàng

Với trường hợp này thì có quy định sau chi phối việc hạch toán: Điều 79, khoản 1 điểm 1.6, mục 1.6.3 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định.

Khi xuất hàng hóa khuyến mãi, kế toán hạch toán giá trị hàng khuyến mãi vào giá vốn hàng bán:

 1. Ghi Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (giá thành sản xuất).
 2. Ghi Có TK 155, 156, 157.

Kế toán hạch toán doanh thu của hàng khuyến mãi trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả sản phẩm, hàng hóa được bán và hàng khuyến mãi, quảng cáo.

 1. Ghi Nợ các TK 111, 112, 131…
 2. Ghi Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 3. Ghi Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

Một số lưu ý với kế toán khi hạch toán nghiệp vụ khuyến mãi hàng hóa kèm điều kiện mua hàng tuân thủ theo nguyên tắc như sau:

 1. Doanh thu bán hàng sẽ phải được phân bổ cả cho hàng khuyến mãi, tức phải ghi nhận doanh thu hàng khuyến mãi.
 2. Chi phí sản xuất, giá vốn của hàng khuyến mãi được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

Xem thêm : Cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào

Những kiến thức cũng như cách hạch toán bán hàng khuyến mãi của chúng tôi trên đây hy vọng đã phần nào giúp các kế toán bán hàng có thể hình dung ra được các thực hiện nghiệp vụ này trong quá trình làm việc của mình. Để thành thạo nghiệp vụ này đòi hỏi các kế toán cần thường xuyên cập nhật kiến thức cũng như rèn luyện kinh nghiệm thực tế của mình qua công việc.


DMCA.com Protection Status