logo_header

Cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào

01/07/2022 13:46

Đối với các doanh nghiệp đặc biệt là lĩnh vực thương mại, việc “mua vào – bán ra” diễn ra liên tục. Với việc mua hàng hóa đầu vào thì cách lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào theo các loại thuế phải nộp cho nhà nước là 1 phần việc vô cùng quan trọng giúp theo dõi tốt số lượng, chủng loại, thời gian, chất lượng của các hàng hóa tạo tiền đề cho việc sản xuất kinh doanh tốt.

Chúng ta sẽ xem xét các trường hợp sau:

Doanh nghiệp SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT

Với trường hợp ngày, nghĩa là doanh nghiệp bạn khi bán hàng hóa, dịch vụ sẽ xuất hóa đơn GTGT với thuế suất có thể là: 0%, 5% hoặc 10%.

Khi đó, bộ hóa đơn đầu vào hợp pháp, hợp lệ, hợp lý với mục đích phục vụ cho SXKD các bạn kê khai hết vào PL 01-2/GTGT.

Đây chính là những loại “Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ”.

Còn với những hàng hóa dịch vụ còn lại không đủ điều kiện khấu trừ theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC thì không được kê khai vào PL 01-2/GTGT.

Mẫu bảng kê như sau:

Mẫu số: 01- 2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày  25/8/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)
Kỳ tính thuế: Tháng....... năm ........../ Quý …. Năm….
Người nộp thuế:........................................................................................       
Mã số thuế: ...............................................................................................
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Số hoá đơn Ngày, tháng, năm lập hóa đơn Tên người bán Mã số thuế người bán Doanh số mua chưa có thuế Thuế GTGT
đủ điều kiện khấu trừ thuế
Ghi chú
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế: 

               
Tổng              
2. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:
               
Tổng              
3. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):
               
Tổng              

Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT (**):              ............................
Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào đủ điều kiện được khấu trừ (***):              .............................

..............., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ /  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
 Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Tải về file BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO Mẫu số: 01- 2/GTGT

Doanh nghiệp SXKD những hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT

Đây là trường hợp khi bán hàng mà xuất hóa đơn GTGT phần thuế suất gạch bỏ. Với trường hợp này, việc lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua thì lưu ý là toàn bộ hóa đơn mua vào các bạn không được kê khai (vì không được khấu trừ thuế GTGT).

Doanh nghiệp SXKD những hàng hóa – dịch vụ vừa chịu thuế GTGT vừa không chịu thuế GTGT

Khi đó, việc lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào cần tuân thủ theo:

  1. Những hóa đơn đầu vào mà phục vụ cho việc SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, kế toán cần kê vào PL 01-2/GTGT.
  2. Những hóa đơn đầu vào mà phục vụ cho việc SXKD hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT kế toán cần: Không được kê khai (Vì không được khấu trừ).
  3. Những hóa đơn đầu vào mà phục vụ cả 02 hoạt động SXKD chịu thuế và không chịu thuế, kế toán cần kê vào PL 02-2/GTGT: “Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ”.

Việc tuân thủ theo đúng các nguyên tắc về việc kê hàng hóa dịch vụ theo tính chất chịu thuế hay không chịu thuế này là vô cùng quan trọng. Vì nó quyết định đến việc doanh nghiệp bạn có làm đúng các quy định của nhà nước để được khấu trừ thuế sau này hay không.

Hơn nữa, việc mua hàng hóa với nhiều doanh nghiệp vừa có số lượng lớn lại diễn ra thường xuyên, nên “làm đúng ngay từ đầu” là quyết định đến việc khi đến các thời điểm tổng kết sổ sách hay hạch toán thuế bạn có lúng túng không.

Chia sẻ bài viết

Giải pháp phần mềm theo yêu cầu

Chúng tôi cam kết giải quyết các vấn đề quản trị theo từng doanh nghiệp và từng lĩnh vực cụ thể. Hãy chọn phần mềm bạn quan tâm, chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế theo yêu cầu của bạn.

Thiết kế riêng cho từng lĩnh vực
mks logo

Thiết kế riêng cho từng lĩnh vực

Hiệu quả, tiết kiệm chi phí
mks logo

Hiệu quả, tiết kiệm chi phí

Đơn giản dễ sử dụng
mks logo

Đơn giản dễ sử dụng

Dịch vụ phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi mang đến các dịch vụ công nghệ đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh. Từ phần mềm đóng gói, tư vấn giải pháp công nghệ và xây dựng phần mềm theo yêu cầu, chúng tôi cam kết giúp bạn tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển doanh nghiệp của bạn.
https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/57584df02e654b38a4d0f1b651a2e85c-Layer_1 (2).png

Phần mềm theo yêu cầu

Thu thập yêu cầu 

Thiết kế phần mềm 

Phát triển và kiểm thử 

Triển khai và hỗ trợ 

Bảo trì và nâng cấp

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/42def227de8a44968890967a756a34d3-Layer_1.png

Phù hợp từng khách hàng

Thiết kế riêng từng lĩnh vực

Đơn giản, dễ dùng

Hiệu quả cao

Tiết kiệm chi phí

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/6dede74dd0c34e26a013356af6a7357b-Layer_1 (1).png

Tư vấn giải pháp công nghệ

Đánh giá nhu cầu 

Phân tích và đề xuất giải pháp 

Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra đánh giá 

Hướng dẫn triển khai và bảo trì 

Đào tạo chuyển giao kiến thức

Dịch vụ phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi mang đến các dịch vụ công nghệ đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh. Từ phần mềm đóng gói, tư vấn giải pháp công nghệ và xây dựng phần mềm theo yêu cầu, chúng tôi cam kết giúp bạn tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển doanh nghiệp của bạn.
https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/57584df02e654b38a4d0f1b651a2e85c-Layer_1 (2).png

Phần mềm theo yêu cầu

Thu thập yêu cầu 

Thiết kế phần mềm 

Phát triển và kiểm thử 

Triển khai và hỗ trợ 

Bảo trì và nâng cấp

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/42def227de8a44968890967a756a34d3-Layer_1.png

Phù hợp từng khách hàng

Thiết kế riêng từng lĩnh vực

Đơn giản, dễ dùng

Hiệu quả cao

Tiết kiệm chi phí

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/6dede74dd0c34e26a013356af6a7357b-Layer_1 (1).png

Tư vấn giải pháp công nghệ

Đánh giá nhu cầu 

Phân tích và đề xuất giải pháp 

Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra đánh giá 

Hướng dẫn triển khai và bảo trì 

Đào tạo chuyển giao kiến thức

logo

Công ty cổ phần phần mềm Mekong

Điểm nổi bật của MekongSoft là tư vấn thiết kế các hệ thống phần mềm riêng theo tư duy quản lý của từng doanh nghiệp, phù hợp và dễ sử dụng nhất. Chi phí hợp lý theo từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quy mô của Quý khách hàng.

Liên hệ

64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

0944 443 558

support@mekongsoft.com.vn

@2023 MEKONGSOFT. ALL RIGHTS RESERVED