logo_header

Phần mềm quản lý bảo trì, sửa chữa cho Phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện

03/04/2015 05:50

Phần mềm quản lý bảo trì, sửa chữa Phòng vật tư thiết bị Y tế giúp bệnh viện quản lý dự trù thiết bị, nhập mới, cấp phát trang thiết bị cho khoa phòng, điều chuyển, bảo dưỡng, sửa chữa, thanh lý, tính khấu hao và xuất nhập xuất tồn thiết bị...


 

Thực trạng quản lý bảo trì, sửa chữa phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện

Trong năm 2017, kết quả kiểm toán 11 tỉnh, thành phố cho thấy: 1.225 trang thiết bị hỏng hoặc hiệu quả sử dụng thấp với nguyên giá 371,836 tỷ đồng; nhiều thiết bị được đầu tư mới nhưng chưa đưa vào sử dụng hoặc mới đưa vào sử dụng đã hỏng.

Có thể thấy việc chưa có phương pháp quản lý trang thiết bị tốt gây thiệt hại, lãng phí nguồn lực rất lớn. Việc quản lý các thông tin bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của một bệnh viện đã được lưu trữ trên 10 năm bằng các tài liệu thủ công như Excel hoặc giấy tờ sổ sách gần như là việc bất khả thi. Với số lượng thông tin khổng lồ và đặc thù công việc phải kiểm soát chặt chẽ để có hướng giải quyết kịp thời thì những công cụ truyền thống như vậy không thể đáp ứng được.

Để giải quyết được những khó khăn mà các bệnh viện, phòng vật tư y tế đang mắc phải, công ty cổ phần phần mềm Mekong – MekongSoft đã cho ra đời phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện, phần mềm hỗ trợ bệnh viện quản lý chi tiết thông tin trang thiết bị, thời gian bảo hành bảo trì, xuất xứ, qua đó có kế hoạch bảo trì, thay mới phù hợp.

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện

Giải pháp phần mềm quản lý chuyên biệt cho phòng vật tư y tế bệnh viện. Với các module quản lý:

Quản trị hệ thống

 1. Dữ liệu cơ sở (các dữ liệu căn bản của hệ thống):  Dữ liệu khoa, dữ liệu hãng sản xuất, dữ liệu loại thiết bị, dữ liệu cơ quan. Người dùng có thể cập nhật (thêm, sửa xoá, tìm kiếm,…)
 2. Tích hợp dữ liệu từ các file khác
 3. Quản lý lịch sử sử dụng hệ thống (đối với người người có quyền)
 4. Quản lý tài khoản và nhân sự:
 5. Các quản lý tài khoản cá nhân: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu.
 6. Quản trị nhân sự: Thêm, sữa, xoá nhân sự (chỉ của phòng thiết bị vật tư y tế), quản lý quá trình làm việc của nhân viên (ngày công, nghĩ phép, kỹ luật).

Xem thêm :  Phần mềm quản lý kinh doanh, thầu vật tư thiết bị y tế

Phân quyền hệ thống

Phân quyền sử dụng hệ thống

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 1

Danh mục phòng ban

Danh mục khoa phòng, danh mục tình trạng thiết bị, danh mục nguồn cấp thiết bị, danh mục nhóm thiết bị, danh mục thiết bị, danh mục đơn vị sửa chữa, danh mục nhân viên v.v..

Danh mục đơn vị, khoa

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 2

Danh mục chức vụ

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 3

Danh mục nhân viên

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 4

Thông tin chi tiết nhân viên

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 5

Thiết lập vật tư y tế

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 6

Quản lý xuất xứ

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 7

Quản lý hãng sản xuất

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 8

Quản lý loại vật tư y tế

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 9

Quản lý theo tên vật tư y tế

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 10

Lập dự trù thiết bị

Bệnh viện có nhu cầu mua sắm trang thiết bị, mẫu dự trù theo quy định do Bộ Y tế, Sở y tế ban hành, thêm vào danh sách, xoá khỏi danh sách vô cùng dễ dàng và tiện lợi.

Dự trù mua sắm tháng

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 11

Phiếu dự trù mua sắm tháng

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 12

Dự trù năm

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 13

Nhập thiết bị

Quản lý các thông tin nhập đầu vào của thiết bị như: tên, nhãn hiệu (ký mã hiệu), nước/hãng sản xuất, model-serial number, điện áp sử dụng, nguyên giá, nguồn nhập, chứng từ kèm theo.

Phiếu nhận hàng

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 14

Sổ nhận hàng

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 15

Cấp phát, hoàn trả thiết bị

Cấp phát cho các khoa phòng, đơn vị sử dụng thuộc bệnh viện và quản lý các thông tin cấp phát thiết bị.

Phiếu lĩnh

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 16

Điều chuyển thiết bị

Được sử dụng cho việc điều chuyển nội viện (từ khoa phòng – bộ phận sử dụng này sang khoa phòng – bộ phận sử dụng khác). Người dùng nhập thông tin việc chuyển thiết bị rồi lưu lại. Khi đó sẽ xuất ra phiếu điều chuyển để chờ duyệt của BGĐ bệnh viện (lúc này thiết bị chưa thay đổi người sử dụng). Khi được duyệt của BGĐ, người dùng truy xuất lại dữ liệu cũ và duyệt quá trình chuyển, thiết bị sẽ tự động cập nhật người sử dụng.

Biên bản giao nhận

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 17

Bảo dưỡng thiết bị

Việc bảo dưỡng thiết bị được tiến hành định kỳ hay đột xuất, các thông tin bảo dưỡng được cập nhật lý lịch thiết bị.

Kế hoạch bảo dưỡng

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 18

Phiếu in kế hoạch bảo dưỡng

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 19

Sửa chữa thiết bị

Thiết bị hỏng hóc được sửa chữa, xác định các lần sửa chữa.

Phiếu yêu cầu sửa chữa

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 20

Sổ theo dõi sửa chữa máy móc

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 21

Thanh lý thiết bị

Các thiết bị đã hết khấu hao hoặc không còn giá trị sử dụng được chuyển sang trạng thái chờ thanh lý.

Định lại giá trị sử dụng của các trang thiết bị hiện có dựa trên nguyên giá, số năm đã sử dụng, các phát sinh làm thay đổi giá trị thiết bị.

Quản lý nhập xuất tồn

Quản lý số lượng thiết bị hiện có tại bệnh viện và các thống kê nhập xuất tồn thiết bị.

Quản lý kho hàng

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 22

Phiếu nhập kho

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 23

Phiếu xuất kho

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 24

Xuất nhập tồn kho

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 25

Báo cáo thống kê

 1. Hệ thống lưu vết ai, lúc nào, đã làm gì với dữ liệu của hệ thống.
 2. Thống kê xuất nhập tồn kho: tồn tổng, chi tiết theo lũy tiến thời gian.
 3. Thống kê hàng hóa, thiết bị sắp hết hạn sử dụng
 4. Thống kê hàng, thiết bị khấu hao và cảnh báo thời gian hết hạn.
 5. Báo cáo dự trù thiết bị
 6. Báo cáo nhập mới thiết bị
 7. Báo cáo danh sách thiết bị hiện có tại bệnh viện
 8. Báo cáo danh sách thiết bị hiện có tại bệnh viện theo nhóm thiết bị
 9. Báo cáo cấp phát trang thiết bị cho khoa phòng
 10. Báo cáo điều chuyển thiết bị
 11. Báo cáo tình hình bảo dưỡng thiết bị
 12. Báo cáo thiết bị đã/đang sửa chữa
 13. Báo cáo danh sách thiết bị chờ thanh lý
 14. Báo cáo thiết bị đã thanh lý
 15. Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn thiết bị

Báo cáo nhập hàng theo thời gian tùy chọn

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 26

Xuất nhập tồn theo thời gian tùy chọn

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 27

Form báo cáo trên web app

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 28

MekongSoft đã thiết kế xây dựng Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế cho một số bệnh viện . 

Mong muốn với phần mềm quản lý bảo trì, sửa chữa Vật tư thiết bị y tế sẽ giúp quý khách hàng giải quyết được những khó khăn trong quá trình quản lý của mình.

Liên hệ để được tư vấn: 0939 551 190 - 09.4444.3558

Chia sẻ bài viết

Giải pháp phần mềm theo yêu cầu

Chúng tôi cam kết giải quyết các vấn đề quản trị theo từng doanh nghiệp và từng lĩnh vực cụ thể. Hãy chọn phần mềm bạn quan tâm, chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế theo yêu cầu của bạn.

Thiết kế riêng cho từng lĩnh vực
mks logo

Thiết kế riêng cho từng lĩnh vực

Hiệu quả, tiết kiệm chi phí
mks logo

Hiệu quả, tiết kiệm chi phí

Đơn giản dễ sử dụng
mks logo

Đơn giản dễ sử dụng

Dịch vụ phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi mang đến các dịch vụ công nghệ đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh. Từ phần mềm đóng gói, tư vấn giải pháp công nghệ và xây dựng phần mềm theo yêu cầu, chúng tôi cam kết giúp bạn tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển doanh nghiệp của bạn.
https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/57584df02e654b38a4d0f1b651a2e85c-Layer_1 (2).png

Phần mềm theo yêu cầu

Thu thập yêu cầu 

Thiết kế phần mềm 

Phát triển và kiểm thử 

Triển khai và hỗ trợ 

Bảo trì và nâng cấp

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/42def227de8a44968890967a756a34d3-Layer_1.png

Phù hợp từng khách hàng

Thiết kế riêng từng lĩnh vực

Đơn giản, dễ dùng

Hiệu quả cao

Tiết kiệm chi phí

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/6dede74dd0c34e26a013356af6a7357b-Layer_1 (1).png

Tư vấn giải pháp công nghệ

Đánh giá nhu cầu 

Phân tích và đề xuất giải pháp 

Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra đánh giá 

Hướng dẫn triển khai và bảo trì 

Đào tạo chuyển giao kiến thức

Dịch vụ phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi mang đến các dịch vụ công nghệ đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh. Từ phần mềm đóng gói, tư vấn giải pháp công nghệ và xây dựng phần mềm theo yêu cầu, chúng tôi cam kết giúp bạn tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển doanh nghiệp của bạn.
https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/57584df02e654b38a4d0f1b651a2e85c-Layer_1 (2).png

Phần mềm theo yêu cầu

Thu thập yêu cầu 

Thiết kế phần mềm 

Phát triển và kiểm thử 

Triển khai và hỗ trợ 

Bảo trì và nâng cấp

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/42def227de8a44968890967a756a34d3-Layer_1.png

Phù hợp từng khách hàng

Thiết kế riêng từng lĩnh vực

Đơn giản, dễ dùng

Hiệu quả cao

Tiết kiệm chi phí

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/6dede74dd0c34e26a013356af6a7357b-Layer_1 (1).png

Tư vấn giải pháp công nghệ

Đánh giá nhu cầu 

Phân tích và đề xuất giải pháp 

Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra đánh giá 

Hướng dẫn triển khai và bảo trì 

Đào tạo chuyển giao kiến thức

logo

Công ty cổ phần phần mềm Mekong

Điểm nổi bật của MekongSoft là tư vấn thiết kế các hệ thống phần mềm riêng theo tư duy quản lý của từng doanh nghiệp, phù hợp và dễ sử dụng nhất. Chi phí hợp lý theo từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quy mô của Quý khách hàng.

Liên hệ

64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

0944 443 558

support@mekongsoft.com.vn

@2023 MEKONGSOFT. ALL RIGHTS RESERVED