Phần mềm quản lý bảo trì, sửa chữa Phòng vật tư thiết bị Y tế giúp bệnh viện quản lý dự trù thiết bị, nhập mới, cấp phát trang thiết bị cho khoa phòng, điều chuyển, bảo dưỡng, sửa chữa, thanh lý, tính khấu hao và xuất nhập xuất tồn thiết bị...

Thực trạng quản lý bảo trì, sửa chữa phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện

Trong năm 2017, kết quả kiểm toán 11 tỉnh, thành phố cho thấy: 1.225 trang thiết bị hỏng hoặc hiệu quả sử dụng thấp với nguyên giá 371,836 tỷ đồng; nhiều thiết bị được đầu tư mới nhưng chưa đưa vào sử dụng hoặc mới đưa vào sử dụng đã hỏng.

Có thể thấy việc chưa có phương pháp quản lý trang thiết bị tốt gây thiệt hại, lãng phí nguồn lực rất lớn. Việc quản lý các thông tin bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của một bệnh viện đã được lưu trữ trên 10 năm bằng các tài liệu thủ công như Excel hoặc giấy tờ sổ sách gần như là việc bất khả thi. Với số lượng thông tin khổng lồ và đặc thù công việc phải kiểm soát chặt chẽ để có hướng giải quyết kịp thời thì những công cụ truyền thống như vậy không thể đáp ứng được.

Để giải quyết được những khó khăn mà các bệnh viện, phòng vật tư y tế đang mắc phải, công ty cổ phần phần mềm Mekong – MekongSoft đã cho ra đời phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện, phần mềm hỗ trợ bệnh viện quản lý chi tiết thông tin trang thiết bị, thời gian bảo hành bảo trì, xuất xứ, qua đó có kế hoạch bảo trì, thay mới phù hợp.

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện

Giải pháp phần mềm quản lý chuyên biệt cho phòng vật tư y tế bệnh viện. Với các module quản lý:

Quản trị hệ thống

 1. Dữ liệu cơ sở (các dữ liệu căn bản của hệ thống):  Dữ liệu khoa, dữ liệu hãng sản xuất, dữ liệu loại thiết bị, dữ liệu cơ quan. Người dùng có thể cập nhật (thêm, sửa xoá, tìm kiếm,…)
 2. Tích hợp dữ liệu từ các file khác
 3. Quản lý lịch sử sử dụng hệ thống (đối với người người có quyền)
 4. Quản lý tài khoản và nhân sự:
 5. Các quản lý tài khoản cá nhân: Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu.
 6. Quản trị nhân sự: Thêm, sữa, xoá nhân sự (chỉ của phòng thiết bị vật tư y tế), quản lý quá trình làm việc của nhân viên (ngày công, nghĩ phép, kỹ luật).

Phân quyền hệ thống

Phân quyền sử dụng hệ thống

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 1

Danh mục phòng ban

Danh mục khoa phòng, danh mục tình trạng thiết bị, danh mục nguồn cấp thiết bị, danh mục nhóm thiết bị, danh mục thiết bị, danh mục đơn vị sửa chữa, danh mục nhân viên v.v..

Danh mục đơn vị, khoa

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 2

Danh mục chức vụ

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 3

Danh mục nhân viên

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 4

Thông tin chi tiết nhân viên

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 5

Thiết lập vật tư y tế

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 6

Quản lý xuất xứ

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 7

Quản lý hãng sản xuất

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 8

Quản lý loại vật tư y tế

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 9

Quản lý theo tên vật tư y tế

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 10

Lập dự trù thiết bị

Bệnh viện có nhu cầu mua sắm trang thiết bị, mẫu dự trù theo quy định do Bộ Y tế, Sở y tế ban hành, thêm vào danh sách, xoá khỏi danh sách vô cùng dễ dàng và tiện lợi.

Dự trù mua sắm tháng

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 11

Phiếu dự trù mua sắm tháng

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 12

Dự trù năm

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 13

Nhập thiết bị

Quản lý các thông tin nhập đầu vào của thiết bị như: tên, nhãn hiệu (ký mã hiệu), nước/hãng sản xuất, model-serial number, điện áp sử dụng, nguyên giá, nguồn nhập, chứng từ kèm theo.

Phiếu nhận hàng

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 14

Sổ nhận hàng

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 15

Cấp phát, hoàn trả thiết bị

Cấp phát cho các khoa phòng, đơn vị sử dụng thuộc bệnh viện và quản lý các thông tin cấp phát thiết bị.

Phiếu lĩnh

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 16

Điều chuyển thiết bị

Được sử dụng cho việc điều chuyển nội viện (từ khoa phòng – bộ phận sử dụng này sang khoa phòng – bộ phận sử dụng khác). Người dùng nhập thông tin việc chuyển thiết bị rồi lưu lại. Khi đó sẽ xuất ra phiếu điều chuyển để chờ duyệt của BGĐ bệnh viện (lúc này thiết bị chưa thay đổi người sử dụng). Khi được duyệt của BGĐ, người dùng truy xuất lại dữ liệu cũ và duyệt quá trình chuyển, thiết bị sẽ tự động cập nhật người sử dụng.

Biên bản giao nhận

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 17

Bảo dưỡng thiết bị

Việc bảo dưỡng thiết bị được tiến hành định kỳ hay đột xuất, các thông tin bảo dưỡng được cập nhật lý lịch thiết bị.

Kế hoạch bảo dưỡng

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 18

Phiếu in kế hoạch bảo dưỡng

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 19

Sửa chữa thiết bị

Thiết bị hỏng hóc được sửa chữa, xác định các lần sửa chữa.

Phiếu yêu cầu sửa chữa

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 20

Sổ theo dõi sửa chữa máy móc

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 21

Thanh lý thiết bị

Các thiết bị đã hết khấu hao hoặc không còn giá trị sử dụng được chuyển sang trạng thái chờ thanh lý.

Định lại giá trị sử dụng của các trang thiết bị hiện có dựa trên nguyên giá, số năm đã sử dụng, các phát sinh làm thay đổi giá trị thiết bị.

Quản lý nhập xuất tồn

Quản lý số lượng thiết bị hiện có tại bệnh viện và các thống kê nhập xuất tồn thiết bị.

Quản lý kho hàng

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 22

Phiếu nhập kho

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 23

Phiếu xuất kho

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 24

Xuất nhập tồn kho

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 25

Báo cáo thống kê

 1. Hệ thống lưu vết ai, lúc nào, đã làm gì với dữ liệu của hệ thống.
 2. Thống kê xuất nhập tồn kho: tồn tổng, chi tiết theo lũy tiến thời gian.
 3. Thống kê hàng hóa, thiết bị sắp hết hạn sử dụng
 4. Thống kê hàng, thiết bị khấu hao và cảnh báo thời gian hết hạn.
 5. Báo cáo dự trù thiết bị
 6. Báo cáo nhập mới thiết bị
 7. Báo cáo danh sách thiết bị hiện có tại bệnh viện
 8. Báo cáo danh sách thiết bị hiện có tại bệnh viện theo nhóm thiết bị
 9. Báo cáo cấp phát trang thiết bị cho khoa phòng
 10. Báo cáo điều chuyển thiết bị
 11. Báo cáo tình hình bảo dưỡng thiết bị
 12. Báo cáo thiết bị đã/đang sửa chữa
 13. Báo cáo danh sách thiết bị chờ thanh lý
 14. Báo cáo thiết bị đã thanh lý
 15. Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn thiết bị

Báo cáo nhập hàng theo thời gian tùy chọn

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 26

Xuất nhập tồn theo thời gian tùy chọn

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 27

Form báo cáo trên web app

Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện 28

MekongSoft đã thiết kế xây dựng Phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế cho một số bệnh viện . 

Mong muốn với phần mềm quản lý bảo trì, sửa chữa Vật tư thiết bị y tế sẽ giúp quý khách hàng giải quyết được những khó khăn trong quá trình quản lý của mình.

Liên hệ để được tư vấn: 09.1354.2025 - 09.4444.3558

Tin tức nổi bật

Tài liệu liên quan

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Hãy lắng nghe khách hàng nói về chúng tôi

Công ty CP Acecook Việt Nam

Công ty CP Acecook Việt Nam

MekongSoft cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu của Acecook Việt Nam. Chất lượng Dịch vụ CNTT được đ...

Công ty Cổ Phần Licogi 13 - FC

Công ty Cổ Phần Licogi 13 - FC

Phần mềm MekongSoft dễ sử dụng, phù hợp - quản lý các công trình xây dựng, tiến độ thi công, vật tư, nhân công, máy ...

Cục quản trị T78 - VP TW Đảng

Cục quản trị T78 - VP TW Đảng

Chúng tôi chọn phần mềm theo yêu cầu MekongSoft để xây dựng giải pháp quản lý xăng xe, lương thưởng và tài sản của ...

Công ty may Sư Tử Vàng

Công ty may Sư Tử Vàng

Chúng tôi rất hài lòng với sự chân thành, nhiệt tâm từ đội ngũ MekongSoft, lập trình phù hợp các phân hệ/ chức năng ...

Công ty xây dựng Bách Khoa, An Giang

Công ty xây dựng Bách Khoa, An Giang

Tôi đã mong muốn triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP từ lâu, và tôi tìm được MekongSoft. Mekong đã xây dựng ...

Nhà máy sản xuất kính Delta

Nhà máy sản xuất kính Delta

Mekong đã tư vấn và xây dựng phần mềm theo đúng yêu cầu của tôi. Phần mềm giúp tôi quản lý gia công, sản xuất, qu...

Nhà máy kính cường lực Hùng Phát

Nhà máy kính cường lực Hùng Phát

Phần mềm MekongSoft giúp tôi quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất và thao tác nhanh chóng bằng các tính năng quét mã vạch...

Công ty sản xuất băng keo Song Minh

Công ty sản xuất băng keo Song Minh

Trước đây việc quản lý công nợ, thanh toán của tôi gặp rất nhiều khó khăn. Từ ngày dùng phần mềm Mekong, phần mềm...

Phước Trâm Phú Quốc - Sài Gòn

Phước Trâm Phú Quốc - Sài Gòn

Rất hài lòng khi phần mềm vận tải viết theo yêu cầu của Công ty chúng tôi, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian hơn...

Công ty 195 Long Xuyên

Công ty 195 Long Xuyên

Tình cờ gặp được gặp MekongSoft, tôi có được giải pháp phù hợp với doanh nghiệp phân phối VLXD. Phần mềm được s...

Công ty TNHH Thanh Sơn - Cà Mau

Công ty TNHH Thanh Sơn - Cà Mau

Chuỗi chi nhánh Thanh Sơn có nhiều địa điểm khác nhau, sử dụng MekongSoft việc bán hàng nhanh hơn, chặt chẽ hơn nên tôi ...

DMCA.com Protection Status