Tránh gián đoạn, chậm trễ trong quản lý sản xuất với phần mềm ERP Mekong Soft

25-03-2022
Khi quy mô mở rộng, các hoạt động quản lý sẽ trở nên phức tạp hơn. Nếu không có giải pháp tự động hóa các hoạt động kinh doanh, nguồn thông tin sẽ không được cung cấp kịp thời dẫn đến gián đoạn, chậm trễ trong công tác quản lý, ra quyết định.

Bằng nguồn thông tin chính xác và kịp thời, phần mềm ERP sản xuất theo yêu cầu sẽ giảm thiểu các chi phí hoạt động và chi phí hành chính. Nó cho phép nhà sản xuất chủ động hơn trong các hoạt động quản lý, ngăn chặn được sự gián đoạn và chậm trễ, hỗ trợ nhà sản xuất ra quyết định nhanh hơn.

Cung cấp thông tin tức thời

Một ngày có vô số thông tin được tạo ra trong doanh nghiệp từ tất cả các bộ phận: nhân sự, hành chính, kế toán, kinh doanh, sản xuất… Với khối lượng thông tin khổng lồ như thế, nếu không có cách thức quản lý khoa học, doanh nghiệp sẽ không thể nắm bắt hết những thông tin này.

quản lý sản xuất với phần mềm ERP MekongSoft 1

Phần mềm ERP quản lý sản xuất cung cấp thông tin tức thời, theo thời gian thực. ERP giúp sự truyền tải thông tin cần thiết giữa các bộ phận một cách nhanh chóng và đảm bảo quyền riêng tư, bảo mật. Ví dụ: dữ liệu về bán hàng có thể được truy cập bởi bộ phận mua hàng để đưa ra hoạch định, dữ liệu doanh thu bán lẻ có thể được truy xuất trực tiếp bởi bộ phận kế toán mà không cần phải đợi báo cáo hàng ngày, dự liệu PnL (lợi nhuận của công ty) có thể được truy cập bất cứ lúc nào bởi ban giám đốc mà không cần đợi báo cáo từ các bộ phận khác…

Dữ liệu chính xác, tập trung

Hệ thống phần mềm ERP tạo ra một cơ sở dữ liệu tập trung, giúp giảm thời gian chờ. Vì tất cả các bộ phận/ cá nhân trong doanh nghiệp đều có quyền truy cập vào dữ liệu toàn công ty mà họ cần (Theo phân quyền). Ngoài ra, không cần phải hợp nhất thông tin trên các hệ thống hoặc nguồn khác nhau. Bởi vì tất cả các dữ liệu được biên dịch, lưu trữ, chia sẻ và truy cập thông qua một hệ thống duy nhất, hạn chế lỗi liên quan đến sự chính xác, đầy đủ hoặc an toàn từ các tập tin dữ liệu.

quản lý sản xuất với phần mềm ERP MekongSoft 2

Báo cáo trực quan – so sánh dễ dàng

Phần mềm ERP sản xuất cung cấp hệ thống báo cáo trực quan, chính xác. Bao gồm nhiều số liệu thống kê từ nhiều bộ phận doanh nghiệp: kho/ sản xuất/ bán hàng/ tình hình doanh thu/ lợi nhuận/ công nợ... Khả năng truy cập vào các báo cáo này nhanh chóng cho phép nhà quản lý hoặc bộ phận liên quan đưa ra quyết định tốt và nhanh hơn.

quản lý sản xuất với phần mềm ERP MekongSoft 3

Quý doanh nghiệp quan tâm giải pháp phần mềm ERP quản lý sản xuất, liên hệ với MekongSoft để được tư vấn chi tiết: 0939 551 190


DMCA.com Protection Status