Phần mềm quản lý kinh doanh, thầu vật tư y tế đơn giản, hiệu quả

28-03-2022
Giải pháp phần mềm quản lý kinh doanh, thầu vật tư y tế được Mekong Soft xây dựng dựa trên những đặc thù chung của ngành. Phần mềm phát triển trên nền tảng winform, web app, đáp ứng cho sự đa dạng về nhu cầu quản lý của các cửa hàng.

Một số chức năng chính của phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế:

Quản lý mua hàng

Phần mềm giúp kiểm soát việc mua hàng từ khi đặt đơn hàng đến khi nhập hàng vào kho, thanh toán và kiểm soát công nợ với nhà cung cấp.

Quản lý đặt hàng nhà cung cấp (mã phiếu/ tên nhà sản xuất/ ngày đặt hàng/ tổng tiền - ngoại tệ/ trạng thái đơn hàng)

phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế 1

Giao diện lập phiếu mua hàng (Bản winform)

phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế 2

Quản lý kho hàng

Danh sách phiếu nhập kho

phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế 3

Quản lý xuất nhập tồn kho chi tiết

phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế 4

Quản lý nhập xuất tồn kho, cảnh báo hàng sắp hết hạn, hết giấy phép, hạn bảo hành, cảnh báo hàng sắp hết trong kho, lưu chuyển kho (nội bộ hoặc cửa hàng).

Quản lý bán hàng

Quản lý nghiệp vụ báo giá, bán hàng bao gồm cả việc bán buôn, bán lẻ, hợp đồng, đơn hàng sale.

Lập phiếu báo giá cho khách hàng (Bản winform): số lượng, đơn giá, chiết khấu, thuế, phí vận chuyển...

Dễ dàng chuyển từ phiếu báo giá sang phiếu bán hàng.

phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế 5

Quản lý bán hàng: bán buôn, bán lẻ. Dễ dàng xem lại danh sách phiếu theo thời gian, thuộc tính tìm kiếm.

phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế 6

Quản lý bán hàng theo hợp đồng bán (ngày ký/ ngày có hiệu lực/ giá trị hợp đồng/ đã thực hiện)

phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế 7

Quản lý bán hàng theo đơn hàng sale

phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế 9

Quản lý thu chi

Theo dõi và lập phiếu thu, phiếu chi của cửa hàng. Báo cáo dòng tiền hàng ngày.

Danh sách phiếu thu

phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế 10

Danh sách phiếu chi

phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế 11

Báo cáo thống kê

Phần mềm cung cấp hệ thống báo cao đa dạng về tình hình bán hàng, doanh thu, lợi nhuận, xuất nhập tồn kho... Giúp nhà quản trị dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Báo cáo thu chi tồn quỹ, quản lý nhiều tài khoản khác nhau: tiền mặt, thẻ, ngoại tệ...

phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế 13

Báo cáo công nợ khách hàng, dễ dàng xem chi tiết công nợ, in công nợ

phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế 15

Báo cáo doanh thu theo nhiều tiêu chí: khu vực, hàng hóa, nhân viên sale, nhà sản xuất...

phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế 17

Quý doanh nghiệp quan tâm giải pháp phần mềm quản lý kinh doanh thầu vật tư y tế, liên hệ Mekong Soft để được tư vấn triển khai, dùng thử:

1900 571 232


DMCA.com Protection Status