logo_header

Kinh doanh là gì? Các loại hình kinh doanh phổ biến

03:14 10/09/2022

Kinh doanh là gì?

Kinh doanh là một doanh nghiệp hoặc cá nhân hoạt động với mục đích tạo ra lợi nhuận. Nó có thể dưới hình thức công ty, cá nhân hoặc bất kỳ tổ chức nào thực hiện các hoạt động thương mại, công nghiệp, sản xuất hoặc nghề nghiệp để kiếm lợi nhuận.

Thuật ngữ "lợi nhuận" không nhất thiết có nghĩa là tiền tệ. Nó có thể là một lợi ích phi tiền tệ dưới bất kỳ hình thức nào mà một thực thể kinh doanh có thể coi là phần thưởng. Hơn nữa, một doanh nghiệp có thể là một thực thể “vì lợi nhuận” hoặc “phi lợi nhuận” và có thể tồn tại riêng biệt với những người điều hành, kiểm soát nó.

Khái niệm kinh doanh là một khái niệm bắt buộc đối với bất kỳ loại hình kinh doanh nào và mỗi một doanh nghiệp thường sẽ có khái niệm kinh doanh cho riêng mình. Nó thiết lập nền tảng hoặc định hướng định hình hoạt động trong tương lai của bất kỳ doanh nghiệp nào. Ví dụ, khái niệm kinh doanh xác định tầm nhìn, sứ mệnh, mô hình kinh doanh và kế hoạch cho một thực thể kinh doanh.

Ví dụ khái niệm kinh doanh đằng sau Uber , một tập đoàn của Mỹ, là tập hợp các tài xế taxi dưới một nền tảng và giúp họ cung cấp dịch vụ của mình theo yêu cầu. Sau đó, công ty đã phát triển tất cả các chiến lược kinh doanh của mình trên cơ sở khái niệm này.

Mục tiêu của kinh doanh

Một doanh nghiệp có thể có các mục tiêu khác nhau tùy thuộc vào tình hình tài chính, sản phẩm , ngành, v.v. Tuy nhiên, nhìn chung, chúng ta có thể phân loại mục tiêu kinh doanh theo bốn cách khác nhau.

 1. Mục tiêu kinh tế về cơ bản phụ thuộc vào nhu cầu tài chính của bất kỳ thực thể kinh doanh nào. Các mục tiêu kinh tế có thể bao gồm tăng trưởng, lợi nhuận, sự tồn tại, v.v.
 2. Mục tiêu con người thường nhắm đến các nhân viên kinh doanh, nhu cầu của họ, sự phát triển cá nhân, sự hài lòng, động lực, v.v.
 3. Mục tiêu hệ thống bao gồm bất kỳ thứ gì và mọi thứ tập trung vào cải tiến kinh doanh. Các ví dụ phổ biến bao gồm nâng cao danh tiếng thương hiệu, củng cố hoạt động kinh doanh, huy động vốn, đổi mới, tăng trưởng, v.v.
 4. Mục tiêu xã hội bao gồm tất cả mọi thứ tập trung vào sự cải thiện của xã hội. Các mục tiêu xã hội có thể bao gồm chính sách giá hợp lý, sự hài lòng của khách hàng , sản phẩm chất lượng, tổ chức sự kiện, thực hành làm việc công bằng, thực hành thương mại công bằng, bảo vệ môi trường, v.v.

Các loại hình kinh doanh

Một doanh nghiệp có thể thuộc nhiều loại hình khác nhau, nhưng nhìn chung, chúng ta có thể phân loại doanh nghiệp thành bốn loại hình phổ biến.

Sản xuất

Trong một doanh nghiệp sản xuất, nhà sản xuất hoặc người sản xuất sản xuất một hoặc nhiều sản phẩm và sau đó bán chúng cho người tiêu dùng cuối cùng để thu lợi nhuận. Nhà sản xuất có thể bán trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc thông qua trung gian hoặc đại lý. Các ví dụ phổ biến trong thế giới thực bao gồm PepsiCo, Tesla, Coca-Cola, Honda, Acecook, Apple, v.v.

Thương mại

Thương mại là một loại hình kinh doanh trong đó cá nhân, doanh nghiệp bán các sản phẩm hữu hình cho khách hàng, người tiêu dùng. Nói một cách dễ hiểu, Thương mại là buôn bán về cơ bản là hoạt động kinh doanh bán lẻ mà người bán mua sản phẩm trực tiếp từ nhà sản xuất hoặc nhà đại lý bán buôn và sau đó bán cho người tiêu dùng với giá cao hơn (giá bán lẻ). Các ví dụ phổ biến bao gồm BHX, CoopMart, Thegioididong, v.v.

Dịch vụ

Dịch vụ là một loại hình kinh doanh mà người bán cung cấp hàng hóa vô hình cho các doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng. Ví dụ, một Agency có thể cung cấp dịch vụ quảng cáo cho một công ty, VNPT, Viettel cung cấp dịch vụ Internet. Tương tự, nhiều công ty hoặc tổ chức kinh doanh cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng. Ví dụ phổ biến bao gồm trường học, trường đại học, thẩm mỹ viện, trung tâm massage,… Tuy nhiên, không thể tách dịch vụ khỏi nhà cung cấp dịch vụ và bạn cũng không thể lưu trữ dịch vụ.

Kết hợp

Doanh nghiệp kết hợp là những doanh nghiệp mà một tổ chức thực hiện hai hoặc nhiều loại hình kinh doanh cùng một lúc. Phương thức kinh doanh này phổ biến trong ngành công nghiệp thực phẩm, chẳng hạn như nhà hàng hoặc chuỗi thức ăn nhanh . Ví dụ, KFC làm công thức nấu ăn của riêng mình và bán chúng cho khách hàng của mình. Ngoài ra, họ cũng mua đồ uống lạnh từ PepsiCo và phục vụ chúng cho cơ sở khách hàng của họ. Vì vậy, về cơ bản, KFC thực hiện các hoạt động sản xuất và kinh doanh cùng một lúc.

Hình thức cấu trúc doanh nghiệp

Chúng ta có thể phân loại kinh doanh theo các hình thức khác nhau trên cơ sở mục tiêu, quyền sở hữu, trách nhiệm pháp lý,… Dưới đây là một số hình thức kinh doanh phổ biến.

Doanh nghiệp tư nhân

Trong doanh nghiệp tư nhân, chỉ một cá nhân góp vốn, sở hữu và điều hành doanh nghiệp. Ngoài ra, cá nhân sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ vụ kiện tụng và trách nhiệm pháp lý nào trong đó khi tất cả các khoản lãi và lỗ cũng thuộc về chủ sở hữu. Doanh nghiệp tư nhân không có tính pháp nhân do tài sản cá nhân và tài sản doanh nghiệp là một.

Một doanh nghiệp tư nhân thường dễ dàng đăng ký và hoạt động. Không có giới hạn pháp lý nào về vốn tối thiểu, số lượng nhân viên, trụ sở đăng ký, v.v.

Tuy nhiên, trong tư cách doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm vô hạn. Có nghĩa là, các chủ nợ của doanh nghiệp có quyền đòi tài sản cá nhân của chủ sở hữu trong trường hợp chủ sở hữu không thanh toán được các khoản nợ.

Doanh nghiệp hợp doanh

Công ty hợp danh là một hình thức kinh doanh trong đó hai hoặc nhiều cá nhân hợp tác để cùng nhau điều hành một hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp hợp doanh phân chia hia loại thành viên là thành viên hợp doanh và thành viên góp vốn, trong khi thành viên hợp doanh có quyền điều hành các hoạt động của doanh nghiệp thì thành viên góp vốn sẽ không có quyền đó. Tuy nhiên, cũng giống như doanh nghiệp tư nhân, tất cả các thành viên hợp danh sẽ phải chịu trách nhiệm vô hạn (trừ khi có thỏa thuận khác). Trong trường hợp hợp danh hữu hạn, một hoặc tất cả các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm pháp lý trong một giới hạn tài sản, tài sản cá nhân và tài sản doanh nghiệp có thể được phân tách rỏ ràng.

Doanh nghiệp cổ phần

Có lẽ là hình thức doanh nghiệp kinh doanh phức tạp nhất.

Nó có một danh tính pháp lý riêng biệt. tức là, nó là một thực thể hoàn toàn khác với chủ sở hữu của nó. Vốn điều lệ được chia ra bằng nhau thành các cổ phiếu, các công ty huy động vốn thông qua cổ phiếu hoặc trái phiếu và các cổ đông là chủ sở hữu của công ty. Chủ sở hữu có trách nhiệm hữu hạn (trừ khi có thỏa thuận khác).

Chủ sở hữu hoặc cổ đông không nhất thiết phải điều hành doanh nghiệp. Thay vào đó, họ lựa chọn người đại diện của mình (hội đồng quản trị) để điều hành công ty và đưa ra các quyết định cần thiết.

Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (LLC)

Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn về cơ bản là có sự tương đồng với công ty cổ phần và hợp doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp hữu hạn bị giới hạn về số lượng thành viên, vốn điều lệ vẫn được chia ra nhiều phần nhưng không bằng nhau như công ty cổ phần, các thành viên có thể góp nhiều ít khác nhau cho đủ vốn điều lệ và hạn chế chuyển nhượng cho các thành viên nằm ngoài doanh nghiệp. Cũng giống như tên của nó, các thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn có trách nhiệm hữu hạn, tài sản cá nhân của họ không thể được sử dụng để trả các khoản nợ của công ty.

Những thách thức trong kinh doanh

Điều hành một doanh nghiệp không phải là một miếng bánh dễ xơi, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp lớn. Mọi doanh nghiệp đều phải đối mặt với những thách thức bên trong và bên ngoài, chẳng hạn như.

 1. Đối phó với sự không chắc chắn trong tương lai như xu hướng thị trường, xu hướng khách hàng, môi trường kinh tế thay đổi. Một doanh nghiệp phải chủ động để duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường .
 2. Giám sát hoạt động của tổ chức một cách hệ thống và hiệu quả là một thách thức khác đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Ban quản lý phải đánh giá điều gì hiệu quả với hoạt động kinh doanh và điều gì không. Họ cần phát triển KPI và chuyên môn trong việc diễn giải và truyền đạt các số liệu để đưa ra quyết định tốt hơn.
 3. Quản lý tài chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong một doanh nghiệp và không kém phần thách thức. Một doanh nghiệp cần biết đầu tư vào đâu, chiến lược đầu tư rỏ ràng, khi nào và làm thế nào để giảm chi phí, duy trì dòng tiền tốt, làm thế nào để tăng tỷ suất lợi nhuận, v.v.
 4. Một doanh nghiệp phải tuân thủ tất cả các quy định hoặc quy tắc do cơ quan có thẩm quyền đặt ra. Nó có thể bao gồm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, các chính sách kinh tế, nghĩa vụ pháp lý, v.v.
 5. Tích hợp giữa kinh doanh và công nghệ trên cơ sở nhất quán là một thách thức khác đối với các doanh nghiệp. Những tiến bộ công nghệ thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Bạn sẽ bị tụt lại trong hàng nếu không theo kịp họ. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đã kết hợp các công nghệ hỗ trợ như phần mềm bán hàng, phần mềm sản xuất hay hệ thống ERP vào để điều hành các hoạt động kinh doanh như một xu hướng mới.
 6. Việc thuê và quản lý lực lượng lao động có tay nghề cao luôn là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Việc thuê “Sai” người có thể phá hủy doanh nghiệp của bạn ngay lập tức. Những người có kỹ năng chuyên môn, thái độ và tư duy thích ứng là tài sản thực tế và lâu dài của doanh nghiệp bạn.
 7. Quản lý dữ liệu có thể là một lĩnh vực tương đối mới trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng nó nhanh chóng đã trở thành một phần không thể thiếu rất. Thu thập, phân loại, diễn giải và sau đó sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả là chìa khóa thành công trong thế giới kinh doanh hiện đại.
 8. Mọi thứ trong doanh nghiệp của bạn sẽ sụp đổ nếu bạn không có các chiến lược khách hàng mạnh mẽ theo thứ tự. Khách hàng là thượng đế, đặc biệt là khi có quá nhiều cạnh tranh xung quanh. Đừng nhầm lẫn, “những khách hàng bất mãn” có thể hủy hoại danh tiếng thương hiệu của bạn như thế với sự trợ giúp của internet như hiện nay. Xét cho cùng, công nghệ có ưu điểm cũng như nhược điểm của nó.

 

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

https://cms.mekongsoft.com.vn/static/image/logo/5457b3d7118e432a9f44c00ca6a222f5-9512d0e5bdc14955a5723f6ea89a5fff-0710b6030c034c6ba8d85df298a64508-footer (6).webphttps://cms.mekongsoft.com.vn/static/image/logo/5457b3d7118e432a9f44c00ca6a222f5-9512d0e5bdc14955a5723f6ea89a5fff-0710b6030c034c6ba8d85df298a64508-footer (6).webp

Hãy liên hệ MekongSoft để tư vấn các phần mềm nâng cao

Hồ Chí Minh

0944 443 558

Số 64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

support@mekongsoft.com.vn

Kiên Giang

0901 000 508

L.33-7 đường số 2, KDC An Bình, Phường An Bình, TP.Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Cần Thơ

0939 802 202

D7 Lê Tấn Quốc, KĐTM Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

logo

Công ty Cổ phần phần mềm Mekong

Điểm nổi bật của MekongSoft là tư vấn thiết kế các hệ thống phần mềm riêng theo tư duy quản lý của từng doanh nghiệp, phù hợp và dễ sử dụng nhất. Chi phí hợp lý theo từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quy mô của Quý khách hàng.

Liên hệ

64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, HCM

0944 443 558

support@mekongsoft.com.vn

@2023 MEKONGSOFT. ALL RIGHTS RESERVED