Giảm 36% thời gian ra quyết định với phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

11-03-2022
Theo nghiên cứu của Aberdeen Group cho thấy rằng, doanh nghiệp sẽ giảm đến 36% thời gian ra quyết định với việc ứng dụng giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP.

Đây là con số hoàn toàn có thể đạt được bởi những lợi ích tuyệt vời mà giải pháp này mang lại.

Cung cấp thông tin tức thời

Một ngày có vô số thông tin được tạo ra trong doanh nghiệp từ tất cả các bộ phận: nhân sự, hành chính, kế toán, kinh doanh, sản xuất… Với khối lượng thông tin khổng lồ như thế, nếu không có cách thức quản lý khoa học, doanh nghiệp sẽ không thể nắm bắt hết những thông tin này.

phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP 1

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP cung cấp thông tin tức thời, theo thời gian thực. ERP giúp sự truyền tải thông tin cần thiết giữa các bộ phận một cách nhanh chóng và đảm bảo quyền riêng tư, bảo mật. Ví dụ: dữ liệu về bán hàng có thể được truy cập bởi bộ phận mua hàng để đưa ra hoạch định, dữ liệu doanh thu bán lẻ có thể được truy xuất trực tiếp bởi bộ phận kế toán mà không cần phải đợi báo cáo hàng ngày, dự liệu PnL (lợi nhuận của công ty) có thể được truy cập bất cứ lúc nào bởi ban giám đốc mà không cần đợi báo cáo từ các bộ phận khác…

Dữ liệu chính xác, tập trung

Hệ thống phần mềm ERP tạo ra một cơ sở dữ liệu tập trung, giúp giảm thời gian chờ. Vì tất cả các bộ phận/ cá nhân trong doanh nghiệp đều có quyền truy cập vào dữ liệu toàn công ty mà họ cần (Theo phân quyền). Ngoài ra, không cần phải hợp nhất thông tin trên các hệ thống hoặc nguồn khác nhau. Bởi vì tất cả các dữ liệu được biên dịch, lưu trữ, chia sẻ và truy cập thông qua một hệ thống duy nhất, hạn chế lỗi liên quan đến sự chính xác, đầy đủ hoặc an toàn từ các tập tin dữ liệu.

phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP 2

Báo cáo trực quan – so sánh dễ dàng

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP cung cấp hệ thống báo cáo trực quan, chính xác. Bao gồm nhiều số liệu thống kê từ nhiều bộ phận doanh nghiệp: kho/ sản xuất/ bán hàng/ tình hình doanh thu/ lợi nhuận/ công nợ... Khả năng truy cập vào các báo cáo này nhanh chóng cho phép nhà quản lý hoặc bộ phận liên quan đưa ra quyết định tốt và nhanh hơn.

phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP 3

Quý doanh nghiệp quan tâm giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, liên hệ với Mekong Soft để được tư vấn chi tiết: 1900571232


DMCA.com Protection Status