Bài viết này Mekong soft sẽ cung cấp cho quý đọc giả về điều kiện và thủ tục để kinh doanh vàng bạc đá quý. Bao gồm đầy đủ thông tin về quy định chủ thể, vốn… mà pháp luật Việt Nam quy định.

Căn cứ theo quy định của Luật thương mại thì hoạt động kinh doanh vàng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy muốn mở tiệm vàng để tiến hành kinh doanh thì phải đáp ứng được các điều kiện nhất định mà pháp luật quy định. Căn cứ theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định như sau:

1. Thứ nhất, mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Có đăng ký kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Sau khi đáp ứng điều kiện trên thì có thể tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được ngân hàng nhà nước cấp phép.

2. Thứ hai, hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Đối với mở tiệm vàng có hoạt động sản xuất trang sức, mỹ nghệ thì điều kiện kinh doanh lại khắc khe hơn nếu chỉ đơn thuần là hoạt động mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Điều kiện kinh doanh tiệm vàng:

   + Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   + Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ gồm giấy tờ sau:

   + Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

   + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng.

   + Văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh; bản kê khai về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Thẩm quyền cấp: ngân hàng chi nhánh tỉnh, thành phố

- Thời hạn cấp: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

Theo đó, có thể đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể hoặc doanh nghiệp tư nhân để hoạt động kinh doanh vàng để đảm bảo hiệu quả nhất trong hoạt động kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh chủ thể kinh doanh có nghĩa vụ nộp các loại thuế mà mình phải thực hiện đối với phía cơ quan nhà nước, bao gồm:

- Thuế môn bài: Nộp 1lần/năm.

- Thuế giá trị gia tăng: Hộ kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp có kê khai thực hiện nộp thuế theo thông báo thuế của cơ quan thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp sau.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý theo tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo số cơ quan thuế ấn định, thời hạn nộp thuế chậm nhất không quá ngày cuối cùng của tháng cuối quý. Đối với hộ kinh doanh nộp thuế bằng chuyển khoản qua ngân hàng, tổ chức tín dụng khác thì ngày nộp thuế là ngày ngân hàng, tổ chức tín dụng khác trích chuyển tiền từ tài khoản của hộ kinh doanh vào tài khoản của Ngân sách nhà nước, đối với hộ kinh doanh nộp thuế bằng séc, tiền mặt thì ngày nộp thuế là ngày cơ quan kho bạc nhận tiền thuế hoặc cơ quan thuế cấp biên lai thuế.

Đáp ứng được đầy đủ các điều kiện trên thì tiệm vàng bạc, đá quý của bạn có thể tiến hành hoạt động kinh doanh đúng pháp luật và được pháp luật bảo đảm quyền lợi trong kinh doanh.

Mời bạn tham khảo phần mềm quản lý vàng bạc, đá quý của Mekong soft để quản lý bán hàng tốt hơn.

Mời bạn tham khảo thêm:

>> Phần mềm quản lý sản xuất

>> Phần mềm quản lý bán hàng


DMCA.com Protection Status