logo_header

Phần mềm quản lý kinh doanh, sửa chữa, gara ô tô

29/11/2017 09:01

Phần mềm quản lý gara ô tô, sửa chữa, mua bán ô tô và phục vụ cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ô tô. Xây dựng theo chuẩn quản lý chất lượng Gara ô tô của các hãng xe uy tín.


 

Vấn đề trong quản lý kinh doanh, sửa chữa, gara ô tô

 1. Bạn đang quản lý một gara kinh doanh sửa chữa ô tô, nhưng chưa biết làm sao để quản lý tối ưu, hiệu quả nhất?
 2. Mọi quy trình, thông tin hiện tại đang được quản lý thủ công, khiến bạn gặp khó khi muốn nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh tại gara của mình?
 3. Bạn mất nhiều thời gian để tra cứu thông tin khách hàng, lịch sửa giao dịch, sửa chữa?
 4. Việc chăm sóc khách hàng chưa hiệu quả, chính sách chăm sóc khách hàng thân thiết chưa có. Khiến gara của bạn mất lợi thế hơn so với các đối thủ khác trên thị trường?
 5. Bạn không có quy trình đánh giá tình trạng xe, báo giá sửa chữa… khiến nhân viên gặp khó khăn, khách hàng đánh giá gara chưa chuyên nghiệp?
 6. Quản lý doanh thu bán xe, sửa chữa, thay thế phụ tùng… tại gara là một việc cực kỳ khó và tốn thời gian của bạn?
 7. Bạn đã biết tháng này nên nhập mặt hàng gì? Dòng xe gì? Phụ tùng gì? Dựa trên tiêu chí gì bạn lại ra quyết định như vậy?
 8. Công nợ khách hàng, nhà cung cấp ra sao? Đã thu tới đâu rồi? Lần giao dịch trước khách hàng có phản hồi như thế nào? Bạn có nắm được những thông tin đó không?

Những câu hỏi trên có khiến bạn “giật mình” về thực trạng quản lý tại gara ô tô của mình? Nếu đã tìm đến đây, chắc chắn bạn đã muốn thay đổi thực trạng đó.

Hãy để MekongSoft giúp bạn với phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô!

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô

Phần mềm được thiết kế riêng cho các gara ô tô, với đầy đủ module từ quản lý bán hàng đến chăm sóc khách sau bán, bảo hành, bảo trì sửa chữa ô tô. Ứng dụng phần mềm trong quản lý, bạn sẽ không còn mơ hồ về các số liệu tại gara của mình.

Quản lý xe, khách hàng, nhà cung cấp

 1. Quản lý thông tin xe vào xưởng: số xe, tên chủ xe, số km, số máy,…
 2. Lập kế hoạch hạn sửa chữa bảo dưỡng từng loại xe, thay dầu
 3. Theo dõi nhật ký bảo dưỡng và sử dụng dịch vụ của các xe.
 4. Báo cáo các xe đến hạn bảo dưỡng, thay dầu.
 5. Quản lý thông tin chi tiết và phân loại khách hàng
 6. Quản lý phân nhóm linh kiện, thông tin chi tiết nhà cung cấp

Giao diện quản lý danh sách khách hàng

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 1

Quản lý danh sách nhà cung cấp

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 2

Quản lý danh sách nhân viên

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 3

Quản lý danh sách xe khách gửi

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 4

Quản lý bán hàng, dịch vụ, báo giá

 1. Quản lý danh mục các công việc sửa chữa
 2. In phiếu tiếp nhận xe, đánh giá hỏng hóc, tình trạng xe
 3. In báo giá cho khách hàng trước và sau khi khách hàng duyệt.
 4. In lệnh sửa chữa, phiếu xuất kho cho việc sửa chữa, hợp đồng sửa chữa
 5. Theo dõi các xe đang sửa chữa, thông báo và báo giá khi có phát sinh.
 6. Phiếu tiếp nhận kiểm tra đánh giá tình trạng của xe
 7. Phân loại xe sửa chữa (bảo hành, bảo dưỡng,sửa chữa ...)
 8. Phân loại xe có bảo hiểm hay xe không có bảo hiểm
 9. Phiếu tiếp nhận kiểm tra đánh giá tình trạng của xe
 10. Phiếu bàn giao xe để sửa chữa bảo dưỡng
 11. Cập nhật số liệu khi lập phiếu sửa chữa bảo dưỡng(Phụ tùng bán, công…)
 12. Báo cáo số tiền đã thu của khách hàng
 13. Báo cáo công nợ bán hàng nếu khách hàng mua nợ hoặc trả chậm.

Tạo phiếu bán xe

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 5

Mẫu phiếu đánh giá tình trạng xe

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 6

Danh sách phiếu đánh giá tình trạng xe

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 7

Sửa phiếu đánh giá tình trạng xe

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 8

Danh sách phiếu sửa chữa

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 9

Quản lý thu chi, báo cáo, phân tích, tổng hợp

 1. Quản lý tình hình thu chi và quỹ tại ngân hàng.
 2. Quản lý tình hình công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.
 3. Quản lý tình hình thu chi theo ngày, tháng năm …
 4. Báo cáo tổng hợp hàng nhập mua theo nhà cung cấp, mặt hàng, nhóm hàng.
 5. Báo cáo doanh thu sửa chữa bảo dưỡng và doanh thu bán phụ tùng
 6. Báo cáo doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng, nhóm hàng, khách hàng

Quản lý nội dung thu chi

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 10

Danh sách phiếu chi

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 11

Danh sách phiếu thu

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 12

Chăm sóc khách hàng sau sửa chữa

 1. Ghi nhận thông tin khách hàng đã sửa chữa.
 2. Ghi nhận các lần khách hàng sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng.
 3. Ghi nhận các thông tin về bảo hiểm, phụ tùng… đến hạn thay thế, sửa chữa.
 4. Ghi nhận sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ của công ty.
 5. Thăm dò ý kiến khách hàng.
 6. Quản lý thông tin bảo hiểm của khách hàng
 7. Danh sách khách hàng sau 72h sửa chữa
 8. Danh sách sinh nhật khách hàng trong tháng
 9. Danh sách khách hàng quá hạn (quá 6 tháng không quay lại xưởng)
 10. Quản lý quy trình phàn nàn và kết quả giải quyết cho khách hàng.
 11. Báo cáo Khách hàng phàn nàn: thể hiện suốt quá trình từ khi phát sinh phàn nàn cho đến khi kết thúc.

Chăm sóc khách sau 72h sửa chữa

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 13

Nhắc sinh nhật khách hàng

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 14

Quản lý kho

 1. Quản lý danh mục kho (kho nguyên liệu nhập khẩu, nội địa…).
 2. Lập yêu cầu cung cấp vật tư theo từng xe.
 3. Nhập kho vật tư hàng hóa.
 4. Xuất kho hàng hóa sửa chữa cho từng xe.
 5. Xuất chuyển kho.
 6. Kiểm kê hàng hóa tồn kho.
 7. Cập nhật giá vốn xuất kho.
 8. Tra cứu đơn giá đầu ra.
 9. Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp.
 10. Báo cáo nhập xuất tồn.
 11. In thẻ kho vật tư.
 12. Bảng kê vật tư đã xuất theo giá bán
 13. Bảng kê hàng hóa tồn kho
 14. Cảnh báo hàng hóa tồn dưới định mức

Danh sách kho

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 15

Điều chỉnh tồn

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 16

Phiếu nhập hàng về kho

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 17

Báo cáo quản trị

 1. Tra cứu thông tin khách hàng sửa chữa
 2. Báo cáo doanh thu theo hãng bảo hiểm
 3. Báo cáo doanh thu theo cố vấn dịch vụ
 4. Báo cáo doanh thu theo loại khách hàng
 5. Báo cáo doanh thu theo nhân viên kinh doanh
 6. Doanh thu báo cáo lãi lỗ
 7. Doanh thu tổng hợp
 8. Báo cáo doanh thu theo công việc dịch vụ
 9. Báo cáo chênh lệch giá mua vào
 10. Báo cáo danh sách xe đã thanh toán
 11. Báo cáo doanh thu khác

Biểu đồ tổng doanh thu sửa chữa

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 18

Báo cáo doanh thu sửa chữa, bán phụ tùng

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 19

Báo cáo tổng hợp hàng nhập

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 20

Quản lý hệ thống phân quyền bảo mật

 1. Tự động backup và phục hồi số liệu.
 2. Chỉ Admin có quyền can thiệp hệ thống dữ liệu
 3. Phân quyền chức năng cho từng đối tượng sử dụng.
 4. Phần mềm có thể xuất, nhập trực tiếp các dữ liệu từ excel.
 5. In ấn liền nhiều phiếu thu, chi hoặc hóa đơn chỉ bằng một lệnh in
 6. Từ các báo cáo tổng hợp có thể kiểm tra lại các hóa đơn số liệu dễ dàng. 
Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 21

Liên hệ tư vấn demo, dùng thử sản phẩm phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô!

0939 551 190 - 09.4444.3558

Chia sẻ bài viết

Giải pháp phần mềm theo yêu cầu

Chúng tôi cam kết giải quyết các vấn đề quản trị theo từng doanh nghiệp và từng lĩnh vực cụ thể. Hãy chọn phần mềm bạn quan tâm, chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế theo yêu cầu của bạn.

Thiết kế riêng cho từng lĩnh vực
mks logo

Thiết kế riêng cho từng lĩnh vực

Hiệu quả, tiết kiệm chi phí
mks logo

Hiệu quả, tiết kiệm chi phí

Đơn giản dễ sử dụng
mks logo

Đơn giản dễ sử dụng

Dịch vụ phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi mang đến các dịch vụ công nghệ đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh. Từ phần mềm đóng gói, tư vấn giải pháp công nghệ và xây dựng phần mềm theo yêu cầu, chúng tôi cam kết giúp bạn tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển doanh nghiệp của bạn.
https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/57584df02e654b38a4d0f1b651a2e85c-Layer_1 (2).png

Phần mềm theo yêu cầu

Thu thập yêu cầu 

Thiết kế phần mềm 

Phát triển và kiểm thử 

Triển khai và hỗ trợ 

Bảo trì và nâng cấp

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/42def227de8a44968890967a756a34d3-Layer_1.png

Phù hợp từng khách hàng

Thiết kế riêng từng lĩnh vực

Đơn giản, dễ dùng

Hiệu quả cao

Tiết kiệm chi phí

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/6dede74dd0c34e26a013356af6a7357b-Layer_1 (1).png

Tư vấn giải pháp công nghệ

Đánh giá nhu cầu 

Phân tích và đề xuất giải pháp 

Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra đánh giá 

Hướng dẫn triển khai và bảo trì 

Đào tạo chuyển giao kiến thức

Dịch vụ phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi mang đến các dịch vụ công nghệ đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh. Từ phần mềm đóng gói, tư vấn giải pháp công nghệ và xây dựng phần mềm theo yêu cầu, chúng tôi cam kết giúp bạn tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển doanh nghiệp của bạn.
https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/57584df02e654b38a4d0f1b651a2e85c-Layer_1 (2).png

Phần mềm theo yêu cầu

Thu thập yêu cầu 

Thiết kế phần mềm 

Phát triển và kiểm thử 

Triển khai và hỗ trợ 

Bảo trì và nâng cấp

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/42def227de8a44968890967a756a34d3-Layer_1.png

Phù hợp từng khách hàng

Thiết kế riêng từng lĩnh vực

Đơn giản, dễ dùng

Hiệu quả cao

Tiết kiệm chi phí

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/6dede74dd0c34e26a013356af6a7357b-Layer_1 (1).png

Tư vấn giải pháp công nghệ

Đánh giá nhu cầu 

Phân tích và đề xuất giải pháp 

Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra đánh giá 

Hướng dẫn triển khai và bảo trì 

Đào tạo chuyển giao kiến thức

logo

Công ty cổ phần phần mềm Mekong

Điểm nổi bật của MekongSoft là tư vấn thiết kế các hệ thống phần mềm riêng theo tư duy quản lý của từng doanh nghiệp, phù hợp và dễ sử dụng nhất. Chi phí hợp lý theo từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quy mô của Quý khách hàng.

Liên hệ

64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

0944 443 558

support@mekongsoft.com.vn

@2023 MEKONGSOFT. ALL RIGHTS RESERVED