Quản lý phương tiện vận tải, chành HCM – Vấn đề và giải pháp!

16-07-2020
Vấn đề của nhiều doanh nghiệp vận tải, chành đang mắc phải là việc kiểm soát vận chuyển hàng hóa trong hệ thống kho vận, bến bãi, giao hàng. Nhà quản lý phải bao quát được hết các vấn đề từ khâu cung ứng đến khâu tiêu thụ.

Vì thế nên việc quản lý xuất nhập hàng, vận chuyển, lưu kho bãi, làm thủ tục hải quan hay giao nhận hàng hóa… tất cả đều rất khó khăn và phức tạp trong việc truy xuất thông tin, mất thời gian và đôi khi không chính xác cũng như phải có một đội ngũ nhân sự lớn mới giải quyết hết được.

Giải pháp – phần mềm quản lý phương tiện vận tải, chành HCM

Phần mềm quản lý phương tiện vận tải, chành HCM Mekong Soft ra đời nhằm giúp nhà quản lý kinh doanh đơn giản hóa công việc quản lý. Phần mềm tích hợp đầy đủ các tính năng và chức năng liên quan đến vận tải, giao nhận hàng hóa... Quản lý thông tin chi tiết từ lúc gửi đi cho đến điểm giao hàng cuối cùng.

Giao diện trên phần mềm quản lý phương tiện vận tải, chành HCM

Thiết lập thông tin - Phân quyền sử dụng

phần mềm quản lý phương tiện vận tải, chành HCM 4

Quản lý danh sách phiếu nhận hàng

phần mềm quản lý phương tiện vận tải, chành HCM 3

Quản lý phiếu giao hàng

phần mềm quản lý phương tiện vận tải, chành HCM 2

Chi tiết thu chi tồn quỹ

phần mềm quản lý phương tiện vận tải, chành HCM 1

Quý doanh nghiệp quan tâm giải pháp phần mềm quản lý phương tiện vận tải, chành HCM của Mekong Soft, liên hệ ngay để được tư vấn và demo sản phẩm:

1900-571-232


DMCA.com Protection Status