Quản lý định mức nguyên vật liệu trong sản xuất hiệu quả, tránh thất thoát

29-03-2022
Nguyên vật liệu cấu thành phần lớn chi phí sản xuất của sản phẩm, tuy nhiên khi không có phương pháp định mức và theo dõi khoa học, các nhà sản xuất không thể nắm được lượng nguyên vật liệu...

Khó khăn trong quản lý định mức nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu cấu thành phần lớn chi phí sản xuất của sản phẩm, tuy nhiên khi không có phương pháp định mức và theo dõi khoa học, các nhà sản xuất không thể nắm được lượng nguyên vật liệu có được sử dụng hiệu quả không, khi nào cần nhập thêm, hàng nào cần nhập ít lại... Vậy đâu là giải pháp?

Có nhiều phương pháp để doanh nghiệp sản xuất tránh thất thoát nguyên vật liệu sản xuất, trong đó, phương pháp phổ biến nhất là tiến hành định mức nguyên vật liệu. Mỗi sản phẩm làm ra sẽ được định mức một lượng nguyên liệu nhất định, do đó, căn cứ vào số lượng sản phẩm tạo ra, bạn có thể dễ dàng quy đổi được lượng nguyên vật liệu sử dụng tương ứng. Từ đó có kế hoạch nhập nguyên vật liệu phù hợp với tiến độ và yêu cầu sản xuất.

Phần mềm quản lý sản xuất Mekong Soft hỗ trợ quản lý định mức nguyên vật liệu hiệu quả

Phần mềm quản lý sản xuất cho doanh nghiệp sản xuất hỗ trợ việc chọn các tiêu chí cho công tác phân tích, tính toán nhu cầu nguyên vật liệu cũng như nhu cầu về sản xuất như đơn đặt hàng, lệnh sản xuất, các kế hoạch sản xuất và số lượng tồn kho tối thiểu. Hệ thống hỗ trợ tính toán thời điểm và tự động hoạch định thời điểm đặt hàng dựa trên thời gian giao hàng của nhà cung cấp.

Tính nhu cầu nguyên vật liệu

phần mềm tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất 1

Theo dõi sử dụng nguyên vật liệu

phần mềm tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất 2

Theo dõi tiến độ sản xuất

phần mềm tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất 3

Quản lý danh sách phiếu sản xuất

phần mềm tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất 4

Liên hệ ngay với Mekong Soft để được tư vấn chi tiết giải pháp phần mềm tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất.

1900 571 232


DMCA.com Protection Status