Quản trị doanh nghiệp Việt Nam hiện đang nằm ở mức đáng báo động bởi chỉ có khoảng 23% hiểu và quản trị doanh nghiệp theo đúng nghĩa. 

Vậy tại sao việc ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp tốt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp nhưng bản thân họ lại chưa thực sự quan tâm tới vấn đề này?

Thứ nhất: Nhận thức của doanh nghiệp còn mơ hồ

Doanh nghiệp Việt Nam đa số là các doanh nghiệp nhỏ nên nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc quản trị còn chưa cao. Nhiều doanh nghiệp hoạt động mà không theo điều lệ quy trình quản lý tạo nên tỷ lệ nghịch giữa điều lệ và quy tắc quản trị.

Thứ hai: Giữa quy định và thực tiễn khác xa nhau

Doanh nghiệp Việt Nam phân biệt rất rõ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của ban lãnh đạo nhưng rất ít doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp, thường nhầm lẫn giữa giá trị sở hữu và quản lý, chưa mạnh dạn áp dụng mô hình quản lý kiểu mới tạo nên khoảng cách ngày càng xa giữa các quy định lý thuyết và thực tiễn thực hiện.

Để cải thiện cũng như nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hóa doanh nghiệp cần đảm bảo lý thuyết và thực hành đi đôi với nhau. Việc ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp sẽ bước đầu giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và tạo nên lợi thế cạnh tranh vững chắc trên thị trường.

Tham khảo phần mềm quản trị doanh nghiệp Mekong Soft. Phần mềm có các chức năng quản lý tổng thể và đa dạng, đáp ứng toàn diện nhu cầu quản lý của doanh nghiệp ở tất cả các phòng ban.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp Mekong Soft được thiết kế thành các module có mối quan hệ hữu cơ với nhau tạo thành các quy trình tác nghiệp khép kín, tự động hóa toàn bộ các khâu trung gian.

Xem hướng dẫn tải bản dùng thử phần mềm quản trị doanh nghiệp tại đây.

Tham khảo thêm:

>> Phần mềm quản lý bán hàng

>> Phần mềm quản lý sản xuất


DMCA.com Protection Status