Mekong Soft nhận viết phần mềm quản lý kho theo yêu cầu. Phần mềm sử dụng dễ dàng, đơn giản, đặc biệt được viết theo đúng yêu cầu doanh nghiệp.

Tính năng trong phần mềm quản lý kho theo yêu cầu:

Phần mềm viết trên nền tảng Winform, Web, mobile app. Đáp ứng cho sự đa dạng về nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

QUẢN LÝ THÔNG TIN HÀNG HÓA TRONG KHO

       - Quản lý tên/ mã/ lô/ giá trị hàng hóa

       - Quản lý chi tiết đơn hàng, hóa đơn chứng từ

       - Phân nhóm và loại hàng hóa

       - Đơn vị tính, đo đếm hàng hóa và khả năng quy đổi

       - Thông tin về xuất xứ, chủng loại, màu sắc, đặc điểm, ghi chú,…

       - Thông tin về ngày xuất, ngày nhập, hạn sử dụng

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP

       - Quản lý chi tiết thông tin đối tác, khách hàng, nhà cung cấp

       - Quản lý lượng hàng nhập, phân loại số lượng hàng hóa theo từng nhà cung cấp

       - Quản lý khách hàng mua những loại hàng hóa nào hoặc quản lý một loại hàng hóa xuất cho những khách hàng nào một cách chi tiết.

QUẢN LÝ NHẬP KHO

       - Nhập thành phẩm : tên, thông tin, và đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa, sản phẩm

       - Nhập nguyên vật liệu sản xuất

       - Nhập hàng hóa theo hóa đơn mua

       - Nhập hàng trả lại từ khách hàng, nhập hàng lưu chuyển,…

QUẢN LÝ XUẤT KHO

       - Xuất kho cho sản xuất

       - Xuất theo đơn cho khách

       - Xuất trả hàng,…

KIỂM KÊ VÀ ĐIỀU CHỈNH TỒN

       - Kiểm kê nhanh chóng

       - Đối chiếu hàng hóa trong kho giữa xuất nhập trên giấy tờ và xuất nhập thực tế kho

       - Điều chỉnh tồn đơn giản

BÁO CÁO TRỰC QUAN, PHÂN QUYỀN CHI TIẾT

       - Hệ thống bảng biểu, báo cáo đa dạng

       - Báo cáo nhập xuất tồn kho theo từng mặt hàng

       - Nhắc nhở cảnh báo hạn mức tồn kho

       - Dễ dàng import dữ liệu từ file excel

       - Phân quyền chi tiết theo người dùng, đáp ứng nhu cầu bảo mật thông tin  

Trên đây là những tính năng cơ bản của phần mềm quản lý kho theo yêu cầu. Quý doanh nghiệp có bất kỳ yêu cầu tính năng nào khác cho phần mềm, Mekong Soft sẽ tư vấn và chỉnh sửa sao cho phù hợp nhất.

Quý doanh nghiệp quan tâm, liên hệ với chúng tôi qua số: 1900 571 232


DMCA.com Protection Status