Câu chuyện về đội dự án triển khai phần mềm ERP tại một doanh nghiệp

11-03-2022
Triển khai thành công một hệ thống phần mềm ERP đòi hỏi doanh nghiệp phải đặt rất nhiều tâm sức, nguồn lực. Ngoài việc tìm được nhà cung cấp phù hợp, doanh nghiệp phải có một đội dự án đủ sức để “gồng gánh” công việc này.

Cùng chúng tôi tìm hiểu về đội dự án của một doanh nghiệp đã triển khai phần mềm ERP thành công chia sẻ nhé!

Đội dự án triển khai phần mềm ERP

Trước khi triển khai phần mềm ERP, doanh nghiệp này lập một nhóm dự án gồm 3 người. Nhiệm vụ của nhóm dự án trong giai đoạn đầu là tiếp cận hệ thống hiện tại, lập tài liệu phân tích toàn bộ nghiệp vụ trong công ty và xác nhận với trưởng bộ phận.

Nhóm dự án dựa vào kinh phí được giao, chiến lược trung và dài hạn của công ty, để tiến hành lựa chọn giải pháp, nhà cung cấp.

phần mềm ERP 1

Nhóm dự án sau đó bổ sung 3 bạn từ phòng IT và chia ra tham gia vào mọi cuộc họp giữa đơn vị cung cấp phần mềm ERP và nhân viên công ty, tại các cuộc họp nhân viên dự án thực hiện những công việc:

  1. Ghi chép lại yêu cầu của người dùng mà đơn vị cung cấp phần mềm ERP chưa có giải pháp khắc phục
  2. Ghi chép thông tin về tài liệu chuyển giao giữa người dùng và đơn vị cung cấp phần mềm ERP, nhằm tránh việc tranh cãi sau này.
  3. Những thành viên trong nhóm dự án của doanh nghiệp này đều có kinh nghiệm trên 7-10, là những nhân viên lập trình vững và đều phải nghiên cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng của phần mềm ERP Việt Nam này mà đơn vị cung cấp sẽ triển khai.
  4. Đưa ra danh sách những khác biệt giữa quy trình hiện tại của công ty và giải pháp sẽ triển khai và hướng giải quyết.

phần mềm ERP 2

Dự án kéo dài 16 tháng để xây dựng xong hệ thống ERP cho 120 người dùng của phòng ban và hệ thống bán lẻ toàn quốc. Giá trị mà dự án phần mềm ERP mang lại cho đến lúc này đối với công ty là vô cùng lớn và ban quản trị rất hài lòng với hướng tiếp cận mà họ đã chọn.

Còn doanh nghiệp bạn? Doanh nghiệp bạn thành lập được đội dự án ưng ý để triển khai hệ thống phần mềm ERP chưa?

Liên hệ ngay với Mekong Soft để chúng tôi cùng đồng hành với bạn trên con đường xây dựng giải pháp quản trị này!

1900-571-232

Xem ngay: phần mềm ERP theo yêu cầu


DMCA.com Protection Status