Bạn sẽ muốn ứng dụng phần mềm sản xuất ngay sau khi đọc bài viết này!

15-07-2022
Quản lý sản xuất là công đoạn khá phức tạp và đòi hỏi rất nhiều thời gian, chi phí, công sức của doanh nghiệp. Vì vậy rất cần thiết có một phần mềm sản xuất theo yêu cầu, hỗ trợ người dùng trong các công đoạn mà công nghệ có thể thay thế con người.

Vậy giải pháp phần mềm sản xuất theo yêu cầu Mekong Soft sẽ hỗ trợ gì cho doanh nghiệp sản xuất của bạn?

Định mức nguyên vật liệu

Bằng cách sử dụng định mức nguyên vật liệu (BOM), bạn có thể đặt số lượng nguyên liệu cần dùng thực tế cho từng quy trình sản xuất. Và sau khi sản xuất ra thành phẩm, số lượng nguyên liệu tiêu thụ sẽ được tự động điều chỉnh theo BOM mà không cần phải nhập thủ công số lượng sản xuất và tiêu thụ.

phần mềm sản xuất theo yêu cầu 5

phần mềm sản xuất theo yêu cầu 4

Quản lý quy trình sản xuất

Với phần mềm sản xuất theo yêu cầu, bạn có thể đăng ký nhiều kho, trung tâm phân phối, nhà máy và xưởng gia công và mỗi hoạt động sản xuất xảy ra tại từng nhà máy với quy trình riêng tương ứng. Khi mỗi quy trình hoàn tất, số lượng sản xuất được và lượng nguyên liệu tiêu thụ sẽ được phản ánh vào sổ tồn kho theo thời gian thực.

phần mềm sản xuất theo yêu cầu 3

phần mềm sản xuất theo yêu cầu 2

Báo cáo tồn kho theo thời gian thực

Kiểm tra ngay tức thời số dư tồn kho và các chi tiết thông qua các báo cáo tồn kho đa dạng. Đường dẫn liên kết cho phép theo dõi và tìm ngược đến chứng từ phát sinh ban đầu để kiểm tra. Báo cáo xuất nhập tồn kho chi tiết để theo dõi biến động tồn kho dễ dàng hơn.

phần mềm sản xuất theo yêu cầu 1

Ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất theo yêu cầu, Mekong Soft sẽ giúp bạn chuẩn hóa toàn bộ hoạt động từ nhà máy, trụ sở chi nhánh đến văn phòng. Với giải pháp phần mềm được xây dựng trên nhiều nền tảng: winform, web, app mobile, cho phép doanh nghiệp quản lý mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có kết nối internet, ngay cả khi nhà máy ở trong nước hay nước ngoài, phần mềm quản lý sản xuất theo yêu cầu cũng giúp bạn quản lý một cách tốt nhất!

Quý doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần tư vấn phần mềm sản xuất, vui lòng liên hệ với Mekong Soft qua số: 09.1354.2025 - 09.4444.3558


DMCA.com Protection Status