; ;

Phần mềm quản lý gara ô tô, sửa chữa, mua bán ô tô và phục vụ cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ô tô. Xây dựng theo chuẩn quản lý chất lượng Gara ô tô của các hãng xe uy tín.

Vấn đề trong quản lý kinh doanh, sửa chữa, gara ô tô

 1. Bạn đang quản lý một gara kinh doanh sửa chữa ô tô, nhưng chưa biết làm sao để quản lý tối ưu, hiệu quả nhất?
 2. Mọi quy trình, thông tin hiện tại đang được quản lý thủ công, khiến bạn gặp khó khi muốn nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh tại gara của mình?
 3. Bạn mất nhiều thời gian để tra cứu thông tin khách hàng, lịch sửa giao dịch, sửa chữa?
 4. Việc chăm sóc khách hàng chưa hiệu quả, chính sách chăm sóc khách hàng thân thiết chưa có. Khiến gara của bạn mất lợi thế hơn so với các đối thủ khác trên thị trường?
 5. Bạn không có quy trình đánh giá tình trạng xe, báo giá sửa chữa… khiến nhân viên gặp khó khăn, khách hàng đánh giá gara chưa chuyên nghiệp?
 6. Quản lý doanh thu bán xe, sửa chữa, thay thế phụ tùng… tại gara là một việc cực kỳ khó và tốn thời gian của bạn?
 7. Bạn đã biết tháng này nên nhập mặt hàng gì? Dòng xe gì? Phụ tùng gì? Dựa trên tiêu chí gì bạn lại ra quyết định như vậy?
 8. Công nợ khách hàng, nhà cung cấp ra sao? Đã thu tới đâu rồi? Lần giao dịch trước khách hàng có phản hồi như thế nào? Bạn có nắm được những thông tin đó không?

Những câu hỏi trên có khiến bạn “giật mình” về thực trạng quản lý tại gara ô tô của mình? Nếu đã tìm đến đây, chắc chắn bạn đã muốn thay đổi thực trạng đó.

Hãy để Mekong Soft giúp bạn với phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô!

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô

Phần mềm được thiết kế riêng cho các gara ô tô, với đầy đủ module từ quản lý bán hàng đến chăm sóc khách sau bán, bảo hành, bảo trì sửa chữa ô tô. Ứng dụng phần mềm trong quản lý, bạn sẽ không còn mơ hồ về các số liệu tại gara của mình.

Quản lý xe, khách hàng, nhà cung cấp

 1. Quản lý thông tin xe vào xưởng: số xe, tên chủ xe, số km, số máy,…
 2. Lập kế hoạch hạn sửa chữa bảo dưỡng từng loại xe, thay dầu
 3. Theo dõi nhật ký bảo dưỡng và sử dụng dịch vụ của các xe.
 4. Báo cáo các xe đến hạn bảo dưỡng, thay dầu.
 5. Quản lý thông tin chi tiết và phân loại khách hàng
 6. Quản lý phân nhóm linh kiện, thông tin chi tiết nhà cung cấp

Giao diện quản lý danh sách khách hàng

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 1

Quản lý danh sách nhà cung cấp

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 2

Quản lý danh sách nhân viên

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 3

Quản lý danh sách xe khách gửi

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 4

Quản lý bán hàng, dịch vụ, báo giá

 1. Quản lý danh mục các công việc sửa chữa
 2. In phiếu tiếp nhận xe, đánh giá hỏng hóc, tình trạng xe
 3. In báo giá cho khách hàng trước và sau khi khách hàng duyệt.
 4. In lệnh sửa chữa, phiếu xuất kho cho việc sửa chữa, hợp đồng sửa chữa
 5. Theo dõi các xe đang sửa chữa, thông báo và báo giá khi có phát sinh.
 6. Phiếu tiếp nhận kiểm tra đánh giá tình trạng của xe
 7. Phân loại xe sửa chữa (bảo hành, bảo dưỡng,sửa chữa ...)
 8. Phân loại xe có bảo hiểm hay xe không có bảo hiểm
 9. Phiếu tiếp nhận kiểm tra đánh giá tình trạng của xe
 10. Phiếu bàn giao xe để sửa chữa bảo dưỡng
 11. Cập nhật số liệu khi lập phiếu sửa chữa bảo dưỡng(Phụ tùng bán, công…)
 12. Báo cáo số tiền đã thu của khách hàng
 13. Báo cáo công nợ bán hàng nếu khách hàng mua nợ hoặc trả chậm.

Tạo phiếu bán xe

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 5

Mẫu phiếu đánh giá tình trạng xe

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 6

Danh sách phiếu đánh giá tình trạng xe

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 7

Sửa phiếu đánh giá tình trạng xe

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 8

Danh sách phiếu sửa chữa

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 9

Quản lý thu chi, báo cáo, phân tích, tổng hợp

 1. Quản lý tình hình thu chi và quỹ tại ngân hàng.
 2. Quản lý tình hình công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.
 3. Quản lý tình hình thu chi theo ngày, tháng năm …
 4. Báo cáo tổng hợp hàng nhập mua theo nhà cung cấp, mặt hàng, nhóm hàng.
 5. Báo cáo doanh thu sửa chữa bảo dưỡng và doanh thu bán phụ tùng
 6. Báo cáo doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng, nhóm hàng, khách hàng

Quản lý nội dung thu chi

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 10

Danh sách phiếu chi

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 11

Danh sách phiếu thu

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 12

Chăm sóc khách hàng sau sửa chữa

 1. Ghi nhận thông tin khách hàng đã sửa chữa.
 2. Ghi nhận các lần khách hàng sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng.
 3. Ghi nhận các thông tin về bảo hiểm, phụ tùng… đến hạn thay thế, sửa chữa.
 4. Ghi nhận sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ của công ty.
 5. Thăm dò ý kiến khách hàng.
 6. Quản lý thông tin bảo hiểm của khách hàng
 7. Danh sách khách hàng sau 72h sửa chữa
 8. Danh sách sinh nhật khách hàng trong tháng
 9. Danh sách khách hàng quá hạn (quá 6 tháng không quay lại xưởng)
 10. Quản lý quy trình phàn nàn và kết quả giải quyết cho khách hàng.
 11. Báo cáo Khách hàng phàn nàn: thể hiện suốt quá trình từ khi phát sinh phàn nàn cho đến khi kết thúc.

Chăm sóc khách sau 72h sửa chữa

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 13

Nhắc sinh nhật khách hàng

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 14

Quản lý kho

 1. Quản lý danh mục kho (kho nguyên liệu nhập khẩu, nội địa…).
 2. Lập yêu cầu cung cấp vật tư theo từng xe.
 3. Nhập kho vật tư hàng hóa.
 4. Xuất kho hàng hóa sửa chữa cho từng xe.
 5. Xuất chuyển kho.
 6. Kiểm kê hàng hóa tồn kho.
 7. Cập nhật giá vốn xuất kho.
 8. Tra cứu đơn giá đầu ra.
 9. Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp.
 10. Báo cáo nhập xuất tồn.
 11. In thẻ kho vật tư.
 12. Bảng kê vật tư đã xuất theo giá bán
 13. Bảng kê hàng hóa tồn kho
 14. Cảnh báo hàng hóa tồn dưới định mức

Danh sách kho

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 15

Điều chỉnh tồn

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 16

Phiếu nhập hàng về kho

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 17

Báo cáo quản trị

 1. Tra cứu thông tin khách hàng sửa chữa
 2. Báo cáo doanh thu theo hãng bảo hiểm
 3. Báo cáo doanh thu theo cố vấn dịch vụ
 4. Báo cáo doanh thu theo loại khách hàng
 5. Báo cáo doanh thu theo nhân viên kinh doanh
 6. Doanh thu báo cáo lãi lỗ
 7. Doanh thu tổng hợp
 8. Báo cáo doanh thu theo công việc dịch vụ
 9. Báo cáo chênh lệch giá mua vào
 10. Báo cáo danh sách xe đã thanh toán
 11. Báo cáo doanh thu khác

Biểu đồ tổng doanh thu sửa chữa

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 18

Báo cáo doanh thu sửa chữa, bán phụ tùng

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 19

Báo cáo tổng hợp hàng nhập

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 20

Quản lý hệ thống phân quyền bảo mật

 1. Tự động backup và phục hồi số liệu.
 2. Chỉ Admin có quyền can thiệp hệ thống dữ liệu
 3. Phân quyền chức năng cho từng đối tượng sử dụng.
 4. Phần mềm có thể xuất, nhập trực tiếp các dữ liệu từ excel.
 5. In ấn liền nhiều phiếu thu, chi hoặc hóa đơn chỉ bằng một lệnh in
 6. Từ các báo cáo tổng hợp có thể kiểm tra lại các hóa đơn số liệu dễ dàng. 

Phần mềm quản lý kinh doanh sửa chữa gara ô tô 21

Liên hệ tư vấn demo, dùng thử sản phẩm phần mềm quản lý kinh doanh, sửa chữa gara ô tô!

0901 000 506 - 0901 000 507

Tin tức nổi bật

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Hãy lắng nghe khách hàng nói về chúng tôi

Công ty Cổ Phần Licogi 13 - FC

Công ty Cổ Phần Licogi 13 - FC

Phần mềm Mekong Soft dễ sử dụng, phù hợp - quản lý các công trình xây dựng, tiến độ thi công, vật tư, nhân công, máy thi công đến từng chi tiết. Mang lại cho tôi hiệu quả kinh tế cao. Thật tuyệt vời !

Cục quản trị T78 - VP TW Đảng

Cục quản trị T78 - VP TW Đảng

Chúng tôi chọn phần mềm theo yêu cầu Mekong Soft để xây dựng giải pháp quản lý xăng xe, lương thưởng và tài sản của Cục quản trị T78. Phần mềm đã giúp chúng tôi đơn giản việc quản lý đi rất nhiều.

Công ty xây dựng Bách Khoa, An Giang

Công ty xây dựng Bách Khoa, An Giang

Tôi đã mong muốn triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP từ lâu, và tôi tìm được Mekong Soft. Mekong đã xây dựng giải pháp theo đúng yêu cầu của tôi. Tôi rất hài lòng.

Nhà máy sản xuất kính Delta

Nhà máy sản xuất kính Delta

Mekong đã tư vấn và xây dựng phần mềm theo đúng yêu cầu của tôi. Phần mềm giúp tôi quản lý gia công, sản xuất, quản lý từng công đoạn chính xác và nhanh chóng vượt cả ngoài mong đợi của tôi.

CÔNG TY TM XNK HỒNG NGHI

CÔNG TY TM XNK HỒNG NGHI

Chúng tôi đã từng triển khai ERP mà không thành công. Thật may mắn gặp được MeKong Soft, các vấn đề được giải quyết đúng như mong muốn của doanh nghiệp chúng tôi.

Công ty TNHH Nam Long

Công ty TNHH Nam Long

Từ lúc áp dụng ERP MeKong Soft đã giúp tra cứu nhanh dữ liệu và các hoạt động của doanh nghiệp. Giúp chúng tôi nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như năng lực sản xuất.

Công ty VLXD Hai Yến

Công ty VLXD Hai Yến

Phần mềm phù hợp với nhu cầu của cửa hàng tôi, Mekong Soft cũng nhận sửa và tinh chỉnh theo yêu cầu. Nhờ có phần mềm, công việc quản lý của tôi đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cty SX giày Minh Hiền

Cty SX giày Minh Hiền

Quản lý công đoạn sản xuất, định mức nguyên vật liệu, lệnh sản xuất, gia công, tồn kho, công nợ khách hàng... quá tải đối với tôi. Sau 3 tháng, MeKong soft giúp tôi xử lý tốt vấn đề.

Phụ tùng ô tô Á châu

Phụ tùng ô tô Á châu

Phần mềm Mekong Soft đơn giản, dễ dùng, có chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng. Nhờ có phần mềm, công việc quản lý cửa hàng dễ dàng hơn rất nhiều.

Công ty Vận tải Thiên Ân

Công ty Vận tải Thiên Ân

Phần mềm Mekong Soft đã giúp tôi quản lý công việc kinh doanh đơn giản hơn rất nhiều so với trước kia khi còn ghi sổ. Nhờ đó, mà tôi có nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Nhà máy kính cường lực Hùng Phát

Nhà máy kính cường lực Hùng Phát

Phần mềm Mekong Soft giúp tôi quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất và thao tác nhanh chóng bằng các tính năng quét mã vạch kính. Tôi không cần mất nhiều thời gian cho việc nhập liệu nữa.

NPP Thực Phẩm Vĩ Phát

NPP Thực Phẩm Vĩ Phát

Ban đầu tôi cũng hơi đắn đo khi quyết định sử dụng, đến nay phần mềm tôi dùng đã ổn định và tôi hoàn toàn an tâm vì được Mekong Soft hỗ trợ nhanh chóng, rất nhiệt tình.

Công ty sản xuất băng keo Song Minh

Công ty sản xuất băng keo Song Minh

Trước đây việc quản lý công nợ, thanh toán của tôi gặp rất nhiều khó khăn. Từ ngày dùng phần mềm Mekong, phần mềm giúp tôi nhắc nợ, ngày hẹn thanh toán của khách hàng, vô cùng tiện lợi.

Phước Trâm Phú Quốc - Sài Gòn

Phước Trâm Phú Quốc - Sài Gòn

Rất hài lòng khi phần mềm vận tải viết theo yêu cầu của Công ty chúng tôi, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian hơn, quản lý dễ dàng hơn. Cảm ơn Mekong Soft.

Công Ty Quảng cáo Minh Tuệ ADV

Công Ty Quảng cáo Minh Tuệ ADV

Phần mềm phù hợp với đặc thù kinh doanh in ấn quảng cáo của tôi. Nhờ có phần mềm Mekong Soft, tôi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức cho việc quản lý cửa hàng.

Nhà phân phối bia nước ngọt Bảo Phát

Nhà phân phối bia nước ngọt Bảo Phát

Phần mềm Mekong Soft thiết kế theo yêu cầu quản lý của tôi, giúp tôi quản lý được hàng xuất kho và công nợ vỏ một cách hiệu quả. Cảm ơn Mekong Soft

Nhà phân phối Long Bảo

Nhà phân phối Long Bảo

Tôi đã mất rất nhều thời gian mới tìm được phần mềm Mekong Soft, phần mềm đơn giản, dễ sử dụng nhưng rất phù hợp. Đội ngũ hỗ trợ rất nhiệt tình, tôi không còn phải lo lắng về vấn đề quản lý nữa.

Của hàng Thanh Thúy

Của hàng Thanh Thúy

Nhờ có phần mềm Mekong Soft giúp tôi quản lý toàn bộ cửa hàng từ nhân viên, tồn kho đến công nợ tôi đã có nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Phần mềm phù hợp và nhân viên hỗ trợ rất nhiệt tình.

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh

Tôi rất hài lòng về giải pháp phần mềm quản lý phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện của Mekong Soft. Phần mềm xây dựng theo đúng yêu cầu và thực tế tại bệnh viện chúng tôi.

Cửa hàng VLXD Tỷ Nhân

Cửa hàng VLXD Tỷ Nhân

Nhờ áp dụng Mekong Soft, giúp tôi quản lý tốt hàng tồn kho, công nợ, lợi nhuận. Kế toán chỉ nhập xuất hàng, các công việc còn lại là phần mềm tự tính toán theo ý kiến tôi góp.