Bạn đang quản lý nhà thuốc? Nhà thuốc của bạn có hàng nghìn loại thuốc khác nhau? Làm sao bạn biết những loại thuốc nào sắp hết hạn sử dụng? Loại nào sắp hết hàng tồn? Doanh thu? Lợi nhuận? Và rất rất nhiều thứ khác mà một nhà thuốc cần quản lý. 

Hiện nay với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin thì việc quản lý một cửa hàng bán thuốc với hạn sử dụng, tồn sản phẩm dễ dàng hơn bao giờ hết, bạn không phải ghi chép sổ sách vất vả nữa mà tất cả những điều bạn cần đó chính là một phần mềm bán thuốc. Phần mềm sẽ tính toán đưa ra cho bạn bất cứ kết quả nào về quá trình kinh doanh của bạn.

Đáp ứng đúng và đầy đủ nhu cầu cho một nhà quản lý nhà thuốc. Phần mềm bán thuốc của MekongSoft có những chức năng tiêu biểu sau:

     - Sử dụng mã vạch cho sản phẩm
     - Theo dõi biến động về giá thuốc.
     - Dễ dàng tra cứu thông tin về thuốc, nhà cung cấp, người mua hàng.
     - Cảnh báo thuốc sắp hết hạn, hết số lượng cho người sử dụng biết.

Chức năng mua hàng:

      - Kiểm soát việc mua hàng của nhà thuốc từ khi đặt đơn hàng đến khi nhập hàng vào kho
    
  - Chọn nhà cung cấp, nhập báo giá mua hàng
      - Đơn đặt hàng cho nhà cung cấp.
    
  - Hàng về, kiểm tra hàng (ngày sản xuất, hạn sử dụng, bao bì, nhãn mác, xuất xứ, nguồn gốc, chất lượng,….)
      - Nhập hàng vào kho, quản lý theo lô, ngày nhập
      - Thanh toán với nhà cung cấp
      - Quản lý công nợ với nhà cung cấp.

Chức năng bán hàng:

      - Quản lý nghiệp vụ bán hàng  bao gồm cả việc bán buôn, bán lẻ và bán theo đơn bác sỹ.
      - Quản lý giá thuốc: cho phép cập nhật giá thuốc theo thời điểm, và chương trình sẽ lưu lại giá thuốc trước để giúp cho người sử dụng dễ truy vấn.
      - Quản lý bán lẻ: nhập thông tin thuốc bán lẻ vào phiếu mẫu.
     - Quản lý bán buôn: đơn hàng, nhập thông tin người mua hàng, thanh toán, công nợ.
      - Quản lý bán thuốc theo đơn: bán thuốc theo đơn của bác sỹ.
      - Quản lý công nợ cho từng khách hàng.

Chức năng quản lý kho hàng:

      - Quản lý nhập xuất tồn kho và cảnh báo tự động về thuốc sắp hết hạn, thuốc sắp hết trong kho.
      - Nhập kho, xuất kho, tồn kho.
      - Lưu chuyển kho (nội bộ hoặc cửa hàng).

Chức năng quản lý thu chi:

      - Quản lý thu chi của cửa hàng thuốc.
      - Theo dõi và nhập phiếu thu, phiếu chi của cửa hàng.
      - Báo cáo lượng tiền hàng ngày.

Chức năng nhập danh mục:

      - Danh mục thuốc: theo Danh mục thuốc thiết yếu dùng cho tuyến C trong Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam  do Sở Y tế địa phương quy định.
      - Danh mục kho, số lô, nhà cung cấp, bác sỹ, người mua hàng, nhân viên, chuyển đổi đơn vị (ví dụ từ 1 hộp bằng bao nhiêu viên).

Chức năng quản lý hệ thống:

      - Quản lý người dùng.
      - Phân quyền.
      - Nhóm người dùng.
      - Theo dõi đăng nhập.
      - Đổi mật khẩu.

Chức năng báo cáo:

      - Các mẫu báo cáo tuân thủ theo quy định của bộ y tế. (theo tiêu chuẩn GPP).
      - Các mẫu báo cáo về bán hàng.
      - Báo cáo về mua hàng.
      - Nhập xuất tồn kho.
      - Doanh số bán hàng theo nhân viên, ca, bác sỹ, …
      - Thống kê số thuốc bán chạy theo mùa, thời gian.
      - Thống kê số thuốc bán theo thời gian.
      - Báo cáo doanh số bán hàng theo người mua hàng (bán buôn).

Chắc chắn phần mềm bán thuốc của MekongSoft sẽ cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời trong quá trình quản lý nhà thuốc của mình.

>>> Xem thêm:

Phần mềm quản lý nhà hàng, phần mềm quản lý kho, phần mềm quản lý bán hàng miễn phí.


DMCA.com Protection Status