Đây là trang hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng của MekongSoft nhằm giúp khách hàng thao tác và sử dụng được phần mềm quản lý bán hàng một cách nhanh nhất.

Đây là trang hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng của MekongSoft nhằm giúp khách hàng thao tác và sử dụng được phần mềm quản lý bán hàng một cách nhanh nhất.

Với những hướng dẫn sử dụng chi tiết tới từng nút bấm, từng cú click chuột, khách hàng có thể yên tâm rằng chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn trong việc sử dụng và tìm hiểu phần mềm quản lý bán hàng MekongSoft.

Bạn muốn tải file hướng dẫn sử dụng về và ngâm cứu dần dần? Tải ngay file PDF hướng dẫn sử dụng: TẠI ĐÂY

Tải file mẫu excel import vào phần mềm: TẠI ĐÂY

Bạn cần nhiều hơn là những bài hướng dẫn đơn thuần? Bạn có thể xem chi tiết video hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng.

Nếu bạn có bất kỳ ý kiến đóng góp muốn chia sẻ, chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận tại địa chỉ email: hotromksoft@gmail.com


DMCA.com Protection Status