Làm việc với nhà cung cấp dễ dàng hơn với phần mềm quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu Mekong Soft

29-03-2022
Bên cạnh nhân viên, khách hàng thì nhà cung cấp là đối tượng mà các cửa hàng, doanh nghiệp cần quan tâm và chú trọng trong kinh doanh.

Khi có quy trình quản lý, làm việc với nhà cung cấp hợp lý, công việc của cửa hàng mới có thể hoạt động một cách ổn định, mang đến hiệu quả cao. Tìm hiểu xem phần mềm Mekong Soft sẽ giúp bạn làm việc, quản lý nhà cung cấp hiệu quả như thế nào nhé!

Quản lý danh mục nhà cung cấp

Nhóm nhà cung cấp

Phần mềm quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 1

Danh sách nhà cung cấp

Phần mềm quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 2

Quản lý đặt hàng nhà cung cấp

Phần mềm quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 3

Danh sách phiếu đặt hàng

Xem lại danh sách khi tạo phiếu đặt hàng

Phần mềm quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 4

Quản lý mua hàng nhà cung cấp

Danh sách phiếu mua hàng, quản lý trạng thái đã duyệt/ chưa duyệt

Phần mềm quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 5

Thông tin phiếu mua hàng

Phần mềm quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 6

Quản lý tiến độ giao hàng nhà cung cấp

Phần mềm quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 7

Quản lý công nợ nhà cung cấp

Phần mềm quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu 9

Quá trình làm việc và giao dịch với nhà cung cấp sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều với phần mềm quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu Mekong Soft. Cùng xem ngay bản demo tại đây: Phần mềm quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu


DMCA.com Protection Status