; ; 

Hướng dẫn import từ file Excel vào phần mềm quản lý bán hàng Mekong Soft

16-09-2020
Một trong những việc cần làm đầu tiên khi sử dụng phần mềm quản lý bán hàng là nhập liệu, thiết lập ban đầu. Bao gồm nhập các thông tin về sản phẩm hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp, công nợ…. 
Hướng dẫn import từ file Excel vào phần mềm quản lý bán hàng Mekong Soft

Đối với một số cửa hàng nhỏ hoặc mới bắt đầu, dữ liệu chưa nhiều thì có thể nhập trực tiếp trên phần mềm, trong từng mục. (Như hình 1.1)

Hướng dẫn import từ file Excel vào phần mềm quản lý bán hàng Mekong Soft

Hình 1.1: Giao diện thiết lập ban đầu phần mềm quản lý bán hàng

Một số cửa hàng có quá nhiều thông tin, dữ liệu thì việc thiết lập từng danh mục như trên sẽ mất rất nhiều thời gian. Hiểu được vấn đề này phần mềm quản lý bán hàng Mekong soft tạo tính năng import dữ liệu từ file excel. Người dùng có thể thiết lập sẵn dữ liệu từ Excel mẫu mà Mekong Soft cung cấp, sau đó import vào phần mềm ở mục import trong quản trị hệ thống.

Hướng dẫn import từ file Excel vào phần mềm quản lý bán hàng Mekong Soft

Hình 1.2: Giao diện file Excel import
 

Hướng dẫn import từ file Excel vào phần mềm quản lý bán hàng Mekong Soft

Hình 1.3: Mục import (góc phải) trong phần quản trị hệ thống

Tải file excel import phần mềm quản lý bán hàng Mekong Soft tại đây.

Sau đó nhập thông tin dữ liệu vào file mẫu.

* Lưu ý trong mục hàng hóa, các cột: Trọng lượng, xuất mặc định (DVT), tồn định mức không được bỏ trống.

Sau khi đã nhập thông tin, bạn vào phần mềm chọn import, giao diện sẽ hiện ra như hình 1.4

Hướng dẫn import từ file Excel vào phần mềm quản lý bán hàng Mekong Soft

Hình 1.4: Giao diện import trong phần mềm Mekong Soft

Hướng dẫn import từ file Excel vào phần mềm quản lý bán hàng Mekong Soft

Nhấn vào ký hiệu bên dòng tên file tìm file Excel import

Hướng dẫn import từ file Excel vào phần mềm quản lý bán hàng Mekong Soft

Chọn tên sheet, tên bảng cần import.

Hướng dẫn import từ file Excel vào phần mềm quản lý bán hàng Mekong Soft

Nhấn lưu. Phần mềm sẽ xác nhận lại một lần nữa, nhấn “có” để tiếp tục.

Chờ vài giây cho dữ liệu cập nhật.

Hướng dẫn import từ file Excel vào phần mềm quản lý bán hàng Mekong Soft

Nhấn “nhận” để hoàn tất quá trình import. Làm tương tự với những sheet/ bảng còn lại. Bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng phần mềm đầy đủ tại đây.

Mời bạn tham khảo:

>> Phần mềm ERP

>> Phần mềm quản lý sản xuất

>> Phần mềm quản lý bán hàng
DMCA.com Protection Status