Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp lúng túng trong quản lý,  kiểm soát, chất lượng nguồn nhân lực... Doanh nghiệp luôn thấy khó khăn trong việc lựa chọn các công cụ quản lý tiết kiệm chi phí mà hiệu quả cao.

Có những chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng quy mô trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế nhưng vẫn chưa thực sự hiệu quả. Do nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có một phần là các doanh nghiệp chưa quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Mỗi quyết định của nhà quản lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên làm việc trong doanh nghiệp. Do đó, để hỗ trợ các nhà lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý, chúng tôi đã triển khai phần mềm quản lý cho hàng trăm khách hàng ở các vùng, miền trong cả nước. Đến nay đã triển khai đến khách hàng thứ 499, chúng tôi rút ra được một số khó khăn và kinh nghiệm:

Những khó khăn khi quản lý doanh nghiệp:

  1. Các doanh nghiệp có nhiều nhân viên ở các bộ phận khác nhau.  
  2. Doanh nghiệp có nhiều hơn 1 chi nhánh, văn phòng ở nhiều khu vực khác nhau.
  3. Doanh nghiệp cần nắm rõ đối tác và khách hàng. 
  4. Quản lý doanh thu, chi phí, tồn kho, công nợ... bằng sổ sách.

Kinh nghiệm quản lý nghiệp vụ bán hàng:

Phần mềm tích hợp nhiều phân hệ chức năng hỗ trợ nghiệp vụ bán hàng như quản lý bán hàng, mua hàng, quản lý kho hàng, khách hàng, khuyến mãi,…

  1. Quản lý bán hàng: Quản lý các đơn đặt hàng, đổi trả hàng, thanh toán,…
  2. Quản lý mua hàng: Quản lý đơn mua hàng, trả hàng, thông tin hàng hoá, nhà cung cấp,…
  3. Quản lý kho hàng: Quản lý luồng hàng nhập, xuất kho, luân chuyển hàng giữa các kho, kiểm kho, tồn kho,…
  4. Quản lý khách hàng: Quản lý thông tin chi tiết liên quan đến khách hàng, quá trình giao dịch, từ đó phân nhóm khách hàng…
  5. Quản lý chiết khấu, khuyến mãi: Quản lý các chương trình chiết khấu, khuyến mãi một cách linh hoạt phù hợp nhu cầu doanh nghiệp trong từng thời kỳ…

Về nghiệp vụ nhân sự:

Giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ nhân viên trong công ty, bao gồm danh sách nhân viên, phân ca, chế độ lương, thưởng, phụ cấp, đào tạo,… Từ đó nhà quản lý có thể điều phối công việc một cách dễ dàng, phối hợp hiệu quả hoạt động của các phòng ban, giữa các nhân viên.

Về nghiệp vụ tài chính:

Quản lý tình hình tài chính của doanh nghiệp như lợi nhuận, nguồn vốn vào ra, giới hạn công nợ, thống kê và cảnh báo tình hình công nợ trong kỳ …

Sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng tôi để giúp công việc quản lý kinh doanh hiệu quả hơn. Góp phần hội nhập nhanh hơn với xu hướng mới.


DMCA.com Protection Status