ERP sản xuất là một phần mềm giúp quản lý nguồn lực doanh nghiệp một cách hiệu quả, từ quản lý tài chính – kế toán, quản lý vật tư, trang thiết bị, quản lý nhân sự đến việc quản lý sản xuất, kinh doanh của toàn bộ doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của phần mềm ERP sản xuất trong doanh nghiệp

 1. Phần mềm ERP sản xuất có nhiều phương pháp tính giá nhanh chóng và chuyên nghiệp như: theo sản phẩm, theo hệ số, theo phần trăm, theo hạng mục..
 2. Tính toán, tập hợp giá thành thành bản báo cáo chi tiết và tự động.
 3. Có theo dõi các công đoạn sản xuất.
 4. Theo dõi kế hoạch sản xuất và mua sắm vật liệu.
 5. Tự động phân bổ, kết chuyển tự động.
 6. Cung cấp các bản báo cáo đầy đủ và tự động như: báo cáo bán hàng, thu tiền bán hàng chi tiết theo từng nhân viên hoặc từng bộ phận; báo cáo nhập và xuất khẩu các loại mặt hàng theo tháng hoặc năm; báo cáo tổng hợp…

phần mềm ERP sản xuất Mekong Soft 2

Bên cạnh những thông tin đó thì phần mềm ERP sản xuất còn mang đến rất nhiều các tiện ích và hiệu quả cho người sử dụng như:

 1. Tính toánh nhanh chóng, đầy đủ và chính xác.
 2. Tổng hợp các khoản thu, chi rõ ràng theo từng công việc cụ thể và ngày giờ chi tiết.
 3. Có hệ thống phân quyền truy cập chi tiết đến từng chức năng, từng người sử dụng.
 4. Có khả năng lưu trữ lớn và sao chép các thông tin một cách linh hoạt và nhanh chóng.
 5. Mặt khác, phần mềm ERP sản xuất giúp kiểm soát và tính toán nhanh chóng, chính xác các chi phí trong từng công đoạn sản xuất. Từ đó, có thể giúp doanh nghiệp thu về lợi nhuận cao.

phần mềm ERP sản xuất Mekong Soft 1

Quý doanh nghiệp quan tâm giải pháp phần mềm ERP sản xuất Mekong Soft, liên hệ ngay để được tư vấn triển khai: 1900571232


DMCA.com Protection Status