Quản lý doanh nghiệp sản xuất ngành gỗ, ván ép như thế nào cho hiệu quả?

25-03-2022
Bạn đang đi tìm giải pháp quản lý toàn diện cho doanh nghiệp sản xuất ngành gỗ, ván ép? Một giải pháp giúp bạn quản lý tổng thể từ mua hàng, bán hàng, kho, sản xuất, công nợ đến nhân sự và báo cáo thống kê?

Ứng dụng ngay phần mềm ERP thiết kế riêng cho doanh nghiệp sản xuất gỗ, ván ép Mekong Soft.

Tính năng của Phần mềm ERP sản xuất theo yêu cầu

Manager - Hệ thống quản trị, điều hành và báo cáo: Tra cứu các thông tin nhanh và báo cáo quản trị phục vụ công tác điều hành của các cán bộ quản lý các cấp.

Phần mềm ERP sản xuất theo yêu cầu 1

Purchasing - Quản lý mua hàng, vật tư: Lập kế hoạch nhu cầu, lựa chọn nhà cung cấp, lập đơn hàng, nhập hàng, kiểm tra chất lượng hàng mua…

Phần mềm ERP sản xuất theo yêu cầu 2

Sales - Quản lý bán hàng: Lập báo giá, lập đơn hàng, giao hàng, viết hóa đơn, báo cáo phân tích theo bán hàng…

Phần mềm ERP sản xuất theo yêu cầu 3

Inventory - Quản lý hàng tồn kho: Quản lý theo vị trí, theo lô, theo nhiều đơn vị tính, phân tích hàng chậm luân chuyển, tra cứu tồn kho thực tế, số lượng tồn nhưng đã được khách hàng đặt mua, số lượng hàng đặt sắp về…

Phần mềm ERP sản xuất theo yêu cầu 4

Financial - Kế toán tài chính và kế toán quản trị: Kế toán tổng hợp, kế toán vốn bằng tiền, công nợ phải thu, công nợ phải trả, kế toán hàng tồn kho, tính giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng hoặc sản xuất liên tục, tính giá thành dự án, báo cáo tài chính, lập ngân sách

Phần mềm ERP sản xuất theo yêu cầu 5

Manufacturing - Quản lý sản xuất: Hoạch định kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu nguyên liệu, hoạch định công suất nhà máy, quản lý xưởng...

Phần mềm ERP sản xuất theo yêu cầu 6

CRM - Quản lý quan hệ khách hàng: Theo dõi thông tin khách hàng, phân tích khách hàng, theo dõi các giao dịch với khách hàng…

Phần mềm ERP sản xuất theo yêu cầu 7

HRM - Quản lý nhân sự, chấm công, tính lương: Thông tin chung về nhân viên, tuyển dụng vào đào tạo, đánh giá kết quả làm việc… chấm công, tính lương, tính thuế TNCN, BHXH, BHYT…

Phần mềm ERP sản xuất theo yêu cầu 8

Phần mềm ERP là giải pháp quản lý hoàn hảo không thể thiếu cho doanh nghiệp sản xuất ngành gỗ, ván ép của bạn! Ứng dụng ngay phần mềm để quản lý hiệu quả, tạo lợi thế cạnh tranh.

Liên hệ tư vấn: 1900 571 232

Tìm hiểu thêm: phần mềm ERP sản xuất ngành gỗ theo yêu cầu


DMCA.com Protection Status