Phần mềm quản lý viết riêng cho doanh nghiệp sản xuất ngành gỗ

25-03-2022
Phần mềm quản lý sản xuất ngành gỗ MekongSoft là giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp được phân tích và lập trình chuyên môn hoá cho ngành sản xuất gỗ.

 Giải pháp phần mềm ERP cho ngành gỗ

Với giải pháp ERP cho ngành gỗ, doanh nghiệp của bạn sẽ được số hoá và đồng bộ quy trình hoạt động lên trên một nền tảng công nghệ thông tin 4.0. Từ giai đoạn quản lý sản xuất gỗ tươi tự nhiên cho đến gỗ nội thất, quản lý kế toán giá thành, quản lý nhân sự, quản lý kho nhập - xuất - tồn, quản lý chuỗi cung ứng... giúp doanh nghiệp luôn cải tiến nội lực bên trong, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ.

Với phần mềm quản lý sản xuất cho ngành gỗ, lãnh đạo được cung cấp bức tranh toàn cảnh doanh nghiệp vô cùng chi tiết. Từ những số liệu báo cáo về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cho đến những thông tin công việc cần ưu tiên, theo dõi tiến độ theo thời gian thực và dự báo xu hướng, từ đó hỗ trợ lãnh đạo những thông tin cần thiết trong quá trình ra quyết định. Đồng thời giải pháp phần mềm quản lý sản xuất ngành gỗ MekongSoft thiết kế một quy trình doanh nghiệp tinh gọn, giúp liên kết tất cả các phòng ban và nhân sự trong doanh nghiệp, giảm thiểu lãng phí và tăng năng suất hoạt động.

Giao diện tính năng phần mềm quản lý sản xuất ngành gỗ

Thiết lập định mức, lập kế hoạch trong sản xuất, tính toán được nhu cầu nguyên liệu cũng như quy trình muốn áp dụng.

phần mềm quản lý sản xuất ngành gỗ 1

Hỗ trợ lập lệnh sản xuất theo từng đơn hàng, tự động ước tính chi phí sản xuất.

phần mềm quản lý sản xuất ngành gỗ 2

Kiểm tra chi tiết tiến độ của công đoạn sản xuất.

phần mềm quản lý sản xuất ngành gỗ 3

Theo dõi được quá trình sản xuất của từng đơn hàng. So sánh chênh lệch sản xuất thực tế với các kế hoạch đã lập.

phần mềm quản lý sản xuất ngành gỗ 4

Báo cáo tình hình giao hàng (Giao diện web app)

phần mềm quản lý sản xuất ngành gỗ 5

Bạn quan tâm giải pháp phần mềm quản lý sản xuất ngành gỗ MekongSoft, vui lòng liên hệ ngay với MekongSoft để được tư vấn triển khai, dùng thử:

0939 551 190

 


DMCA.com Protection Status