Phần mềm quản lý nhân sự, hồ sơ nhân viên chi tiết, chính xác

29-03-2022
Bạn đau đầu với việc quản lý lượng thông tin nhân sự đa dạng, phức tạp? Bạn gặp khó trong việc cập nhật những thông tin đã thay đổi, tìm kiếm, tra cứu, phân tích, làm báo cáo? 

Càng rất khó để đánh giá được nguồn nhân lực tốt, hoạch định nhân sự trong tương lai?

Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự

Ứng dụng ngay giải pháp phần mềm quản lý nhân sự, hồ sơ nhân viên MekongSoft. Giải pháp hoàn hảo cho công tác quản lý nhân sự của bạn:

  1. Lưu trữ các thông tin theo nội dung Sơ yếu lý lịch: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, số CMND, thông tin liên hệ, tình trạng sức khỏe, bằng cấp, chứng chỉ,…
  2. Theo dõi quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc của nhân viên từ trước khi vào làm tại doanh nghiệp.
  3. Theo dõi quá trình làm việc, quá trình đào tạo, bồi dưỡng, công tác, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển nhân viên từ vị trí này sang vị trí khác, từ phòng ban này sang phòng ban khác của nhân viên từ khi vào công ty.
  4. Quản lý thông tin về BHYT, BHNT, chương trình phúc lợi nhân viên đã tham gia
  5. Theo dõi quyết định khen thưởng, kỷ luật, kết quả các đợt đánh giá định kỳ nhân viên qua các quý/năm, diễn biến lịch sử tăng, giảm, điều chỉnh lương, lương đóng bảo hiểm của nhân viên.

Một số giao diện trên phần mềm quản lý nhân sự MekongSoft

Quản lý thông tin nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương 6

Quản lý thông tin bằng cấp

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương 5

Quản lý đào tạo

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương 4

Quản lý thông tin gia đình

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương 3

Quản lý hợp đồng lao động

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương 2

Xem báo cáo tổng thể nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương 1

MekongSoft là đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm quản lý theo yêu cầu. Hãy để chúng tôi giải quyết những khó khăn của bạn trong công tác quản lý nhân sự. Liên hệ ngay với MekongSoft qua số: 1900 571232

Xem ngay: Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

 


DMCA.com Protection Status