Phần mềm quản lý cửa hàng cầm đồ, tính lãi suất tự động, chính xác 100%

07-09-2020
Bạn đang đi tìm giải pháp quản lý cửa hàng cầm đồ, cho vay, bát họ? Bạn muốn thay vì miệt mài làm sổ họ, liệt kê những khách hàng cần đóng lãi, trả gốc thì hệ thống sẽ tự động làm việc đó giúp bạn?

Phần mềm quản lý cửa hàng cầm đồ MekongSoft là giải pháp bạn đang cần lúc này!

Phần mềm quản lý cửa hàng cầm đồ

Phần mềm có đầy đủ tính năng cần thiết cho việc quản lý một cửa hàng cầm đồ, tính lãi suất tự động, chính xác 100%

Quản lý hợp đồng

 1. Quản lý danh sách hợp đồng: hỗ trợ tìm kiếm hợp đồng theo Mã hợp đồng, Tên khách hàng, Ngày tạo hợp đồng, Trạng thái hợp đồng,…
 2. Cập nhật khi có giao dịch mới: đóng lãi, vay thêm hoặc trả bớt gốc, gia hạn hợp đồng,…
 3. Cập nhật trạng thái hợp đồng (đã trả lãi, nợ lãi, quá hạn, đóng, thanh lý,..)
 4. Tạo mới hợp đồng, bao gồm các thông tin: Mã hợp đồng; Tên khách hàng, Số CMND, Số điện thoại, địa chỉ khách hàng; Mặt hàng cầm; Trạng thái hợp đồng; Số tiền giao khách; Hình thức lãi; Thu lãi trước; Số lãi; Số ngày vay; Số ngày đóng lãi; Ngày cầm/ Ngày tạo hợp đồng,…
 5. Cập nhật đóng lãi: Quản lý lịch đóng tiền, Tiền trả gốc, Vay thêm, Gia hạn, Đóng hợp đồng, Nợ, Lịch sử giao dịch của hợp đồng.
 6. Hệ thống nhắc nhở, cảnh báo trên trang chủ các hợp đồng quá hạn để có biện pháp giải quyết, thanh lý; nhắc nhở đến ngày đóng lãi để nhân viên thông báo cho khách hàng.

Phiếu, form in hợp đồng cầm đồ

phần mềm quản lý cầm đồ 1
 

Quản lý các mặt hàng cầm

 1. Quản lý danh sách các mặt hàng cầm, hỗ trợ tìm kiếm theo: Tên mặt hàng, Mã hợp đồng, Tên khách hàng,…
 2. Thống kê các mặt hàng có ở cửa hàng: tên hàng, đơn vị tính, cầm đồ/mua/trả/thanh lý/ bán,..
 3. Hỗ trợ export ra file excel.
 4. Quản lý giao dịch cầm đồ

Danh sách phiếu cầm

phần mềm quản lý cầm đồ 2

Danh sách phiếu đóng lãi

phần mềm quản lý cầm đồ 3

Quy tắc lãi suất

phần mềm quản lý cầm đồ 4

Quản lý cầm đồ

 1. Tạo phiếu mua hàng, phiếu bán hàng với các thông tin như: Ngày; Số phiếu; Thông tin khách; Tên hàng; Số lượng; Giá; Nhân viên bán,…
 2. Quản lý danh mục phiếu mua hàng, phiếu bán hàng, cho phép tìm kiếm với bộ lọc đa dạng.
 3. Quản lý hàng tồn kho: tên mặt hàng, đơn vị tính, số tồn kho, tồn cầm đồ, tổng tồn, giá trị,..
 4. Hỗ trợ export ra file excel phiếu mua bán hàng, danh mục hàng tồn kho.

Quản lý nhân sự

 1. Quản lý danh mục nhân viên, phân quyền sử dụng phần mềm cho từng nhân viên.
 2. Quản lý danh mục ca làm việc
 3. Quản lý chấm công, tính lương
 4. Quản lý bảng lương, tạm ứng lương

Quản lý tài chính

 1. Quản lý công nợ: công nợ phải thu, công nợ phải trả.
 2. Quản lý quỹ: danh mục lý do thu chi, tạo phiếu thu, phiếu chi, danh mục phiếu thu chi, tồn quỹ,…
 3. Thống kê lỗ/lãi theo ngày, tháng, năm.
 4. Hệ thống bảng biểu đa dạng, giúp dễ dàng tạo các báo cáo tài chính.

Danh sách phiếu thu, chi

phần mềm quản lý cầm đồ 5

Bạn quan tâm phần mềm quản lý cầm đồ của MekongSoft, liên hệ ngay để được tư vấn dùng thử:

0939 551 190


DMCA.com Protection Status