Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

12-08-2019
Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là một hệ thống tổng thể điều hành sản xuất. Nhờ có các báo cáo tùy chỉnh, nhà quản trị hoàn toàn có khả năng nắm bắt, kiểm soát và tối ưu quá trình sản xuất, kinh doanh.

Phần mềm hỗ trợ bộ phận kinh doanh – bán hàng

Quản lý danh mục

Quản lý bán hàng

Quản lý nhân viên

Quản lý khách hàng, nhà cung cấp

Hỗ trợ bộ phận sản xuất

Lệnh sản xuất

Nhập tiến độ sản xuất

Theo dõi tiến độ sản xuất

Theo dõi nguyên vật liệu

Tính nhu cầu nguyên vật liệu

Hỗ trợ bộ phận kho

Phiếu nhập kho

Phiếu xuất kho

Tồn dưới định mức

Xuất nhập tồn kho

Báo cáo đa dạng hỗ trợ nhà quản lý doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ

Tổng kết bán hàng theo nhiều hình thức

Tổng kết mua hàng

Lợi nhuận

Báo cáo trực quan

Quý doanh nghiệp cần tư vấn giải pháp phần mềm quản lý sản xuất theo yêu cầu, liên hệ với Mekong Soft gửi yêu cầu demo, chúng tôi sẽ mang đến cho doanh nghiệp bạn giải pháp phù hợp nhất. 

0939551190

Xem ngay:

PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT