Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

29-03-2022
Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là một hệ thống tổng thể điều hành sản xuất. Nhờ có các báo cáo tùy chỉnh, nhà quản trị hoàn toàn có khả năng nắm bắt, kiểm soát và tối ưu quá trình sản xuất, kinh doanh.

Phần mềm hỗ trợ bộ phận kinh doanh – bán hàng

Quản lý danh mục

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 1

Quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 2

Quản lý nhân viên

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 3

Quản lý khách hàng, nhà cung cấp

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 4

Hỗ trợ bộ phận sản xuất

Lệnh sản xuất

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 5

Nhập tiến độ sản xuất

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 6

Theo dõi tiến độ sản xuất

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 7

Theo dõi nguyên vật liệu

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 8

Tính nhu cầu nguyên vật liệu

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 9

Hỗ trợ bộ phận kho

Phiếu nhập kho

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 10

Phiếu xuất kho

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 11

Tồn dưới định mức

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 12

Xuất nhập tồn kho

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 13

Báo cáo đa dạng hỗ trợ nhà quản lý doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ

Tổng kết bán hàng theo nhiều hình thức

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 14

Tổng kết mua hàng

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 15

Lợi nhuận

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 16

Báo cáo trực quan

Phần mềm quản lý bán hàng, sản xuất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 17

Quý doanh nghiệp cần tư vấn giải pháp phần mềm quản lý sản xuất theo yêu cầu, liên hệ với MekongSoft gửi yêu cầu demo, chúng tôi sẽ mang đến cho doanh nghiệp bạn giải pháp phù hợp nhất. 

1900 571232


DMCA.com Protection Status