Module quản trị tài sản cố định trong phần mềm ERP theo yêu cầu

25-03-2022
Quản trị tài sản cố định là một trong những phần quan trọng của giải pháp ERP cho doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng.

Thực trạng quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần quản lý tập trung hệ thống thông tin về tài sản cố định để chủ động tối đa trong sản xuất, kinh doanh và chiến lược phát triển lâu dài. Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay việc quản lý tài sản cố định nằm ở phòng kế toán và phòng quản trị thiết bị với 2 mảng rời rạc và độc lập nhau như phòng quản trị quản lý số lượng, hiện trạng còn phòng kế toán quản lý giá trị.

Các phần này gần như không thống nhất với nhau khiến các bộ phận khác nhau muốn có thông tin đầy đủ về hiện trạng tài sản cố định mất khá nhiều thời gian và công sức và đôi khi không chính xác. Do đó, cần có giải pháp quản lý tập trung mọi tài sản cố định của doanh nghiệp trên cùng hệ thống để đảm bảo các thông tin về tài sản được chia sẻ chung nhất cho toàn bộ các bộ phận có liên quan.

Phần mềm ERP theo yêu cầu

Sử dụng phần mềm ERP sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tài sản cố định hiệu quả hơn. Phần mềm bao gồm các nghiệp vụ: Ghi tăng, Ghi giảm, Đánh giá lại, Điều chuyển, Kiểm kê, Tính khấu hao… giúp doanh nghiệp quản lý tốt tài sản của mình.

Đặc biệt, phần mềm quản lý tài sản cố định theo từng phòng ban, bộ phận, phân bổ chi phí khấu hao cho từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc tính lãi lỗ theo bộ phận, phòng ban.

Danh sách tài sản cố định

Phần mềm ERP theo yêu cầu 1

Phần mềm ERP theo yêu cầu 2

Điều chuyển tài sản cố định

Phần mềm ERP theo yêu cầu 3

Phần mềm ERP theo yêu cầu 4

Đánh giá tài sản cố định

Phần mềm ERP theo yêu cầu 5

Phần mềm ERP theo yêu cầu 6

Phần mềm ERP theo yêu cầu 7

Khấu hao tài sản cố định

Phần mềm ERP theo yêu cầu 8

Kiểm kê tài sản cố định

Phần mềm ERP theo yêu cầu 9

Phần mềm ERP theo yêu cầu 10

Quý doanh nghiệp quản lý tâm giải pháp này vui lòng liên hệ Mekong Soft để được tư vấn chi tiết: 1900 571232


DMCA.com Protection Status