- Bạn luôn lo lắng về cách thức quản lý thủ công của mình không kiểm soát được tình hình gia công trong/ ngoài của xưởng sản xuất?
 1. Bạn lo lắng về sự thiếu chính xác trong thu - chi tiền mặt? Công nợ nhà cung cấp, khách hàng, công nợ đơn vị gia công?
 2. Bạn không thể kiểm soát được lượng nguyên vật liệu, lượng thành phẩm gia công?
 3. Bạn mất rất nhiều thời gian để kiểm kê hàng hóa và quản lý hàng tồn?

Giải pháp quản lý gia công trong doanh nghiệp sản xuất

Với module quản lý gia công trong phần mềm quản lý sản xuất Mekong Soft, công việc của bạn sẽ nhẹ nhàng, đơn giản hơn rất nhiều.

Giải pháp quản lý gia công trong doanh nghiệp sản xuất 1

Phần mềm hỗ trợ:

 1. Quản lý đơn vị gia công
 2. Thiết lập bảng giá gia công
 3. Xuất kho gia công
 4. Yêu cầu gia công ngoài
 5. Yêu cầu gia công tại kho
 6. Nhập thành phẩm gia công ngoài
 7. Nhập thành phẩm gia công tại kho
 8. Quản lý tồn kho gia công
 9. Quản lý công nợ gia công trong/ ngoài
 10. Phiếu chi gia công trong/ ngoài
 11. Báo cáo phân hệ gia công

Một số hình ảnh trong module quản lý gia công trong phần mềm Mekong Soft

Danh sách đơn vị gia công

Giải pháp quản lý gia công trong doanh nghiệp sản xuất 2

Lập bảng giá gia công

Giải pháp quản lý gia công trong doanh nghiệp sản xuất 3

Danh sách yêu cầu gia công ngoài

Giải pháp quản lý gia công trong doanh nghiệp sản xuất 4

Phiếu xuất kho gia công

Giải pháp quản lý gia công trong doanh nghiệp sản xuất 5

Thông tin phiếu chi gia công

Giải pháp quản lý gia công trong doanh nghiệp sản xuất 6

Thống kê công nợ gia công

Giải pháp quản lý gia công trong doanh nghiệp sản xuất 7

Báo cáo phân hệ gia công

Giải pháp quản lý gia công trong doanh nghiệp sản xuất 8

Quý doanh nghiệp quan tâm phần mềm quản lý sản xuất Mekong Soft vui lòng liên hệ: 09.1354.2025 - 09.4444.3558 để được tư vấn chi tiết.


DMCA.com Protection Status