Phần mềm quản lý nhân sự tốt nhất cung cấp tấc cả các giải pháp phần mềm trong việc quản lý nhân sự. Tối ưu hóa thời gian thực hiện công việc.
Tổng quan phần mềm quản lý nhân sự miễn phí tốt nhất

Phần mềm quản lý nhân sự tốt nhất

Cung cấp tất cả các giải pháp phần mềm trong việc quản lý nhân sự. Tối ưu hóa thời gian thực hiện công việc quản trị nguồn nhân lực.

Chức năng hoạch định của phần mềm quản lý nhân sự miễn phí

 1. Xây dựng bản mô tả công việc chi tiết cho từng vị trí: Yêu cầu công việc, KPI, đào tạo, kỹ năng,... Lập kế hoạch nhân sự cho từng vị trí theo tháng, năm.
 2. Chức năng tuyển dụng của phần mềm quản lý nhân sự miễn phí
 3. Quản lý, kiểm duyệt các yêu cầu tuyển dụng. Quản lý kế hoạch tuyển dụng: Yêu cầu, vòng thi, chi phí, kết quả tuyển dụng. Quản lý và sàng lọc hồ sơ ứng viên.
 4. Chức năng quản lý hồ sơ nhân sự của phần mềm quản lý nhân sự miễn phí
 5. Quản lý chi tiết thông tin của mỗi nhân viên và diễn biến theo 34 quá trình: Tiếp nhận, hợp đồng, lương, bảo hiểm, trình độ, đào tạo, kỹ năng,...
 6. Chức năng đào tạo trong phần mềm quản lý nhân sự miễn phí
 7. Quản lý các yêu cầu đào tạo. Lập kế hoạch và quản lý các khóa đào tạo. Theo dõi, đánh giá kết quả đào tạo: Chứng chỉ, văn bằng, kỹ năng, cam kết.
 8. Chức năng đánh giá của phần mềm quản lý nhân sự miễn phí
 9. Thiết lập bộ tiêu chí đánh giá, quy tắc đánh giá cho từng vị trí công việc, lập kế hoạch và thực hiện đánh giá. Hỗ trợ 02 phương pháp đánh giá: Mục tiêu (MBO) và 360 độ.
 10. Bảng chấm công của phần mềm quản lý nhân sự miễn phí
 11. Thiết lập bảng công với nguồn số liệu linh hoạt. Đa dạng hình thức chấm công thời gian, ký hiệu, sản phẩm. Tích hợp các thiết bị máy chấm công, kiểm soát vào ra.
 12. Thiết lập bảng lương với nguồn số liệu linh hoạt từ: Hồ sơ, chấm công, đánh giá,...Khai báo giảm trừ gia cảnh, tự động tính và quyết toán thuế theo quy định.
 13. Chức năng bảo hiểm của phần mềm quản lý nhân sự miễn phí
 14. Khai báo tăng mới bảo hiểm. Quản lý quá trình điều chỉnh mức đóng bảo hiểm, điều chỉnh thông tin. Quản lý các chế độ Bảo hiểm theo luật BHXH Việt Nam.
 15. Linh hoạt định nghĩa các loại quy trình và tự động hóa các hoạt động theo quy trình. Quản lý cấp phát và quá trình sử dụng trang thiết bị.
 16. Dịch vụ ESS của phần mềm quản lý nhân sự miễn phí
 17. Nhân viên khai thác các dịch vụ thông tin: Phiếu công, phiếu lương, quỹ phép, hợp đồng, diễn biến lương, bảo hiểm. Đăng ký nghỉ, đăng ký tham gia đào tạo,...
 18. Chức năng báo cáo của phần mềm quản lý nhân sự miễn phí
 19. Báo cáo đa dạng, phong phú từ biểu đồ, thống kê đến chi tiết. Các báo cáo được tổ chức khoa học giúp dễ ràng truy xuất và khai thác của phần mềm quản lý nhân sự.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm: Phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương.


DMCA.com Protection Status