logo_header

Phần mềm quản lý sản xuất theo yêu cầu giúp bạn quản lý được những gì?

25/05/2020 08:49

Phần mềm quản lý sản xuất theo yêu cầu có khả năng quản lý và xử lý mạnh mẽ tất cả các hoạt động trong sản xuất như: Quản lý năng lực sản xuất, dự báo sản xuất, tập hợp nhu cầu sản xuất, lập kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu nguồn lực sản xuất, quản lý các định mức và quy trình sản xuất, quản lý quá trình sản xuất, hỗ trợ tính giá thành sản phẩm tức thời, quản trị chất lượng sản phẩm, quản trị sản xuất thử và tích hợp với hệ thống kế toán. Ngoài ra hệ thống còn tích hợp với các công nghệ QR Code hay mã vạch giúp nhập liệu nhanh chóng, theo dõi tiến độ sản xuất và báo cáo tức thời (real-time).

Quản lý năng lực sản xuất

Chức năng này cho phép khai báo các nguồn lực của nhà máy như máy móc, công suất của máy, thời gian chạy, nhân công lao động trực tiếp… Trên cơ sở các nguồn lực được quản lý trên hệ thống, khi có lệnh sản xuất, hệ thống sẽ phân tích các khả năng của nguồn lực để đưa ra các khuyến cáo như bổ sung nguồn lực, đưa ra các phương án sản xuất tối ưu trong việc sử dụng nguồn lực hay đánh giá khả năng có thể hoàn thành được kế hoạch sản xuất đặt ra hay không.

Quản lý dự báo sản xuất

Phần mềm quản lý sản xuất cho phép người sử dụng khai báo các dự báo về sản phẩm tiêu thụ trong một kỳ (1 tháng, 3 tháng…). Với chức năng này, bộ phận kế hoạch khai báo nhu cầu hàng hoá cần sản xuất ra trong kỳ nhất định. Hệ thống cho phép người sử dụng tạo các dự báo từ nhiều nguồn khác nhau như: số liệu lịch sử, từ các đơn bán hàng hoặc từ các nguồn khác từ bên ngoài hệ thống.

Tập hợp nhu cầu sản xuất

Chức năng này thực hiện việc tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự báo và đơn hàng của khách hàng, để lập ra nhu cầu hàng hóa cần sản xuất tại những thời điểm nhất định.

Lập kế hoạch sản xuất

Phần mềm quản lý sản xuất theo yêu cầu thực hiện tạo các lệnh sản xuất dựa trên số liệu hàng hóa cần sản xuất. Chức năng này cho phép bộ phận lập kế hoạch sản xuất quản lý được thông tin kế hoạch sản xuất của công ty. Hơn nữa, phần mềm còn được tích hợp phân hệ họach định nhu cầu NVL để tính toán nhu cầu nguồn lực (NVL, nhân công, máy móc…) đáp ứng cho việc sản xuất.

Phần mềm quản lý sản xuất theo yêu cầu 1

Hoạch định nhu cầu nguồn lực sản xuất

Hỗ trợ việc tính toán các yêu cầu về nguồn lực sản xuất dựa theo kế hoạch sản xuất. Trên cơ sở thông tin về kế hoạch sản xuất, phần mềm phân tích năng lực và nguồn lực của hệ thống sản xuất, giải pháp sẽ tự động tính toán nhu cầu NVL để có các hành động như gửi yêu cầu, thực hiện công tác mua NVL phục vụ sản xuất. Chức năng này sẽ thay thế công việc lập kế hoạch điều độ sản xuất của nhà máy đối với việc tính toán khả năng cung ứng của NVL và các nguồn lực khác.

Quản lý định mức NVL và Quy trình sản xuất

Tính năng này cho phép nhà máy xây dựng các định mức NVL cho các sản phẩm. Xác định các công đoạn sản xuất và các nguồn lực tương ứng sử dụng trong từng công đoạn đối với từng sản phẩm. Nhờ vậy, việc quản lý thông tin của quá trình sản xuất và tính giá thành sẽ được thực hiện dễ dàng hơn.

Quản lý quá trình sản xuất

Cho phép quản đốc phân xưởng luôn có được các số liệu sản xuất trong từng ngày, từng ca làm việc và từ các công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất. Chức năng này sẽ ghi chép tất cả các NVL xuất ra cho sản xuất tại mỗi công đoạn, ở mỗi thời điểm nhất định, sản phẩm hoàn thành của mỗi công đoạn và tính luôn chi phí sản xuất cho từng loại sản phẩm hay từng lệnh sản xuất (chi phí dở dang).

Phần mềm quản lý sản xuất theo yêu cầu 2

Với tính năng này, bộ phận điều độ sản xuất của nhà máy luôn có số liệu chính xác về việc xuất nhập NVL, thành phẩm, giúp nâng cao khả năng quản lý điều độ sản xuất. Với đặc thù của công ty là sản xuất ra thành phẩm phải qua nhiều công đoạn, chức năng này sẽ hỗ trợ công tác quản lý một cách tốt nhất.

Tính giá thành sản xuất

Trên cơ sở xây dựng các định mức NVL, quản lý các công đoạn sản xuất và các chi phí phân bổ khác, chức năng tính giá thành sẽ thực hiện việc tính giá thành thành phẩm chính xác và nhanh chóng. Hệ thống cho phép xác định giá thành kế hoạch dựa vào định mức đã xây dựng, so sánh giá trị này với giá thành khi nhập kho thành phẩm và với giá thành thực tế vào cuối kỳ. Thông tin giá thành sẽ được chi tiết đến từng sản phẩm, lệnh sản xuất, công đoạn và từng khoản mục chi phí cấu thành.

Quản lý chất lượng

Chức năng này cho phép người sử dụng khai báo tiêu chuẩn chất lượng của từng vật tư/thành phẩm. Xây dựng quy trình lấy mẫu, ghi nhận kết quả kiểm nghiệm và thực hiện các hành động tương ứng với kết quả này, ví dụ như giữ một phiếu nhập, một lệnh sản xuất hoặc gửi thông báo đến một địa chỉ e-mail nào đó…. Thời điểm thực hiện việc kiểm tra chất lượng có thể lúc nhận NVL đầu vào, trong quá trình sản xuất, khi nhập kho thành phẩm hoặc lúc xuất kho giao hàng cho khách hàng.

Thông tin chất lượng sản phẩm sẽ được lưu trữ và xử lý trên một cơ sở dữ liệu duy nhất (cùng với dữ liệu của các quy trình tác nghiệp khác), điều này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng trong việc xây dựng các báo cáo về chất lượng, truy vết thông tin chất lượng khi cần.

Tự động hạch toán

Thông tin giao dịch kế toán phát sinh liên quan đến xuất nhập kho trong sản xuất, giá thành sản phẩm, bán thành phẩm sẽ tự động được cập nhật và kế toán kho không cần nhập lại các giao dịch này. Cơ chế này giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin tài chính một cách kịp thời, thông tin tình hình sản xuất, giá thành sản phẩm sẽ thể hiện ngay sau khi đã nhập liệu đầu vào tại phân xưởng.

(Nguồn: phanmemquanlyerp)

Quý doanh nghiệp quan tâm phần mềm quản lý sản xuất theo yêu cầu, liên hệ MekongSoft để được tư vấn triển khai:   09 4444 3558

Chia sẻ bài viết

Giải pháp phần mềm theo yêu cầu

Chúng tôi cam kết giải quyết các vấn đề quản trị theo từng doanh nghiệp và từng lĩnh vực cụ thể. Hãy chọn phần mềm bạn quan tâm, chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế theo yêu cầu của bạn.

Thiết kế riêng cho từng lĩnh vực
mks logo

Thiết kế riêng cho từng lĩnh vực

Hiệu quả, tiết kiệm chi phí
mks logo

Hiệu quả, tiết kiệm chi phí

Đơn giản dễ sử dụng
mks logo

Đơn giản dễ sử dụng

Dịch vụ phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi mang đến các dịch vụ công nghệ đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh. Từ phần mềm đóng gói, tư vấn giải pháp công nghệ và xây dựng phần mềm theo yêu cầu, chúng tôi cam kết giúp bạn tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển doanh nghiệp của bạn.
https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/57584df02e654b38a4d0f1b651a2e85c-Layer_1 (2).png

Phần mềm theo yêu cầu

Thu thập yêu cầu 

Thiết kế phần mềm 

Phát triển và kiểm thử 

Triển khai và hỗ trợ 

Bảo trì và nâng cấp

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/42def227de8a44968890967a756a34d3-Layer_1.png

Phù hợp từng khách hàng

Thiết kế riêng từng lĩnh vực

Đơn giản, dễ dùng

Hiệu quả cao

Tiết kiệm chi phí

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/6dede74dd0c34e26a013356af6a7357b-Layer_1 (1).png

Tư vấn giải pháp công nghệ

Đánh giá nhu cầu 

Phân tích và đề xuất giải pháp 

Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra đánh giá 

Hướng dẫn triển khai và bảo trì 

Đào tạo chuyển giao kiến thức

Dịch vụ phần mềm của chúng tôi

Chúng tôi mang đến các dịch vụ công nghệ đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh. Từ phần mềm đóng gói, tư vấn giải pháp công nghệ và xây dựng phần mềm theo yêu cầu, chúng tôi cam kết giúp bạn tận dụng sức mạnh của công nghệ để phát triển doanh nghiệp của bạn.
https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/57584df02e654b38a4d0f1b651a2e85c-Layer_1 (2).png

Phần mềm theo yêu cầu

Thu thập yêu cầu 

Thiết kế phần mềm 

Phát triển và kiểm thử 

Triển khai và hỗ trợ 

Bảo trì và nâng cấp

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/42def227de8a44968890967a756a34d3-Layer_1.png

Phù hợp từng khách hàng

Thiết kế riêng từng lĩnh vực

Đơn giản, dễ dùng

Hiệu quả cao

Tiết kiệm chi phí

https://api-mks.mekongsoft.com.vn/data/image/card/6dede74dd0c34e26a013356af6a7357b-Layer_1 (1).png

Tư vấn giải pháp công nghệ

Đánh giá nhu cầu 

Phân tích và đề xuất giải pháp 

Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra đánh giá 

Hướng dẫn triển khai và bảo trì 

Đào tạo chuyển giao kiến thức

logo

Công ty cổ phần phần mềm Mekong

Điểm nổi bật của MekongSoft là tư vấn thiết kế các hệ thống phần mềm riêng theo tư duy quản lý của từng doanh nghiệp, phù hợp và dễ sử dụng nhất. Chi phí hợp lý theo từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và quy mô của Quý khách hàng.

Liên hệ

64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, HCM

0944 443 558

support@mekongsoft.com.vn

@2023 MEKONGSOFT. ALL RIGHTS RESERVED