Phần mềm ERP đã và đang chứng tỏ là một ứng dụng tuyệt vời hỗ trợ công việc quản lý sản xuất, kinh doanh một cách rất hiệu quả.

Ở bài viết này, chúng ta sẽ tim hiểu về những tính năng cơ bản trong giải pháp phần mềm ERP cho ngành sản xuất đồ nhựa, gia dụng.

Quản lý kế hoạch sản xuất

 1. Kế hoạch sản xuất tháng, theo đơn hàng, theo hợp đồng bán hàng
 2. Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất
 3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch
 4. Tổng hợp kết quả sản xuất hàng ngày, tháng, quý, năm theo nhiều tiêu chí đánh giá

Quản lý vật tư

 1. Quản lý hệ thống định mức vật tư cho từng sản phẩm
 2. Xây dựng kế hoạch cung cấp vật tư theo kế hoạch sản xuất
 3. Quản lý xuất - nhập vật tư
 4. Quản lý cấp phát và sử dụng vật tư trong quá trình sản xuất
 5. Theo dõi tiến độ cung cấp vật tư theo kế hoạch
 6. Theo dõi vật tư hư hao trong quá trình sản xuất
 7. Quản lý vật tư gia công thuê ngoài chế biến
 8. Quản lý và cân đối vật tư tồn kho
 9. Quản lý hệ thống các nhà cung cấp vật tư, quản lý giá mua vật tư và công nợ phải trả các nhà cung cấp.

 Quản lý lao động

 1. Quản lý nhân sự (HĐLĐ, thuyên chuyển, tiếp nhận, BHXH…)
 2. Quản lý Định mức lao động và đơn giá tiền lương
 3. Quản lý lao động và năng suất lao động hàng ngày tới từng cá nhân, đơn vị tổ đội sản xuất.
 4. Tổng hợp sản lượng thực hiện của từng cá nhân, tổ đội làm căn cứ trả lương, trả thưởng.
 5. Quản lý các chứng từ liên quan đến tiền lương, tiền thưởng
 6. Tổng hợp và dự trù quỹ lương cho các tháng.

Quản lý máy móc thiết bị

 1. Quản lý danh mục máy móc thiết bị
 2. Theo dõi tình hình sử dụng máy móc thiết bị hàng ngày
 3. Phân tích tình trạng thiết bị…

Quản lý tiêu thụ sản phẩm

 1. Quản lý hệ thống khách hàng
 2. Quản lý các Hợp đồng mua bán và tiến độ giao hàng theo HĐ
 3. Quản lý giá bán và các chính sách bán hàng
 4. Quản lý xuất nhập hàng hóa
 5. Quản lý doanh số bán hàng. theo ngày, tháng, năm
 6. Quản lý Hàng tồn kho
 7. Quản lý công nợ phải thu

Quản lý tài chính

 1. Tổng hợp tình hình thu chi tài chính trong ngày, trong tháng
 2. Cân đối kế hoạch thu chi theo kế kế hoạch sản xuất
 3. Tổng hợp công nợ phải thu, phải trả
 4. Quản lý quỹ

Ngoài các chức năng trên, tùy đặc điểm của từng doanh nghiệp sản xuất đồ nhựa, gia dụng, phần mềm ERP sẽ được tùy chỉnh yêu cầu quản lý thực tế.

Quý doanh nghiệp quan tâm giải pháp phần mềm ERP cho ngành sản xuất đồ nhựa, gia dụng -> gửi yêu cầu demo ngay hôm nay cho MekongSoft để xác định giải pháp ERP phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.

1900-571-232

Đăng ký dùng thử tại đây: dùng thử phần mềm sản xuất 


DMCA.com Protection Status