Hoạt động kiểm soát quản lý tiến độ thi công đóng vai trò vô cùng quan trọng, nhằm đảm bảo dự án thực hiện và hoàn thành theo đúng kế hoạch ban đầu, từ chi phí, nguồn lực và chất lượng các công trình.

Vấn đề quản lý tiến độ thi công xây dựng

Việc kiểm soát tiến độ thi công này cần phải diễn ra một cách thường xuyên và liên tục ở từng khâu, từng giai đoạn của dự án. Trong quá trình triển khai bất kỳ một thay đổi nhỏ nào cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động do đó người quản lý thi công cần phải nắm rõ tiến độ thi công, bám sát thực hiện các công việc theo hợp đồng đã ký kết.

Trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn, hạng mục bị kéo dài người quản lý phải có điều chỉnh phù hợp để không làm ảnh hưởng đến tiến độ của toàn bộ dự án. Nếu xét trên tổng thể thấy tiến độ bị kéo dài thì người quản lý cần có sự thống nhất bàn luận của các bên để điều chỉnh tổng tiến độ của dự án.

Vậy làm sao để quản lý tiến độ thi công hiệu quả?

Phần mềm quản lý tiến độ thi công công trình Mekong Soft chính là giải pháp vàng dành riêng cho bạn. Mỗi một công việc, một giai đoạn của dự án công trình xây dựng sẽ được cập nhật liên tục trên phần mềm. Việc làm này sẽ giúp tiết kiệm thời gian làm các báo cáo, người quản lý có thể theo dõi một cách thường xuyên và chính xác hơn. Đảm bảo tiến độ cũng như chi phí dự án. 

Quản lý phương án kinh tế, thầu phụ

Phần mềm quản lý tiến độ thi công công trình Mekong Soft 1

Quản lý máy móc, thiết bị thuê

Phần mềm quản lý tiến độ thi công công trình Mekong Soft 2

Quản lý vật tư, nhân công

Phần mềm quản lý tiến độ thi công công trình Mekong Soft 3

Quản lý tiến độ

Phần mềm quản lý tiến độ thi công công trình Mekong Soft 4

Báo cáo thống kê

Phần mềm quản lý tiến độ thi công công trình Mekong Soft 5

Quý doanh nghiệp quan tâm giải pháp Phần mềm quản lý tiến độ thi công công trình Mekong Soft, vui lòng liên hệ để được tư vấn.

0939 551 190


DMCA.com Protection Status