Trong thời đại ngày nay, CNTT đóng vai trò vô cùng quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh. 

Lộ trình ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp

Theo các chuyên gia tư vấn ERP lộ trình ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp bao gồm 5 giai đoạn:

  1. Giai đoạn Thứ nhất: Đầu tư cơ sở hạ tầng. Doanh nghiệp trang bị máy tính, thiết lập mạng cục bộ LAN, mạng diện rộng WAN, kết nối Internet.
  2. Giai đoạn Thứ hai: Giai đoạn sơ khai. Doanh nghiệp triển khai các ứng dụng đơn giản như soạn thảo văn bản, bảng tính, hệ thống Email, lịch công tác. Các ứng dụng tuy đơn giản nhưng có tác động trực tiếp và sâu rộng đến từng thành viên trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực và thói quen sử dụng máy tính của nhân viên.
  3. Giai đoạn Thứ ba: Tác nghiệp riêng lẻ. Doanh nghiệp tiến đến triển khai sử dụng các chương trình tài chính kế toán, quản lý bán hàng, quản lý nhân sự-tiền lương... vào từng bộ phận. Các ứng dụng tuy đã tập trung vào mục đích tác nghiệp và thống kê nhưng vẫn mang tính rời rạc, dữ liệu phân tán.
  4. Giai đoạn Thứ tư: Triển khai chiến lược. Các giải pháp theo mô hình quản trị ERP, SCM (Supply Chain Management - Quản trị chuỗi cung ứng), CRM (Customer Relationship Management - Quản trị quan hệ khách hàng) được triển khai để giúp doanh nghiệp thay đổi chất lượng quản lý nội tại, nâng cao năng lực điều hành, tăng hiệu quả và năng lực cạnh tranh của mình. Đặc điểm nổi bật của giai đoạn này là hệ thống công nghệ thông tin tác động đến toàn thể doanh nghiệp. Việc điều hành doanh nghiệp được thực hiện trên hệ thống với số liệu trực tuyến (real-time) mọi lúc mọi nơi.
  5. Giai đoạn Thứ năm: Thương mại điện tử. Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ Internet để hình thành quan hệ thương mại điện tử, kết nối doanh nghiệp với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác và các cơ quan chính phủ… với tiêu chí không đơn thuần là thiết lập Website, giới thiệu sản phẩm, nhận đơn đặt hàng, chăm sóc khách hàng... qua mạng mà là kế thừa phát huy sức mạnh trên nền tảng dữ liệu và các quy trình nghiệp vụ đã hình thành từ đầu.

Doanh nghiệp của bạn đang ở giai đoạn nào? Liên hệ ngay với Mekong Soft để được tư vấn phần mềm quản lý nguồn lực ERP TPHCM tốt nhất!

1900-571-232

Tham khảo: Phần mềm ERP TPHCM

Đăng ký dùng thử tại đây: dùng thử phần mềm sản xuất


DMCA.com Protection Status