PHẦN 3: NGHIỆP VỤ CHÍNH

1. Mua hàng

 
Chọn “Quản lý nghiệp vụ” -> “Mua hàng”

Ở đây chúng ta củng có thể thêm nhà cung cấp mới, hàng hóa mới bằng cách chọn Nhà cung cấp, Thêm hàng hóa

Giao diện phần mua hàng gồm 2 phần chính:
⦁    Tìm kiếm: bên trái màn hình, hiển thị danh sách những phiếu mua hàng từ ngày -> đến ngày, có thể tìm những phiếu của nhà cung cấp nào đó.
⦁    Thông tin: Thông tin phiếu mua hàng.
Qua trình thực hiện:
⦁    Tạo mới phiếu mua hàng
+ Bước 1: Chọn “Tạo mới”, mặt định ngày lập phiếu là ngày hiện tại, nhân viên lập là tên người đăng nhập vào hệ thống.
+ Bước 2: Nhập tên nhà cung cấp, chọn nhà cung cấp

+ Bước 3: Ở bước 2 khi chọn nhà cung cấp thì hệ thống sẻ tự động tính nợ cũ. Tiếp tục chọn hàng hóa bằng cách nhập tên hoặc mã hàng hóa mình mua.

+ Bước 4: Nhập số lượng, chỉnh giá. Tiếp tục chọn hàng hóa khác

+ Bước 5: Khi nhập đủ hàng hóa thì ta thấy phía dưới có tổng tiền toa hàng gồm tiền số và tiền chử. Ở ô thanh toán, khi bạn có trả tiền cho nhà cung cấp thì bạn điền vào ô thanh toán. Mình thanh toán 7,000,000.

+ Bước 6: Chọn “Lưu” để lưu lại. Sẻ có thông báo là đã lưu thành công. Chọn “Ok”.  Sau khi lưu lại thì phiếu chúng ta vừa lưu sẻ xuất hiện bên tìm kiếm.

Tương tự, chúng ta quay về bước 1 để tạo phiếu mua hàng mới.
⦁    In phiếu:
Chọn “In” kế bên nút “Lưu”, sẻ hiện lên giao diện để in, chọn nút in là được

⦁    Sửa phiếu: Ví dụ ta muốn xóa đi một hàng hóa hay thay đổi số lượng, thao tác thực hiện:
+ Bước 1: Nhấp đúp chuột trái vào phiếu muốn sửa bên tìm kiếm, bên phải sẻ hiện thị thông tin chi tiết của phiếu đó. Ở đây mình chọn phiếu ngày 31/03/2016

+ Bước 2: Thay đổi thông tin mà mình muốn sửa.
      Bạn muốn thay đổi số lượng, thay đơn giá thì chỉ cần vào dòng của hàng hóa đó thay đổi đúng theo ý muốn là được
      Còn bạn muốn xóa bớt hàng hóa thì bạn nhấp chuột phải vào hàng hóa muốn xóa, chọn “Xóa” là được.

+ Bước 3: Chọn “Lưu lại”.
⦁    Xóa phiếu: Chuột phải vào phiếu muốn xóa bên tìm kiếm, chọn “Xóa”

⦁    Tương tự chọn “In Phiếu Mua Hang Tổng Hợp”, ta sẻ in phiếu tổng hợp của nhà cung cấp từ ngày đến ngày.

 

2. Bán hàng

Chọn “Quản lý nghiệp vụ” -> “Bán hàng”

Giao diện phần mua hàng gồm 2 phần chính:

Tìm kiếm: bên trái màn hình, hiển thị danh sách những phiếu mua hàng từ ngày -> đến ngày, có thể tìm những phiếu của khách hàng nào đó. 

Thông tin: Thông tin phiếu mua hàng.

Ở đây chúng ta củng có thể thêm khách hàng mới, hàng hóa mới bằng cách chọn Thêm khách hàng, Thêm hàng hóa

Giao diện phần bán hàng tương tự như phần mua hàng

Quá trình thực hiện: củng tương tự như mua hàng.

 + Chọn nhà cung cấp

 + Chọn hàng hóa:

In phiếu: có 2 loại để bạn lựa chọn là in tiền mặt hoặc in chuyển khoảng

Do in trên phiếu hóa đơn đỏ nên khung nhìn phần in chỉ có dử liệu. Khi in ra hóa đơn sẻ đúng khớp với phiếu hóa đơn đỏ.

 

Sửa phiếu: Ví dụ ta muốn xóa đi một hàng hóa hay thay đổi số lượng, thao tác thực hiện:

+ Bước 1: Nhấp đúp chuột trái vào phiếu muốn sửa bên tìm kiếm, bên phải sẻ hiện thị thông tin chi tiết của phiếu đó. Ở đây mình chọn phiếu của khách Chú Trung

+ Bước 2: Thay đổi thông tin mà mình muốn sửa.

      Bạn muốn thay đổi số lượng, thay đơn giá thì chỉ cần vào dòng của hàng hóa đó thay đổi đúng theo ý muốn là được

      Còn bạn muốn xóa bớt hàng hóa thì bạn nhấp chuột phải vào hàng hóa muốn xóa, chọn “Xóa” là được.

+ Bước 3: Chọn “Lưu lại”.

Xóa phiếu: Chuột phải vào phiếu muốn xóa bên tìm kiếm, chọn “Xóa”

Tương tự ta có thể xem lịch sử bán hàng,...

+ Lịch sử bán hàng

+ In phiếu chọn

+ In phiếu xuất hàng tổng hợp theo khu vực

 + In Bảng kê gia hàng

 + In xuất hàng tổng hợp theo khách hàng

PHẦN 4: BÁO CÁO THỐNG KÊ

1. Thống kê xuất nhập tồn

Chọn “Quản lý nghiệp vụ” -> “Thống kê xuất nhập tồn”

Bạn muốn thống kê từ ngày nào thì chọn từ ngày, đến ngày nào thì chọn đến ngày, chọn “Xem” để thống kê.

2. Công nợ khách hàng

Chọn “Quản lý nghiệp vụ” -> “Công nợ khách hàng”

Chức năng: xem công nợ khách hàng, xem chi tiết công nợ của khách hàng đó.

+ Xem công nợ khách hàng: chọn ngày bắt đầu tại từ ngày, ngày kết thúc tại đến ngày, chọn “Xem” để thống kê công nợ.

+ Xem chi tiết công nợ của 1 khách hàng: chọn khách hàng muốn xem chi tiết -> “Xem chi tiết công nợ”

Khi chọn “Xem chi tiết công nợ” sẻ hiện ra cái giao diện thống kê các phiếu bán hàng, khách trả hàng, phiếu thu tiền của khách hàng đó.

In

3. Công nợ nhà cung cấp

Chọn “Quản lý nghiệp vụ” -> “Công nợ nhà cung cấp”.

Chức năng: củng tương tự như xem “Công nợ khách hàng”.

In

Chọn để xem chi tiết

Chọn "Xem chi tiết công nợ"

Phiếu in chi tiêt

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN CƠ BẢN

      Đăng nhập:

      Nhấn đúp chuột vào biểu tượng Quản Lý Bán Hàng trên Desktop .

      Tên đăng nhập: admin

      Mật khẩu: admin

      Đăng xuất:

      Chọn “Quản Trị Hệ Thống” -> “Đăng xuất”.

      Kết thúc: Chọn biểu trượng dấu X bên góc phải trên màn hình.

1. Quản trị hệ thống

     Đăng nhập: đăng nhập vào hệ thống.

     Đăng xuất: đăng xuất khỏi phần mềm.

     Thông tin sử dụng: thông tin doanh nghiệp của người sử dụng.

     Phân quyền: tạo tài khoản người dùng, phân quyền cho người dùng được sử dụng chức năng nào trong phần mềm.

     Đổi mật khẩu: thay đổi mật khẩu người sử dụng.

     Sao lưu: sao lưu dử liệu dự phòng.

     Phục hồi: phục hồi lại dử liệu đã sao lưu.

     Import: Thêm danh sách hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp vào phần mềm từ file excel.

     Chỉnh sửa dử liệu: chỉnh sửa dử liệu trong trường hợp dử liệu bị sai hoặc lổi.

2. Thiết lập ban đầu

      Nhóm khách hàng/NCC: quản lý  khách hàng, nhà cung cấp theo nhóm.

      Khách hàng: quản lý thông tin khách hàng. Thao tác thêm, sửa, xóa khách hàng.

      Nhà cung cấp: quản lý thông tin nhà cung cấp.Thao tác thêm, sửa, xóa nhà cung cấp

      Loại hàng: quản lý hàng hóa.

      Hàng hóa: Quản lý danh sách hàng hóa: thêm, sửa, xóa. Khi mua bán hàng thì chỉ cần chọn hàng hóa không cần nhập lại.

      Quỷ: Thông tin quỹ (VD: Tiền mặt, ngân hàng vietbank,…).

      Nội dung thu chi: quản lý nội dung thu chi dùng để thu chi tiền thì chỉ cần chọn thôi không cần nhập (VD: Thu công nợ khách hàng, Chi tiền cho nhà cung cấp,…).

      Tồn kho ban đầu: Nhập tồn kho ban đầu (tồn kho hiện tại trong cửa hàng).

      ​Kho hàng: Quản lý hàng hóa theo kho

3. Quản lý nghiệp vụ

      Mua hàng: mua hàng từ nhà cung cấp nhập vào kho.

      Bán hàng: xuất hàng ra để bán cho khách hàng.

      Công nợ: Thống kê công nợ khách hàng, nhà cung cấp, cho biết công nợ của khách hàng, nhà cung cấp để tiện theo dõi.

      Tổng kết bán hàng: Tổng kết bán hàng theo khách hàng, theo mặt hàng.

      Xuất nhập tồn: kiểm tra xuất nhập tồn hàng hóa tròn kho

PHẦN 2: THIẾT LẬP BAN ĐẦU

1. Thông tin sử dụng

      Đăng nhập vào phần mềm:

      Tên đăng nhập: admin

      Mật khẩu: admin

      Chọn “Đăng nhập”

      “Quản trị hệ thống” -> “Thông tin sử dụng”.

      Thiết lập thông tin doanh nghiệp: tên doanh nghiệp, địa chỉ, người đại diện, điện thoại,…Các mục có (*) là bắt buộc, các thông tin khác không nhập củng được.

      Nhập thông tin xong chọn “Chấp nhận”

2. Nhóm khách hàng / NCC

Chọn “Thiết lập ban đầu” -> “Nhóm khách hàng/NCC”.

Chức năng chính: thêm, sửa, xóa, thoát.

 • Thêm: nhập thông tin nhóm gồm có mã nhóm (ở đây ta viết tắt hoặc để mặt định củng được), tên nhóm. Chọn “Lưu lại”. Nếu muốn tiêp tục thêm thì nhập thông tin tiếp tục rồi chọn “Lưu lại”, ngược lại chọn “Đóng”. Lưu ý: Mã không được trùng nhau.

 • Sửa: chọn dòng muốn sửa -> “Sửa”, hiện lên cái bảng trên, ta sửa thông tin rồi chọn “Lưu lại”.

 • Xóa: chọn dòng muốn xóa -> “Xóa”.
 • Thoát: chọn “Thoát”.

3. Khách hàng

Chọn “Thiết lập ban đầu” -> “Khách hàng”.

Chức năng chính: thêm, sửa, xóa, in danh sách, thoát.

 • Thêm: nhập thông tin khách hàng: chọn nhóm, nhập mã, tên, địa chỉ, điện thoại, công nợ ban đầu (công nợ đến thời điểm hiện tại),… . Chọn “Lưu lại”. Nếu muốn tiêp tục thêm thì nhập thông tin rồi tiếp tục chọn “Lưu lại”, ngược lại chọn “Đóng”. Lưu ý: Mã không được trùng nhau.

 • Sửa: chọn dòng muốn sửa -> “Sửa”, hiện lên cái bảng trên, ta sửa thông tin rồi chọn “Lưu lại”. VD: dòng được chọn dưới đây là khách hàng Chùa Tân Hữu.

 • Xóa: chọn dòng muốn xóa -> “Xóa”.
 • In danh sách: chọn “In danh sách”.

Thoát: chọn “Thoát”.

4. Nhà cung cấp

Chọn “Thiết lập ban đầu” -> “Nhà cung cấp”.

Chức năng chính: thêm, sửa, xóa, in danh sách,thoát.

 • Thêm: nhập thông tin nhà cung cấp: chọn nhóm, nhập mã, tên, địa chỉ, điện thoại, công nợ ban đầu (công nợ đến thời điểm hiện tại),… . Chọn “Lưu lại”. Nếu muốn tiêp tục thêm thì nhập thông tin rồi tiếp tục chọn “Lưu lại”, ngược lại chọn “Đóng”.

 • Sửa: chọn dòng muốn sửa -> “Sửa”, hiện lên cái bảng trên, ta sửa thông tin rồi chọn “Lưu lại”. VD: dòng được chọn dưới đây là nhà cung cấp Nhà Phân Phối TBVS Ngọc Tiến.

 • Xóa: chọn dòng muốn xóa -> “Xóa”.
 • In danh sách: chọn “In danh sách”.
 • Thoát: chọn “Thoát”.

5. Loại hàng

Chọn “Thiết lập ban đầu” -> “Loại hàng”.

Chức năng chính: thêm, sửa, xóa,thoát.

 • Thêm: nhập thông tin loại hàng: mã loại, tên loại. Chọn “Lưu lại”. Nếu muốn tiêp tục thêm thì nhập thông tin rồi tiếp tục chọn “Lưu lại”, ngược lại chọn “Đóng”.

 • Sửa: chọn dòng muốn sửa -> “Sửa”, hiện lên cái bảng trên, ta sửa thông tin rồi chọn “Lưu lại”. VD: dòng được chọn dưới đây là Cát Đá

 • Xóa: chọn dòng muốn xóa -> “Xóa”.
 • Thoát: chọn “Thoát”.

6. Hàng hóa

Chọn "Thiết lập ban đầu" -> "Hàng hóa"

Chức năng: Thêm, sửa, xóa.

Thêm: nhập thông tin hàng hóa, chọn loại hàng, nhập mã, tên, đơn vị gốc, giá nhập, giá bán lẻ, ....-> "Lưu lại". Nếu muốn tiếp tục thêm thì nhập thông tin rồi tiếp tục "Lưu lại", ngược lại chọn "đóng". ở đây ta hiều bồn nước có đơn vị tính nhỏ nhất là "Cái", một cái có gia nhập, giá bán lẻ,... Ta thấy trong hình có đơn vị tính phụ là "Cặp" , TL Quy đổi là 2 có nghĩa là 1 Cặp có 2 cái.

Sửa: chọn hàng hóa muốn sửa trong dánh sách hàng hóa. Sửa thông tin rồi lưu lại.

Xóa: chọn hàng hóa muốn xóa -> "Xóa"

7. Quỹ

Chọn “Thiết lập ban đầu” -> “Quỹ”.

Chức năng chính: thêm, sửa, xóa,thoát.

 • Thêm: nhập thông tin quỹ: tên quỹ, tồn quỹ ban đầu. Chọn “Lưu lại”. Nếu muốn tiêp tục thêm thì nhập thông tin rồi tiếp tục chọn “Lưu lại”, ngược lại chọn “Đóng”.

 • Sửa: chọn dòng muốn sửa -> “Sửa”, hiện lên cái bảng trên, ta sửa thông tin rồi chọn “Lưu lại”. VD: dòng được chọn dưới đây là Tiền gửi ngân hàng Agribank.

 • Xóa: chọn dòng muốn xóa -> “Xóa”.
 • Thoát: chọn “Đóng”.

8. Nội dung thu chi

Chọn “Thiết lập ban đầu” -> “Nội dung thu chi”.

Chức năng chính: thêm, sửa, xóa,thoát.

 • Thêm: nhập thông tin quỹ: chọn loại nội dung thu hay là chi, tên nội dung. Chọn “Lưu lại”. Nếu muốn tiêp tục thêm thì nhập thông tin rồi tiếp tục chọn “Lưu lại”, ngược lại chọn “Thoát”.

 • Sửa: chọn dòng muốn sửa -> “Sửa”, hiện lên cái bảng trên, ta sửa thông tin rồi chọn “Lưu lại”. VD: dòng được chọn dưới đây là Tiền mặt

 • Xóa: chọn dòng muốn xóa -> “Xóa”.
 • Thoát: chọn “Thoát”.

9. Tồn kho ban đầu

Chọn “Thiết lập ban đầu” -> “Tồn kho ban đầu”.

Nhập trực tiếp số lượng hiện tại trong kho hiện có vào cột số lượng.