; ;

Phân tích mô hình Canvas của Starbucks

Phân tích mô hình Canvas của Starbucks 22-09-2022

Bài viết phân tích mô hình Canvas của Starbucks - chuỗi cà phê lớn nhất thế giới.

Đối thủ cạnh tranh của Netflix

Đối thủ cạnh tranh của Netflix 22-09-2022

Các đối thủ cạnh tranh của Netflix bao gồm Disney +, HBO, CBS All Access, Hulu, Amazon Prime Video, Peacock, Apple TV Plus, YouTube TV, Sling TV, FuboTV, Sony Crackle, SHOWTIME, Crunchyroll, Showmax, Curiosity Stream

Đối thủ cạnh tranh của Coca Cola

Đối thủ cạnh tranh của Coca Cola 21-09-2022

Bài viết phân tích chi tiết các đối thủ cạnh tranh của Coca Cola trong các mảng thị trường nước giải khát, nước tinh khiết từ mạnh mẽ về nội lực cho đến các đối thủ tiềm năng.

Đối thủ cạnh tranh của Amazon

Đối thủ cạnh tranh của Amazon 20-09-2022

Bài viết phân tích đối thủ cạnh tranh của Amazon trong các mảng thị trường bán lẻ, thương mại điện tử, dịch vụ phát trực tuyến, dịch vụ Web và Trợ lý ảo AI.

Top 20 Đối thủ cạnh tranh của Apple

Top 20 Đối thủ cạnh tranh của Apple 20-09-2022

Bài viết phân tích đối thủ cạnh tranh của Apple trong các mảng kinh doanh điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, dịch vụ, thiết bị đeo thông minh, nhà thông minh và phụ kiện.

Mô hình SWOT của Twitter

Mô hình SWOT của Twitter 23-09-2022

Phân tích mô hình SWOT của Twitter, một trong những nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới. Bài viết này sẽ phân tích Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) của Twitter.

Mô hình SWOT của ngân hàng BIDV

Mô hình SWOT của ngân hàng BIDV 23-09-2022

Phân tích mô hình SWOT của ngân hàng BIDV, một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Bài viết này sẽ phân tích Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) của ngân hàng BIDV.

Mô hình SWOT của Facebook

Mô hình SWOT của Facebook 23-09-2022

Phân tích mô hình SWOT của Facebook, một nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới. Bài viết này sẽ phân tích Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) của Meta Facebook.

Mô hình SWOT của McDonald's

Mô hình SWOT của McDonald's 23-09-2022

Phân tích mô hình SWOT của McDonald's, một trong những chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất thế giới. Bài viết này sẽ phân tích Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) của McDonald's.

Mô hình SWOT của Heineken

Mô hình SWOT của Heineken 23-09-2022

Phân tích mô hình SWOT của Heineken, một trong những tập đoàn bia lớn nhất thế giới. Bài viết này sẽ phân tích Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) của Heineken.DMCA.com Protection Status