; ;

BIỂU MẪU

NHÂN VIÊN KINH DOANH

18-03-2021

Công ty Cổ Phần Phần Mềm Mekong tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kinh Doanh, làm việc tại Tp.HCM

NHÂN VIÊN TELESALES PHẦN MỀM

18-03-2021

Công ty Cổ Phần Phần Mềm Mekong tuyển dụng Telesales phần mềm, làm việc tại Tp.Hồ Chí Minh và Tp.Rạch Giá

NHÂN VIÊN MARKETING

25-03-2021

Công ty Cổ Phần Phần Mềm Mekong tuyển dụng nhân viên Marketing, làm việc tại Tp.HCM

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ PHẦN MỀM

18-03-2021

Công ty Cổ Phần Phần Mềm Mekong tuyển dụng vị trí Nhân Viên Hỗ Trợ Khách hàng (Phần Mềm), làm việc tại Tp.Rạch Giá

Tuyển tư vấn giải pháp phần mềm

27-09-2019

Do nhu cầu mở rộng, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau:

Lập Trình viên .NET Developers (C#, ASP.Net)

24-02-2020

Công ty Cổ phần phần mềm Mekong thực hiện tư vấn, thiết kế các phần mềm quản trị doanh nghiệp theo yêu cầu, bán hàng, kho, sản xuất. Chúng tôi trân trọng khả năng, giá trị và đóng góp của bạn, nhu cầu mở rộng chúng tôi cần vị trí sau:

Tuyển dụng Business Analyst Leader

24-02-2020

Công ty Cổ phần phần mềm Mekong thực hiện tư vấn, thiết kế các phần mềm quản trị doanh nghiệp theo yêu cầu, bán hàng, kho, sản xuất. Nhu cầu mở rộng chúng tôi cần vị trí sau:

Nhân viên Digital Marketing (biết edit video basic)

18-09-2020

Mekong cần tuyển Nhân viên Digital Marketing (biết edit video basic) cho sản phẩm phần mềm quản lý của công ty.

QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (PM)

18-03-2021

Công ty Cổ Phần Phần Mềm Mekong tuyển dụng vị trí Quản Lý Dự Án Công Nghệ Thông Tin (PM) làm việc tại TP.Rạch Giá