; ;

BIỂU MẪU

Tuyển tư vấn giải pháp phần mềm

27-09-2019

Do nhu cầu mở rộng, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau:

Lập Trình viên .NET Developers (C#, ASP.Net)

24-02-2020

Công ty Cổ phần phần mềm Mekong thực hiện tư vấn, thiết kế các phần mềm quản trị doanh nghiệp theo yêu cầu, bán hàng, kho, sản xuất. Chúng tôi trân trọng khả năng, giá trị và đóng góp của bạn, nhu cầu mở rộng chúng tôi cần vị trí sau:

Tuyển dụng Business Analyst Leader

24-02-2020

Công ty Cổ phần phần mềm Mekong thực hiện tư vấn, thiết kế các phần mềm quản trị doanh nghiệp theo yêu cầu, bán hàng, kho, sản xuất. Nhu cầu mở rộng chúng tôi cần vị trí sau:

Tuyển Kế toán tài chính tổng hợp

23-09-2020

Công ty cổ phần phần mềm Mekong cần tuyển vị trí Kế toán tài chính tổng hợp

Nhân viên Digital Marketing (biết edit video basic)

18-09-2020

Mekong cần tuyển Nhân viên Digital Marketing (biết edit video basic) cho sản phẩm phần mềm quản lý của công ty.