Mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển vật tư vật liệu

05-03-2022
Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển vật tư vật liệu để bạn đọc tham khảo.
Mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển vật tư vật liệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

độc lập -tự do- hạnh phúc

 

--------o0o----------

 

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN VẬT TƯ – VẬT LIỆU

 

Số…...HĐVCHH

- Căn cứ vào luật thương mại được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam khoá XI,kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
 - Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hai bên.;

Hôm nay ngày…….tháng………năm……….

Chúng tôi gồm có:

Đơn vị cho thuê xe:(Bên A)

CÔNG TY …

Đại diện: Ông (Bà)……………….. Chức vụ:……………………….

Địa chỉ: …….

Điện thoại: …….

Email: …..

Đơn Vị Thuê vận chuyển: (Bên B)

Đại Diện:……………………………..chức vụ…………………………………………….................................................................

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………................................................................

Điện Thoại;………………………… Fax:…………………… MST:…………………….................................................................

Tài khoản số:..……………………Tại…………………………………………………………………………......................................

Hai bên đã thoả thuận và ký kết hợp đông thuê vận chuyển hàng hóa như sau:

Điều 1: Số lượng xe và thời gian thuê:

Số lượng xe: ……………….Loại xe:……………………………………………………………..……………………………………...

Thời gian thuê :………………………………………………………………………………….........................................................

.Lịch trình vận chuyển:…………………………………………………………………………...........................................................
...............................................................................................................................................................................................
Thời gian đến địa điểm bốc hàng:……………………………………………………………......................................................

Điều 2: Hàng hóa thuê vận chuyển

Loại hàng hóa thuê vận chuyển:…………………………………………………………………...................................................

Quy cách hàng hóa:……………………………………………………………………………….......................................................

Trọng lượng…………………………………..Số lượng…………………………………………....................................................

Điều 3:Trách nhiệm của các bên:

1>Trách nhiệm của bên B.

-Chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, giấy tờ đúng thời gian đã ghi trong hợp đồng (Trường hợp Bên A đưa phương tiện đến địa điểm bốc hàng mà bên B chưa có hàng để giao hoặc chưa thể vận chuyển hàng đi do những lý do khác thì bên B phải chịu thiệt hại do mình gây ra cho bên A, cụ thể: chậm 1 ngày sẽ bị phạt số tiền là ……..............Xe/Ngày

-Trường hợp xe đã chở hàng đến địa điểm trả hàng nhưng vì lý do chủ quan nào đó mà bên B không giao được hàng thì khi đó bên B sẽ phải chịu chi phí lưu kho bãi, chi phí ăn nghỉ lái xe, và sẽ bị phạt ngày lưu xe. Cụ thể 1 ngày xe lưu bị phạt 500 000đ Xe/ngày.

-Bên B đảm bảo tính pháp lý của hàng hóa đảm bảo đủ giấy tờ hợp lệ, có đầy đủ chứng từ hóa đơn, phiếu xuất kho và các giấy tờ liên quan đến hàng hóa khác theo quy định.

-Bên B tự chịu trách nhiệm xếp dỡ lên xuống hàng.

-Có trách nhiệm thanh toán tiền thuê vận chuyển đúng như hợp đồng

2>Trách nhiêm của Bên A

-Bên A đảm bảo xe tốt đến địa điểm bốc hàng đúng giờ, lái xe phục vụ nhiệt tình, xe đảm bảo có đầy đủ mái che đậy hàng hóa (mái che bằng vải bạt hoặc tôn).

 Xe có đầy đủ giấy tờ cho phương tiện đi lại hợp lệ, xe đảm bảo đạt tiêu chuẩn đăng kiểm do nhà nước quy định.

Lái xe có trách nhiệm và cùng người đi áp tải hàng hóa bảo quản hàng hóa tuyệt đối an toàn trong quá trình vận chuyển trên đường.

-Bên A có quyền đơn phương hủy hợp đồng khi xét thấy hàng hóa bên B thuê vận chuyển không đúng chủng loại, trọng lượng, số lượng, loại hàng hóa hoặc không có hàng để vận chuyển mà bên B đã ghi trong hợp đồng. Và khi đó Bên B sẽ phải chịu

Bồi thường thiệt hại cho bên A tương đương với 30% tổng giá trị cước phí.

-lái xe có quyền từ chối vận chuyển vượt quá số người theo quy định,không đi vào đường cấm, đường chật hẹp ,nguy hiểm,không vận chuyển hàng hoá,hành lý ,hàng Quốc cấm trái pháp luật.

Điều 4: Giá hể thức thanh toán:

Giá thuê vận chuyển :……………................................................(.Bằng chữ………………

………………………………………………………………………………………………….

Giá trên…. …bao gồm thuế VAT 10%

Chi Phí .Cầu phà,Bến bãi Bên (…..)Ăn nghỉ của lái xe bên (………)

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc hoặc chuyển khoản.

Sau khi ký hợp đồng bên A phải đặt cọc trước số tiền ...................................tương đương ……% của giá trị hợp đồng bằng hình thức chuyển khoản theo số TK ghi trên Hợp đồng hoặc tiền mặt. Số tiền còn lại sẽ thanh toán hết sau khi bên A hoàn thành quá trình vận chuyển.

- Những Thỏa thuận khác………………………………………………………………......

- …………………………………………………………………………………………….

Điều 5: Cam kết chung và giải quyết tranh chấp hợp đồng.

-Hai bên phải bảo đảm thực hiện hợp đồng đã ký kết.Trường hợp một trong hai bên đơn phương phá bỏ hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì phải chịu phạt 10% Tổng giá trị hợp đồng và bồi thường mọi thiệt hại trực tiếp,và gián tiếp mà bên phá bỏ hợp đồng gây ra cho bên kia.

-Hai bên chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng.

-Nếu có bất kỳ phát sinh gì hai bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết trên cơ sở thỏa thuận,bình đẳng ,cùng có lợi.

-Trường hợp các bên không tự giải quyêt được thì thống nhất sẽ khiếu nại lên tòa án nhân dan thành phố Hà Nội là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết những tranh chấp trong hợp đồng này.

Chi phí cho những hoạt động kiểm tra xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 6 :Hiệu lực của hợp đồng

-Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tự hết hiệu lưc khi các bên hoàn thành mọi nghĩa vụ theo các điều khoản của hợp đồng này.

-Hợp đồng này được thành lập 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản..

                                         ĐẠI DIÊN BÊN A                                                                                                            ĐẠI DIỆN 
 

                                        (kí và đóng dấu)                                                                                                            (kí và đóng đấu)

Tải Mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển vật tư vật liệu: TẠI ĐÂY

 

Mời bạn tham khảo:

>> Phần mềm quản lý bán hàng

>> Phần mềm quản lý kho

>> Phần mềm quản lý sản xuất

 

DMCA.com Protection Status