Mẫu di chúc viết tay

26-04-2016
Mẫu di chúc viết tay 2016 là mẫu cập nhật mới nhất dựa theo quy định của luật dân sự và pháp luật hiện hành. Trong mẫu di chúc này, người viết phải đề cập tới những nội dung bắt buộc như thông tin cá nhân, liệt kê đầy đủ tài sản sở hữu, người được hưởng di chúc và danh sách người làm chứng (nếu có).
Mẫu di chúc viết tay

Theo quy định của luật dân sự thì di chúc viết tay, di chúc có người làm chứng đều có giá trị pháp luật như nhau. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn mẫu di chúc viết tay mới nhất.

Bản di chúc viết tay để đảm bảo cao về giá trị pháp lý thì các bạn có thể mang đi công chứng, được xác nhận của chính quyền địa phương, cũng như kèm theo giấy tờ, chữ ký xác nhận, ý kiến thêm của các bên làm chứng và những người có tên, liên quan trong bản di chúc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

DI CHÚC

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm....., tại.................................................................................................

Tôi là (ghi rõ họ và tên):........................................................................................................................

Sinh ngày:..........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:. cấp ngày......./......./.............tại.....................................................................

Và vợ (chồng) là bà (ông) (ghi rõ họ và tên):...........................................................................................

Sinh ngày:..........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: cấp ngày......./......./........tại..........................................................................

Cùng đăng ký thường trú tại: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú).....................

Hiện tại sức khoẻ của chúng tôi vẫn bình thường, tinh thần vẫn minh mẫn, Tuy nhiên chúng tôi đều đã tuổi cao vì vậy, chúng tôi lập sẵn Bản di chúc này, phòng khi chúng tôi qua đời, căn dặn đôi điều để các con, các cháu thực hiện.

Chúng tôi đã tạo lập được khối tài sản gồm: (ghi rõ tài sản và các giấy tờ chứng minh nếu có).

Chúng tôi lập di chúc này với mục đích định đoạt về ................................... trên sau khi qua đời với nội dung sau:

Sau khi cả hai vợ chồng tôi qua đời,.................................... nêu trên chúng tôi để lại cho con …………………………… sinh năm………….., CMND số:………………..do Công an …………………..cấp ngày ……………………….., hiện có hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………. được sở hữu toàn bộ. Khi đó con …………………………………… là chủ sở hữu duy nhất của ..................................... nêu trên, không ai khác được tranh chấp, gây mất đoàn kết gia đình.

Con .................có trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên, lo trang trải công nợ và việc hậu sự sau này của chúng tôi.

Đây là Di chúc đầu tiên của chúng tôi và cũng là sự định đoạt đầu tiên về quyền sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất nói trên.
Bản di chúc này do tự tay chúng tôi (................) viết lại theo ý nguyện chung của hai vợ chồng chúng tôi. Sau khi tự mình đọc lại toàn văn Di chúc, chúng tôi công nhận bản di chúc đã đúng ý nguyện của chúng tôi. Chúng tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm bằng chứng.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

 

CHỒNG

 

Ký hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên

VỢ

 

Ký hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên

Những người làm chứng (nếu có)

Ký và ghi rõ họ tên

 

 

DMCA.com Protection Status