Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng ôtô

05-03-2022
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa sử dụng trong hoạt động cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo hợp đồng giữa công ty vận chuyển và công ty thuê vận chuyển. Mời bạn đọc tải mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa để tham khảo áp dụng trong doanh nghiệp.
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng ôtô

Tải về

……………………………………

CÔNG TY CP VẬN TẢI ……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

HỢP ĐỒNG

VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG Ô TÔ

Số:        /HĐVC

 

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ luật Thương mại của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2009. Hai bên chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY

            Đại diện          : Ông (Bà)                                           Chức vụ:

            Địa chỉ             :

            Điện thoại       :                                                           Fax:

            Mã số thuế      :

 

BÊN B: CÔNG TY …………………………………

            Đại diện          : Ông (Bà) ………………………… Chức vụ: Giám đốc

            Địa chỉ             : …………………………………………………………

            Tài khoản        : Số 0…………………………… – Mở tại ngân hàng…………………..

            Điện thoại       : ……………….                                 Fax: …………….

            Mã số thuế      : ……………………….

 

Hai bên cùng nhau thoả thuận, ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hoá với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: BÊN B NHẬN VẬN CHUYỂN CHO BÊN A NHỮNG HÀNG HOÁ SAU:

            Loại hàng:

            Quy cách:

            Số lượng:

 

ĐIỀU 2: ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN, THỜI GIAN VẬN CHUYỂN

            Nơi nhận hàng:

            Nơi trả hàng:

            Thời gian vận chuyển: từ ngày    ……     đến ngày ……..

            Phương thức giao nhận: Giao nhận theo biên bản

ĐIỀU 3: CƯỚC VẬN CHUYỂN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Cước vận chuyển:
 • Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%
 • Bên A có thể thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt cho Bên B trong vòng 07 ngày sau khi giao hoá đơn GTGT và biên bản xác nhận.

 

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

4.1. Bên A:

 • Có trách nhiệm đảm bảo thủ tục giấy tờ hàng hoá hợp lệ, đúng quy định của Nhà nước;
 • Thanh toán cước vận chuyển (như điều 3). Nếu thanh toán chậm phải chịu trả lãi suất hàng tháng theo quy định của ngân hàng;
 • Tổ chức xếp dỡ 2 đầu.

4.2. Bên B:

 • Có trách nhiệm bố trí, sắp xếp phương tiện hợp lý, đảm bảo vận chuyển an toàn, giao hàng đúng thời gian quy định. Nếu mất mát, hư hỏng hàng, giao hàng chậm phải chịu bồi thường 100% giá trị thiệt hại do mình gây ra.

 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày …….. Sau 10 ngày kể từ ngày hợp đồng hết hiệu lực, nếu hai bên không có tranh chấp nào thì hợp đồng mặc nhiên được thanh lý và không còn giá trị pháp lý.
 • Hai bên cam kết thực hiện tốt những điều khoản trên. Nếu bên nào vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc phải cùng nhau bàn bạc giải quyết.
 • Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Mời bạn tham khảo:

>> Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí

>> Phần mềm quản lý kho

>> Phần mềm quản lý phương tiện vận tải

 

 

DMCA.com Protection Status