; ; 

BIỂU MẪU

Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại

09-07-2018

Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại, kinh doanh chuỗi.... đầy đủ, chi tiết. Có bản word tải về. (Link xem ở cuối bài viết)

Mẫu hợp đồng đại lý bán hàng

30-06-2018

Hợp đồng đại lý bán hàng đầy đủ, chi tiết. Bản word tham khảo, tải về nhanh chóng.

Hợp đồng thực hiện đầu tư dự án (có sử dụng đất)

05-10-2017

Hợp đồng thực hiện đầu tư dự án đầy đủ, chi tiết

Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ

30-09-2017

Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm..... mới nhất, chi tiết, đầy đủ.

Hợp đồng phân phối mới nhất

29-09-2017

Hợp đồng phân phối mới nhất, đầy đủ, chi tiết.

Hợp đồng ký gửi hàng hóa

28-07-2017

Hợp đồng ký gửi hàng hóa mẫu mới nhất sử dụng cho giao dịch gửi giữ hàng hóa, ký gửi hàng hóa....

Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh khách sạn, nhà hàng, quán bar

20-07-2017

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh khách sạn, nhà hàng, quán bar chi tiết, đầy đủ.

Mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển vật tư vật liệu

28-07-2017

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển vật tư vật liệu để bạn đọc tham khảo.

Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

28-07-2017

Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng, download mẫu hợp đồng mua bán VLXD...

Mẫu hợp đồng mua bán nhiên liệu, xăng dầu

28-07-2017

Mẫu hợp đồng mua bán nhiên liệu xăng dầu đầy đủ, chi tiết