BIỂU MẪU

Hợp đồng ký gửi hàng hóa

Thứ sáu, 28/7/2017 02:33 PM (GMT+7)

Hợp đồng ký gửi hàng hóa mẫu mới nhất sử dụng cho giao dịch gửi giữ hàng hóa, ký gửi hàng hóa....…Xem chi tiết

Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh khách sạn, nhà hàng, quán bar

Thứ năm, 20/7/2017 08:43 AM (GMT+7)

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh khách sạn, nhà hàng, quán bar chi tiết, đầy đủ.…Xem chi tiết

Mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển vật tư vật liệu

Thứ sáu, 28/7/2017 02:31 PM (GMT+7)

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển vật tư vật liệu để bạn đọc tham khảo.…Xem chi tiết

Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

Thứ sáu, 28/7/2017 02:31 PM (GMT+7)

Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng, download mẫu hợp đồng mua bán VLXD...…Xem chi tiết

Mẫu hợp đồng mua bán nhiên liệu, xăng dầu

Thứ sáu, 28/7/2017 02:31 PM (GMT+7)

Mẫu hợp đồng mua bán nhiên liệu xăng dầu đầy đủ, chi tiết…Xem chi tiết

Mẫu hợp đồng gia công đặt hàng sản xuất

Thứ tư, 5/7/2017 01:25 PM (GMT+7)

Hợp đồng đặt hàng gia công hàng hóa được thể hiện với nội dung về bên đặt hàng, bên sản xuất, gia công, thông tin về nội dung và các vấn đề khác liên quan, cụ thể...…Xem chi tiết

Hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà

Thứ sáu, 16/6/2017 01:55 PM (GMT+7)

Hợp đồng thuê nhà đầy đủ, chi tiết…Xem chi tiết

Hợp đồng thuê mặt bằng

Thứ tư, 5/7/2017 01:31 PM (GMT+7)

Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh này được lập giữa bên cho thuê mặt bằng và bên thuê mặt bằng để thực hiện hoạt động kinh doanh tại mặt bằng được thuê. Phần mặt bằng này chỉ là một phần của căn nhà chứ không bao gồm toàn bộ căn nhà.…Xem chi tiết

Hợp đồng kinh tế mới nhất

Thứ sáu, 16/6/2017 01:57 PM (GMT+7)

Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng dựa trên thỏa thuận về các điều khoản ký kết của đại diện giữa hai bên. Sau khi thực hiện xong hợp đồng kinh tế thì 2 bên sẽ phải lập một Biên bản thanh lý hợp đồng để tránh những rắc rối pháp lý sau này. Đây là mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng chuẩn nhất để bạn đọc tham khảo.…Xem chi tiết

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Thứ bảy, 25/3/2017 12:22 PM (GMT+7)

Tải Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng mua bán hàng hóa là mẫu hợp đồng thương mại thỏa thuận về việc mua bán hàng hóa giữa người mua và người bán…Xem chi tiết